câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh ĐỘT BIẾN GEN pptx

10 446 3
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 09:20

. câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh - ĐỘT BIẾN GEN Câu 61. / Các bazơ nitơ dạng nào thường kết cặp không đúng trong tái bản làm phát sinh đột biến a Dạng hiếm . thường Câu 62. / Đột biến biến đổi bộ 3 UAU thành UAA gọi là dạng đột biến gì a Đột biến vô nghĩa b Đột biến nhầm nghĩa c Đột biến đồng nghĩa d Đột biến sai nghĩa Câu 63. /. amin valin b Đột biến gen thay 1 cặp nu c Đột biến xảy ra ở bộ 3 thứ 6 trên gen d Đột biến mất 1 cặp nu Câu 73. / Chất hóa học 5-brom uraxin có tác dụng gây đột biến gen dạng nào
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh ĐỘT BIẾN GEN pptx, câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh ĐỘT BIẾN GEN pptx, câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh ĐỘT BIẾN GEN pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay