6 dạng bài tập thường có trong đề thi ĐH môn Sinh potx

6 526 3
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 08:21

. 6 dạng bài tập thường có trong đề thi ĐH môn Sinh “Lý thuyết Sinh học tương đối phức tạp, thế nên chỉ cần đọc thi u một từ, hay hiểu không thấu đáo vấn đề là thí sinh có thể mất. thấy bài tập sinh trong SGK không nhiều, nếu giáo viên không chốt được các dạng bài tập thì kĩ năng làm bài tập của học sinh sẽ bị hạn chế, học sinh không nhận diện được dạng bài tập. Ví dụ, bài. truyền ngoài nhân. 6. Bài tập sinh thái học: xây dựng chuỗi thức ăn, lưới thức ăn trong hệ sinh thái. Cô Thủy cho rằng thông thường trong đề thi đại học môn Sinh, phần bài tập chiếm ít hơn
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 dạng bài tập thường có trong đề thi ĐH môn Sinh potx, 6 dạng bài tập thường có trong đề thi ĐH môn Sinh potx, 6 dạng bài tập thường có trong đề thi ĐH môn Sinh potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn