Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ đề: Ngày tết của bé - Đề tài: Ngày tết quê em pps

4 2,259 6
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 02:20

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Chủ đề: Ngày tết của bé Đề tài: Ngày tết quê em Nhóm lớp: 25-36 tháng Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai I. Mục đích yêu cầu: - Trẻ thích nghe cô hát và hưởng ứng theo cô - Hứng thú VĐTN - Biết làm theo yêu cầu của cô II. Chuẩn bị: - CD bài hát : ngày Tết quê em, mùa xuân đến rồi II. Tiến Hành: 1. Hoạt động 1: Bé và tết Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Trò chuyện với trẻ về ngày tết, giới thiệu một số bài hát về ngày tết. Một số hoạt động ngày tết: được mặc quần áo mới, đi chơi, đi chúc tết.v.v 2. Hoạt động 2: Ngày tết quê em - Nghe hát : Cho trẻ xem một số hình ảnh trên CD và trò chuyện để gợi ý vào bài - Cô giới thiêu tên bài hát và hát cho trẻ nghe 1 – 2 lần - Hỏi trẻ tên bài hát , giảng ND và đàm thoại Cô hát và gõ DCAN 1 lần Cho trẻ nghe qua CD 1- 2lần Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai 3. Hoạt động 3: Bé và âm nhạc -VĐTN : Cô giới thiệu bài VĐ và VĐ mẫu. Phân tích động tác VĐ Cô mời trẻ VĐ cùng cô theo nhóm, tập thể Cuối cùng cả lớp cùng VĐ theo băng nhạc 1 lần kết thúc . em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Chủ đề: Ngày tết của bé Đề tài: Ngày tết quê em Nhóm lớp: 2 5-3 6 tháng Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em. về ngày tết, giới thiệu một số bài hát về ngày tết. Một số hoạt động ngày tết: được mặc quần áo mới, đi chơi, đi chúc tết. v.v 2. Hoạt động 2: Ngày tết quê em - Nghe hát : Cho trẻ xem một. bài hát : ngày Tết quê em, mùa xuân đến rồi II. Tiến Hành: 1. Hoạt động 1: Bé và tết Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Trò
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ đề: Ngày tết của bé - Đề tài: Ngày tết quê em pps, Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ đề: Ngày tết của bé - Đề tài: Ngày tết quê em pps, Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ đề: Ngày tết của bé - Đề tài: Ngày tết quê em pps

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay