CÁCH KHÁM VÀ LÀM BỆNH ÁN NỘI KHOA doc

13 2,461 32
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 01:20

. CÁCH KHÁM VÀ LÀM BỆNH ÁN NỘI KHOA Bệnh án là một văn bản ghi chép tất cả những gì cần thiết cho việc nắm tình hình bệnh tật từ lúc bắt đầu vào nằm bệnh viện cho đến lúc. chuyên môn, Bệnh án còn là một tài liệu giúp cho công tác nghiên cứu khoa học, tài lịêu hành chính và pháp lý. Yêu cầu đối với bệnh án là :  Phải làm kịp thời. Làm ngay khi bệnh nhân vào viện cần thiết Bệnh án gồm 2 phần chính : Hỏi bệnh và khám bệnh I. HỎI BỆNH : 1. Mục đích của hỏi bệnh : để khai thác các triệu chứng cơ năng, là những triệu chứng do bản thân người bệnh kể ra
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁCH KHÁM VÀ LÀM BỆNH ÁN NỘI KHOA doc, CÁCH KHÁM VÀ LÀM BỆNH ÁN NỘI KHOA doc, CÁCH KHÁM VÀ LÀM BỆNH ÁN NỘI KHOA doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn