Giáo án tin học 7 - Bài 2 HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER ppt

31 740 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 13:21

Giáo án tin học 7 PHẦN MỀM HỌC TẬP Bài 2 HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER I./ MỤC TIÊU: Giúp HS: * Tiết 1 - Biết phần mềm Earth Explorer - Biết cách khởi động Earth Explorer và thoát khỏi Earth Explorer - Biết sử dụng các nút lệnh để làm cho trái đất xoay và dừng xoay - Quan sát chế đô kéo thả, lấy tâm, (kéo thả, lấy tâm HDHS kỹ) - Biết phóng to, thu nhỏ và dịch chuyển bản đồ - Biết dịch chuyển nhanh đến một quốc gia hay một thành phố * Tiết 2 - Học sinh thực hành lại các thao tác của tiết 1 trên máy vi tính * Tiết 3 - Xem các thông tin chi tiết trên bản đồ (menu Maps): + Đường biên giới giữa các nước + Các đường bờ biển + Các con sông + Các đường kinh tuyến, vĩ tuyến + Tên các quốc gia + Tên các thành phố + Tên các đảo - Biết tính khoảng cách giữa hai vị trí trên bản đồ * Tiết 4 - HS thực hành lại các thao tác của tiết 3 trên máy vi tính Giúp HS rèn luyện kỷ năng nhấp thả chuột, xem được các thông tin trên bản đồ; HS so sánh bản đồ của Earth Explorer (trên máy) với mô hình của quả địa cầu.HS: nhận biết được hình dạng kích thước quả địa cầu. II./ CHUẨN BỊ: 1./ Giáo Viên: + Phòng máy vi tính (2hs/máy ; phòng học 20 máy; chia thành 5 nhóm; 8hs/nhóm) + Cài đặt phần mềm Earth Explorer + Mô hình quả địa cầu + Máy chiếu và màn hứng ảnh + Phiếu học tập cho học sinh (HS viết thu hoạch sau giờ học) 2./ Học sinh: + Sách giáo khoa + Xem bản đồ thế giới (ở nhà) + Tập bản đồ thế giới III./ NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý SƯ PHẠM: Earth Explorer là phần mềm tương đối khó; định hướng các chức năng chính dạy cho học sinh - Quan sát và xem thông tin trên bản đồ; dịch chuyển vị trí và hướng quan sát bản đồ; Phóng to, thu nhỏ bản đồ; thay đổi một số thông tin trên bản đồ; đo khoảng cách 2 vị trí trên bản đồ; Sử dụng bảng dữ liệu để tìm kiếm nhanh một vị trí nào đó trên bản đồ. Dựa vào bản đồ thế giới, mô hình quả địa cầu => trình bày rõ cho HS cách xem bản đồ, phân biệt được các vùng lục địa và biển trên bản đồ và nhận biết được các vùng địa hình cao thấp, nông sâu trên đất liền cũng như trên biển IV./ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH Tiết 1./ 1./ Giới thiệu phần mềm Yêu cầu HS đọc SGK trang 102 phần 1./ GV nhắc lại sự ra đời của phần mềm và công dụng của nó dùng để làm gì? Nó giúp ích gì cho hs trong việc học môn địa lý ở trường 1./ HS đọc (2 hoặc 3 hs) 2./ Khởi động phần mềm Yc HS nhắc lại cách khởi động các phần mềm mà các em đã được học ở lớp 2./ HS (3 hoặc 4) nhắc lại các phần mềm như: - Word 6 và lớp 7 Thông thường có 2 cách: C1: nhấp đúp chuột vào biểu tượng Earth Explorer C2: Click chuột vào Start  Programs Earth Explorer DEM 3.5  - Mouse skill - Phần mềm mô phỏng hệ mặt trời - Excel - … Nêu cụ thể các cách mà HS đã khởi động được các chương trình phần mềm đó HS quan sát cách khởi động của GV => thực hành lại (2 hoặc 3 HS) Nhấp đúp Earth Explorer DEM 3.5 Sau khi khởi động phần mềm xong GV giới thiệu các chi tiết của phần mềm Earth Explorer GV cho HS Quan sát mô hình quả địa cầu Gv Yc HS nhận xét hình quả địa cầu của phần mềm với mô hình quả địa cầu => Kết luận gì với phần nhận xét của học sinh HS : Quan sát quả địa cầu của phần mềm trước Quan sát mô hình quả địa cầu sau => Nêu nhận xét [...]... cũng như trên biển V./ TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI: Tiết 1,: - Biết phần mềm Earth Explorer - Biết cách khởi động Earth Explorer và thoát khỏi Earth Explorer - Biết sử dụng các nút lệnh để làm cho trái đất xoay và dừng xoay - Quan sát chế đô kéo thả, lấy tâm, - Biết phóng to, thu nhỏ và dịch chuyển bản đồ - Biết dịch chuyển nhanh đến một quốc gia hay một thành phố Tiết 2: HS vận dụng được kiến thức ở... học sinh về nhà viết bài thu hoạch: “Em biết gì qua phần mềm Earth Explorer “ PHIẾU HỌC TẬP Nhóm: ………………………………… Họ & Tên HS: 1./ ………………………………… ………………………………… 5./ 2. / ………………………………… 6./ ………………………………… 3./ ………………………………… 7. / ………………………………… 4./ ………………………………… 8./ ………………………………… Câu hỏi: Câu 1./ Em hãy cho biết ý nghĩa của các nút lệnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trong phần mềm Earth Explorer mà em đã được học SGK 7: ... thực hiện lại (2 HS) Hết Tiết 1 Tiết 2. / HS thực hành trên máy GV HD,theo dõi, quan sát với nội dung của tiết 1: HS thực hành các nội - Biết cách khởi động dung ở tiết 1; Yêu cầu Earth Explorer và thoát HS làm theo nhóm; Xem khỏi Earth Explorer nhóm nào làm nhanh; và - Biết sử dụng các thu hoạch được những gì nút lệnh để làm cho trái Trình bày lại ngắn gọn đất xoay và dừng xoay trong phiếu học tập ( điền... ( điền đầy đủ thông tin vào theo mẫu) - Quan sát chế đô kéo thả, lấy tâm, (kéo thả, lấy tâm HDHS kỹ) Giải quyết một số vướng mắc mà HS gặp phải - Biết phóng to, thu nhỏ và dịch chuyển bản đồ - Biết dịch chuyển nhanh đến một quốc gia hay một thành phố Hết Tiết 2 Tiết 3./ 1./ Xem các thông tin chi tiết trên bản đồ: Click chuột vào menu Maps: Giải thích ý nghĩa từng lệnh Đường biên giới giữa các nước Các... ………………………………………………… ……………… ………………………………………………… ……………… ………………………………………………… ……………… ………………………………………………… ……………… ………………………………………………… ……………… Câu 4./ Em hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa quả địa cầu của phần mềm Earth Explorer với quả địa cầu của mô hình quả địa cầu ? ... giữa 2 vị trí vừa chọn HS đọc thông tin trên bản Xong => Click OK Hết Tiết 3 Tiết 4./ HS thực hiện lại các thao tác ở tiết 3 GV HD,theo dõi, quan sát - Xem các thông tin chi HS thực hành các nội tiết trên bản đồ (menu dung ở tiết 3; Yêu cầu Maps): HS làm theo nhóm; Xem nhóm nào làm nhanh; và + Đường biên giới giữa các nước thu hoạch được những gì Trình bày lại ngắn gọn + Các đường bờ biển trong phiếu học. .. phiếu học tập ( điền + Các con sông đầy đủ thông tin vào theo + Các đường mẫu) Giải quyết một số vướng kinh tuyến, vĩ tuyến + Tên các quốc mắc mà HS gặp phải Yc HS phải xem tất cả các gia + Tên các thành thông tin trên menu Maps yc HS phân biệt được các vùng lục địa và biển trên bản đồ và nhận biết được phố + Tên các đảo - Biết tính khoảng các vùng địa hình cao cách giữa hai vị trí trên thấp, nông... là Thu nhỏ như thế nào? Công dụng Phóng to của nó là gì? (2 hoặc 3 HS) Quan sát quá trình thực CD của việc phóng to, và hiện của GV thu nhỏ Những điểm cần lưu ý là (2 hoặc 3 HS thực hiện gì? lại) GV nhận xét phần phát biểu của học sinh Biểu diễn việc phóng to, và thu nhỏ b./ b./ Dịch chuyển bản đồ: HD HS cách dịch chuyển bằng cách kéo thả click chuột vào nút lệnh: HS thực hiện lại (2 HS) c./ c./ Chế... dụng được các nút lệnh * Tiết 3 - Xem các thông tin chi tiết trên bản đồ (menu Maps): + Đường biên giới giữa các nước + Các đường bờ biển + Các con sông + Các đường kinh tuyến, vĩ tuyến + Tên các quốc gia + Tên các thành phố + Tên các đảo - Biết tính khoảng cách giữa hai vị trí trên bản đồ *Tiết 4: HS vận dụng được kiến thức ở tiết 1, sử dụng được các lệnh trong menu Maps Đánh giá: Khen thưởng những nhóm... Tên các thành phố 2. / Muốn chọn lệnh nào thì chỉ việc click chuột vào lệnh đó; Tương tự: bỏ chọn lệnh Ví dụ: HS quan sát Click chuột vào lệnh (2 hoặc 3 HS) thực hiện Countries thì tên các quốc lại gia sẽ hiện ra trên quả địa cầu GV: nhận xét Tương tự: Click chuột vào lệnh HS tìm kinh tuyến vĩ Countries thì tên các quốc tuyến gia sẽ ẩn đi trên quả địa cầu 5./ Tính khoảng cách 5./ giữa 2 vị trí trên bản . Giáo án tin học 7 PHẦN MỀM HỌC TẬP Bài 2 HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER I./ MỤC TIÊU: Giúp HS: * Tiết 1 - Biết phần mềm Earth Explorer - Biết cách khởi động Earth Explorer. mềm Earth Explorer + Mô hình quả địa cầu + Máy chiếu và màn hứng ảnh + Phiếu học tập cho học sinh (HS viết thu hoạch sau giờ học) 2. / Học sinh: + Sách giáo khoa + Xem bản đồ thế giới. Thông thường có 2 cách: C1: nhấp đúp chuột vào biểu tượng Earth Explorer C2: Click chuột vào Start  Programs Earth Explorer DEM 3.5  - Mouse skill - Phần mềm mô phỏng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tin học 7 - Bài 2 HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER ppt, Giáo án tin học 7 - Bài 2 HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER ppt, Giáo án tin học 7 - Bài 2 HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn