Giáo án tin học 9 - Bài 1: Làm quen với soạn thảo văn bản tiết 1 pptx

5 394 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 13:21

Giáo án tin học 9 Chương I. Tổng quan về winword Tiết 2- Bài 1: Làm quen với soạn thảo văn bản A. Mục tiêu bài học Biết cách khởi động Word, kết thúc Word Biết các thành phần trên cửa sổ của Word Biết được các chế độ quan sát cửa sổ word Biết được cách hiển thị các thanh công cụ Biết chọn khổ giấy và căn lề B. Chuẩn bị Giáo viên: Phòng máy, mạng máy tính Học sinh: Đồ dùng học tập C. Hoạt động dạy và học I. Kiểm tra bài cũ: 5’ Câu 1: Nêu cách khởi động word? Và thoát khỏi word? II. Bài mới 1. Mở bài 2. Bài giảng Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15 Hoạt động 1. Hiển thị thanh công cụ Để hiển thị các thanh công cụ khi mất? - View\Toolbar + Standard: Thanh công cụ chuẩn + Formatting: Thanh công cụ định dạng + Drawing: Thanh công cụ vẽ + Table and Border: Thanh HS quan sát và ghi bài rồi thực hành t ại máy của mình. công cụ bảng biểu - GV cho hs thực hành tại máy của mình 18’ Hoạt động 2: Căn lề và chọn khổ giấy B1: File\ page setup => xuất hiện hộp thoại page setup + Lớp Margin: Căn chỉnh lề Top: Lề trên (2cm) Bottom: Lề dưới (2 cm) Left:Lề trái (3cm hoặc 2,5 cm) Right :Lề phải (2cm) Portrait: Chọn khổ giấy dọc Học sinh ghi b ài và thực hành t ại máy của mình Landscape: Khổ giấy ngang B2: Nhấn OK - GV cho hs thực hành tại máy của mình. III. Củng cố 5’ - Các chế độ quan sát - Căn lề và chọn khổ giấy IV. HDHB 2’ Học bài, đọc bài mới . Giáo án tin học 9 Chương I. Tổng quan về winword Tiết 2- Bài 1: Làm quen với soạn thảo văn bản A. Mục tiêu bài học Biết cách khởi động Word, kết thúc. bị Giáo viên: Phòng máy, mạng máy tính Học sinh: Đồ dùng học tập C. Hoạt động dạy và học I. Kiểm tra bài cũ: 5’ Câu 1: Nêu cách khởi động word? Và thoát khỏi word? II. Bài mới 1. Mở bài. mới 1. Mở bài 2. Bài giảng Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15 Hoạt động 1. Hiển thị thanh công cụ Để hiển thị các thanh công cụ khi mất? - ViewToolbar +
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tin học 9 - Bài 1: Làm quen với soạn thảo văn bản tiết 1 pptx, Giáo án tin học 9 - Bài 1: Làm quen với soạn thảo văn bản tiết 1 pptx, Giáo án tin học 9 - Bài 1: Làm quen với soạn thảo văn bản tiết 1 pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn