Giáo án tin học 9 - Bài 1: Làm quen với soạn thảo văn bản tiết 2 ppsx

7 588 3
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 13:21

Giáo án tin học 9 Chương I. Tổng quan về winword Tiết 1- Bài 1: Làm quen với soạn thảo văn bản A. Mục tiêu bài học Biết cách khởi động Word, kết thúc Word Biết các thành phần trên cửa sổ của Word Biết được các chế độ quan sát cửa sổ word Biết được cách hiển thị các thanh công cụ Biết chọn khổ giấy và căn lề B. Chuẩn bị Giáo viên: Phòng máy, mạng máy tính Học sinh: Đồ dùng học tập C. Hoạt động dạy và học I. Kiểm tra bài cũ: II. Bài mới 1. Mở bài Cách làm các văn bản như báo chí, sách vở? dùng phần mềm Microsoft Word. Muốn làm văn bản trên máy tính? 2. Bài giảng Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 10’ Hoạt động 1: Khởi động Word. - GV thực hành mẫu học sinh quan sát và trả lời. Cách khởi động Word? Có mấy cách khởi động Word? C1. Nháy đúp chuột vào biểu tượng (W) trên màn hình nền. C2. Vào - Nháy đúp chuột vào biểu tượng (W) trên màn hình nền. HS có thể thực hành mở chương trình bằng 1 trong 3 cách. Start\Programs\Microsoft Word C3. Nháy chuột vào (W) trên TCC tại góc phải trên MH. 15’ Hoạt động 2: Các thành phần trên cửa sổ Word? Quan sát cửa sổ của Word. Cho biết các thành phần trên cửa sổ của Word? Thanh bảng chọn? - Thanh công cụ? - Thanh công cụ chứa các nút lệnh. Có hai TCC hay sử dụng là STANDARD và FORMATING. Để bật/tắt các TCC ta vào View\Toolbar\chọn tên TCC cần lấy. - Thanh cuốn dọc và thanh Thanh bảng chọn, nút lệnh, Thanh công cụ, vùng soạn thảo… - File, Edit… * Nút lệnh Các nút lệnh hay dùng đặt trên các TCC, mỗi nút lệnh có 1 tên để phân biệt VD: Nháy nút New( )  Mở 1 tệp mới <-> vào File\New cuốn ngang? - Vùng soạn thảo? - Con trỏ soạn thảo? - Bảng chọn gồm những gì? - Để thực hiện một lệnh làm như thế nào? 13’ Hoạt động 3: Các chế độ quan sát - GV yêu cầu học sinh quan sát sự thay đổi khi chọn các chế độ làm việc khác nhau. Các bước chọn chế độ quan sát: B1: Kích chuột vào View trên thanh menu B2: + Normal: Nhập văn bản HS quan sát và ghi bài đầy đủ HS lên thực hành tại máy giáo viên. Các học sinh khác thực hành tại chỗ. thường và không hiển thị lề, không có thước + Page Layout: Quan sát theo trang. Chế độ này dùng để nhập, sửa chữa và trình bày văn bản có thước kẻ, lề, số trang, tiêu đề, ảnh chèn trong văn bản. Được thể hiện đúng như khi in ra giấy. (Nên sử dụng chế độ này) + Full screen: Đầy màn hình File \Print Preview: Quan sát văn bản trước khi in. - GV gọi hs lên thực hành III. Củng cố 5’ - Khởi động, thoát khỏi Word - Các thành phần trên cửa sổ Word - Các chế độ quan sát IV. HDHB 2’ Học bài, đọc bài mới . Giáo án tin học 9 Chương I. Tổng quan về winword Tiết 1- Bài 1: Làm quen với soạn thảo văn bản A. Mục tiêu bài học Biết cách khởi động Word, kết thúc. < ;-& gt; vào FileNew cuốn ngang? - Vùng soạn thảo? - Con trỏ soạn thảo? - Bảng chọn gồm những gì? - Để thực hiện một lệnh làm như thế nào? 13’ Hoạt động 3: Các chế độ quan sát - GV. Microsoft Word. Muốn làm văn bản trên máy tính? 2. Bài giảng Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 10’ Hoạt động 1: Khởi động Word. - GV thực hành mẫu học sinh quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tin học 9 - Bài 1: Làm quen với soạn thảo văn bản tiết 2 ppsx, Giáo án tin học 9 - Bài 1: Làm quen với soạn thảo văn bản tiết 2 ppsx, Giáo án tin học 9 - Bài 1: Làm quen với soạn thảo văn bản tiết 2 ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn