Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 2 Dân số và sự tăng dân số pptx

8 764 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 08:21

. Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 2 Dân số và sự tăng dân số Ngày soạn: 27 /8/06 Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu 1. Giúp học sinh biết được dân số nước ta vào năn 20 02 là 78 triệu. Bra-xin, Ni-giê-ri-a, Băng-la-đét II. Gia tăng dân số - Nước ta bắt đầu bước vào giai đoạn bùng nổ dân số từ nửa sau thế kỷ 20 , từ 23 .8 triệu ch ỉ trong 50 năm đến năm 20 03 dân số nước ta đã. đồ và thống kê dân số II - Chuẩn bị - Biểu đồ biến đổi dân số - Một số tranh minh họa cho hậu quả của bùng nổ dân số III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 2 Dân số và sự tăng dân số pptx, Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 2 Dân số và sự tăng dân số pptx, Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 2 Dân số và sự tăng dân số pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn