Đi tìm vẻ đẹp của một dòng sông pps

6 417 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 00:21

. Đi tìm vẻ đẹp của một dòng sông (Tiếp cận văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường - Ngữ văn 12 - Tập 1 - Bộ mới. NXB Giáo dục) Nếu con sông Đà. sáo nhàm chán. Khi miêu tả vẻ đẹp của dòng sông Hương nhà văn Hoàng Phủ đã tránh được đi u ấy nhờ ông luôn nhìn nó như nhìn một con người mà cụ thể là một cô gái đẹp trong mối liên hệ tự nhiên. rõ hơn về dòng sông. Giá trị hàng đầu của bút ký là giá trị nhận thức. Một bài bút ký hay sẽ nâng nhận thức của bạn đọc lên một tầm cao mới. Ai đã đặt tên cho dòng sông? xứng đáng là một tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Đi tìm vẻ đẹp của một dòng sông pps, Đi tìm vẻ đẹp của một dòng sông pps, Đi tìm vẻ đẹp của một dòng sông pps

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn