So sánh chuyện tình giữa Người và Hồn ma trong "Tiễn đăng tân thoại" và "Truyền kỳ mạn lục" pps

9 403 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 20:20

. So sánh chuyện tình giữa Người và Hồn ma trong "Tiễn đăng tân thoại" và "Truyền kỳ mạn lục" Hà Nhân bèn rủ hai cô gái. tất yếu trong cuộc sống. 3. Văn học kỳ ảo phản ánh sự phức tạp trong tư tưởng con người. Chuyện tình giữa người và hồn ma chỉ là chuyện có trong trí tưởng tượng. Viết về chuyện ma để đạt. trở lại sự phân biệt hai thế giới âm và dương, hai cõi sống và chết. Trong truyện Tây viên kỳ ngộ ký ,người vẫn là người, hồn ma vẫn là ma. Người bị hồn ma quyến rũ trở nên u mê, kẻ lòng nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh chuyện tình giữa Người và Hồn ma trong "Tiễn đăng tân thoại" và "Truyền kỳ mạn lục" pps, So sánh chuyện tình giữa Người và Hồn ma trong "Tiễn đăng tân thoại" và "Truyền kỳ mạn lục" pps, So sánh chuyện tình giữa Người và Hồn ma trong "Tiễn đăng tân thoại" và "Truyền kỳ mạn lục" pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn