Giáo án Thể dục lớp 4. - Tiết: 16: bài thể dục - trò chơI ppt

4 644 2

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,509 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 19:20

. Giáo án Thể dục lớp 4 . Tiết: 16 . Ngày: bài thể dục - trò chơI 1.Mục tiêu: Học 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục để phát triển tư thế cơ bản của thân người. - Rèn luyện. chức kỷ luật, chơi và tổ chức chơi được các trò chơi. 2. Địa điểm - Phương tiện - Sân TD cấp 1 Hùng Sơn. - Còi, tranh ảnh về bài thể dục. 3. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung. chơi, cách chơi. - Tổ chức cho học sinh chơi. -Thưởng- phạt sau 1 lần chơi. Kết thúc -Thả lỏng tích cực bằng các động tác nhẹ, hệ thống lại bài học, nhận xét giờ học. -Giao bài tập về
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 4. - Tiết: 16: bài thể dục - trò chơI ppt, Giáo án Thể dục lớp 4. - Tiết: 16: bài thể dục - trò chơI ppt, Giáo án Thể dục lớp 4. - Tiết: 16: bài thể dục - trò chơI ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay