Giáo án Thể dục lớp 4. - Tiết: 16: bài thể dục - trò chơI ppt

4 756 4

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 19:20

Giáo án Thể dục lớp 4 . Tiết: 16 . Ngày: bài thể dục - trò chơI 1.Mục tiêu: Học 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục để phát triển tư thế cơ bản của thân người. - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, chơi và tổ chức chơi được các trò chơi. 2. Địa điểm - Phương tiện - Sân TD cấp 1 Hùng Sơn. - Còi, tranh ảnh về bài thể dục. 3. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung đl Phương pháp tổ Tg sl chức Phần mở đầu -Lớp trưởng chỉnh hàng, điểm số, báo cáo, chúc GV -GV nhận lớp, phổ biến mục tiêu bài, kiểm tra sân bãi dụng cụ, sức khỏe HS -Khởi động: Chạy 1 vòng sân. Xoay các khớp cơ thể. TC: Tìm người chỉ huy Phần cơ bản. 1.Nội dung bài thể dục. *Động tác vươn thở và tay. Gv phân tích và làm mẫu từng 8p 24 p 14 p 2x 8 2x ĐH nhận lớp: x x x x x x x x x x x x X ĐH khởi động: x x x x x x x x x x x x X ĐH bài thể dục: x x x x nhịp để HS quan sát -GV làm chậm ĐT để HS quan sát. -Hô và tập để HS làm theo. -Cho HS quan sát tranh về các động tác, Gv chỉ rõ các nhịp, chú ý nhấn mạnh các nhịp khó. -Lớp trưởng hô, GV quan sát sửa sai. -HS vừa tập vừa hô to các nhịp -Biểu dương, gọi 1 số HS lên làm mẫu. -Phân chia nhóm tổ tự ôn lại. -Gọi bất kỳ các HS hô để cả lớp tập. 10 p 8 3x 8 4x 8 4x 8 x x x x x x x x X ĐH phân nhóm hoặc tự ôn. x x x x x x x x x -Thi đua giữa các nhóm, tổ. 2.Trò chơi. “Nhanh lên bạn ơi” -GV hướng dẫn luật chơi,cách chơi. - Tổ chức cho học sinh chơi. -Thưởng- phạt sau 1 lần chơi. Kết thúc -Thả lỏng tích cực bằng các động tác nhẹ, hệ thống lại bài học, nhận xét giờ học. -Giao bài tập về nhà cho HS 3p x x x ĐH trò chơi: 2 hàng dọc ĐH kết thúc: x x x x x x x x x x x x x x X . Giáo án Thể dục lớp 4 . Tiết: 16 . Ngày: bài thể dục - trò chơI 1.Mục tiêu: Học 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục để phát triển tư thế cơ bản của thân người. - Rèn luyện. chức kỷ luật, chơi và tổ chức chơi được các trò chơi. 2. Địa điểm - Phương tiện - Sân TD cấp 1 Hùng Sơn. - Còi, tranh ảnh về bài thể dục. 3. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung. chơi, cách chơi. - Tổ chức cho học sinh chơi. -Thưởng- phạt sau 1 lần chơi. Kết thúc -Thả lỏng tích cực bằng các động tác nhẹ, hệ thống lại bài học, nhận xét giờ học. -Giao bài tập về
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 4. - Tiết: 16: bài thể dục - trò chơI ppt, Giáo án Thể dục lớp 4. - Tiết: 16: bài thể dục - trò chơI ppt, Giáo án Thể dục lớp 4. - Tiết: 16: bài thể dục - trò chơI ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay