Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết: 14 đội hình đội ngũ - trò chơI doc

5 505 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 19:20

. Giáo án Thể dục lớp 4 . Tiết: 14 . Ngày: đội hình đội ngũ - trò ch ơI 1.Mục tiêu: Củng cố lại những kiến thức và kỹ năng về. -Phân chia nhóm tổ tự ôn lại. -Gọi bất kỳ các HS hô để cả lớp tập. -Thi đua giữa các nhóm, tổ. 2 .Trò chơi. “Ném trúng đích” -GV hướng dẫn luật chơi, cách chơi. - Tổ chức cho học sinh chơi. . trái,đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, chơi và tổ chức chơi được các trò ch ơi. 2. Địa điểm - Phương tiện - Sân TD cấp 1 Hùng Sơn. - Còi, tranh ảnh về ĐHĐN, bóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết: 14 đội hình đội ngũ - trò chơI doc, Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết: 14 đội hình đội ngũ - trò chơI doc, Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết: 14 đội hình đội ngũ - trò chơI doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay