Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết: 14 đội hình đội ngũ - trò chơI doc

5 583 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 19:20

Giáo án Thể dục lớp 4 . Tiết: 14 . Ngày: đội hình đội ngũ - trò ch ơI 1.Mục tiêu: Củng cố lại những kiến thức và kỹ năng về ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, quay sau, đi đều 2 hàng dọc, đi đều vòng phải, trái,đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, chơi và tổ chức chơi được các trò ch ơi. 2. Địa điểm - Phương tiện - Sân TD cấp 1 Hùng Sơn. - Còi, tranh ảnh về ĐHĐN, bóng ném. 3. Nội dung và phương pháp lên lớp: đl Nội dung Tg sl Phương pháp tổ chức Phần mở đầu -Lớp trưởng chỉnh hàng, điểm số, báo cáo, chúc GV -GV nhận lớp, phổ biến mục tiêu bài, kiểm tra sân bãi dụng cụ, sức khỏe HS -Khởi động: Chạy 1 vòng sân. Xoay các khớp cơ thể. TC: Tìm người chỉ huy Phần cơ bản. 1.Nội dung ĐHĐN 8p 24 p 14 p ĐH nhận lớp: x x x x x x x x x x x x X ĐH khởi động: x x x x x x x x x x x x X ĐH bài thể dục: *Tập hợp hàng ngang,dóng hàng, quay các hướng. *Giậm chân tại chỗ, đi đều - đứng lại. *Đi đều vòng phải, trái.cách đổi chân khi đi đều sai nhịp. -GV tập lại, nhắc lại các động tác cũ -GV làm chậm ĐT để HS quan sát. -Hô và tập để HS làm theo. -Lớp trưởng hô, GV quan sát sửa sai. -Biểu dương, gọi 1 số HS lên làm mẫu. 10 p x x x x x x x x x x x x X ĐH phân nhóm hoặc tự ôn. x x x x x x x x -Phân chia nhóm tổ tự ôn lại. -Gọi bất kỳ các HS hô để cả lớp tập. -Thi đua giữa các nhóm, tổ. 2.Trò chơi. “Ném trúng đích” -GV hướng dẫn luật chơi,cách chơi. - Tổ chức cho học sinh chơi. -Thưởng- phạt sau 1 lần chơi. Kết thúc -Thả lỏng tích cực bằng các động tác nhẹ, hệ thống lại bài học, nhận xét giờ học. -Giao bài tập về nhà cho HS 3p x x x x ĐH trò chơi: 2 hàng dọc trước vạch xuất phát. ĐH kết thúc: x x x x x x x x x x x x x x X . Giáo án Thể dục lớp 4 . Tiết: 14 . Ngày: đội hình đội ngũ - trò ch ơI 1.Mục tiêu: Củng cố lại những kiến thức và kỹ năng về. -Phân chia nhóm tổ tự ôn lại. -Gọi bất kỳ các HS hô để cả lớp tập. -Thi đua giữa các nhóm, tổ. 2 .Trò chơi. “Ném trúng đích” -GV hướng dẫn luật chơi, cách chơi. - Tổ chức cho học sinh chơi. . trái,đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, chơi và tổ chức chơi được các trò ch ơi. 2. Địa điểm - Phương tiện - Sân TD cấp 1 Hùng Sơn. - Còi, tranh ảnh về ĐHĐN, bóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết: 14 đội hình đội ngũ - trò chơI doc, Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết: 14 đội hình đội ngũ - trò chơI doc, Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết: 14 đội hình đội ngũ - trò chơI doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay