Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết: 13 Ngày: đội hình đội ngũ - trò chơi ppsx

5 421 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 19:20

. Giáo án Thể dục lớp 4 . Tiết: 13 . Ngày: đội hình đội ngũ - trò ch ơI 1.Mục tiêu: Củng cố lại những kiến thức và kỹ năng về. x x -Biểu dương, gọi 1 số HS lên làm mẫu. -Phân chia nhóm tổ tự ôn lại. -Gọi bất kỳ các HS hô để cả lớp tập. -Thi đua giữa các nhóm, tổ. 2 .Trò chơi. “Kết bạn” -GV hướng dẫn luật chơi, cách. chơi, cách chơi. - Tổ chức cho học sinh chơi. -Thưởng- phạt sau 1 lần chơi. Kết thúc -Thả lỏng tích cực bằng các động tác nhẹ, hệ thống lại bài học, nhận xét giờ học. 3p ĐH trò chơi:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết: 13 Ngày: đội hình đội ngũ - trò chơi ppsx, Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết: 13 Ngày: đội hình đội ngũ - trò chơi ppsx, Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết: 13 Ngày: đội hình đội ngũ - trò chơi ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay