Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết 12. Ngày: đội hình đội ngũ - trò chơI docx

5 439 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,509 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 19:20

. Giáo án Thể dục lớp 4 . Tiết: 12 . Ngày: đội hình đội ngũ - trò ch ơI 1.Mục tiêu: Củng cố lại những kiến thức và kỹ năng về. chơi, cách chơi. -Phân chia đội đồng đều số ng- ời. - Tổ chức cho học sinh chơi. -Thưởng- phạt sau 1 lần chơi. Kết thúc -Thả lỏng tích cực bằng các 3p x x x ĐH trò chơi: Tổ. -Biểu dương, gọi 1 số HS lên làm mẫu. -Phân chia nhóm tổ tự ôn lại. -Gọi bất kỳ các HS hô để cả lớp tập. -Thi đua giữa các nhóm, tổ. 2 .Trò chơi. “Ném trúng đích” -GV hướng dẫn luật chơi, cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết 12. Ngày: đội hình đội ngũ - trò chơI docx, Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết 12. Ngày: đội hình đội ngũ - trò chơI docx, Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết 12. Ngày: đội hình đội ngũ - trò chơI docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay