Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết:10. Ngày đội hình đội ngũ - trò chơI 1.Mục tiêu: potx

5 676 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 19:20

. Giáo án Thể dục lớp 4 . Tiết :10 . Ngày đội hình đội ngũ - trò ch ơI 1. Mục tiêu: Củng cố lại những kiến thức và kỹ năng về ĐHĐN: Tập. chơi, cách chơi. -Phân chia đội đồng đều số ngời. 3p x x x x x x x x ĐH trò chơi: Tổ chức theo đội hình vòng tròn. ĐH kết thúc: - Tổ chức cho học sinh chơi. -Thưởng- phạt. sai. -Biểu dương, gọi 1 số HS lên làm mẫu. -Phân chia nhóm tổ tự ôn lại. -Gọi bất kỳ các HS hô để cả lớp tập. -Thi đua giữa các nhóm, tổ. 2 .Trò chơi. “ Bỏ khăn” -GV hướng dẫn luật chơi, cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết:10. Ngày đội hình đội ngũ - trò chơI 1.Mục tiêu: potx, Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết:10. Ngày đội hình đội ngũ - trò chơI 1.Mục tiêu: potx, Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết:10. Ngày đội hình đội ngũ - trò chơI 1.Mục tiêu: potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay