Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết:10. Ngày đội hình đội ngũ - trò chơI 1.Mục tiêu: potx

5 780 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 19:20

Giáo án Thể dục lớp 4 . Tiết:10 . Ngày đội hình đội ngũ - trò ch ơI 1.Mục tiêu: Củng cố lại những kiến thức và kỹ năng về ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, đi đều 2 hàng dọc, quay các hớng, đI đều vòng phảI, trái. - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, , chơi và tổ chức chơi được các trò ch ơi. 2. Địa điểm - Phương tiện - Sân TD cấp 1 Hùng Sơn. - Còi, tranh ảnh về ĐHĐN. 3. Nội dung và phương pháp lên lớp: đl Nội dung Tg sl Phương pháp tổ chức Phần mở đầu -Lớp trưởng chỉnh hàng, điểm số, báo cáo, chúc GV khỏe. -GV nhận lớp, phổ biến mục tiêu bài, kiểm tra sân bãi dụng cụ, sức khỏe HS -Khởi động: Chạy 1 vòng sân. Xoay các khớp cơ thể. TC: Làm theo hiệu lệnh. 8p 24 p 14 p ĐH nh ận lớp: x x x x x x x x x x x x X ĐH khởi động: x x x x x x x x x x x x Phần cơ bản. 1.Nội dung ĐHĐN *Giậm chân tại chỗ, đi đều - đứng lại *Quay các hướng, đI đều vòng phải, trái. -GV tập lại, nhắc lại các động tác cũ -Phân tích, làm mẫu chậm các ĐT . -GV làm chậm ĐT để HS quan sát. -Hô và tập để HS làm theo. 10 p X ĐH bài thể dục: x x x x x x x x x x x x X ĐH phân nhóm hoặc tự ôn. x x x x x x x x -Lớp trưởng hô, GV quan sát sửa sai. -Biểu dương, gọi 1 số HS lên làm mẫu. -Phân chia nhóm tổ tự ôn lại. -Gọi bất kỳ các HS hô để cả lớp tập. -Thi đua giữa các nhóm, tổ. 2.Trò chơi. “ Bỏ khăn” -GV hướng dẫn luật chơi,cách chơi. -Phân chia đội đồng đều số ngời. 3p x x x x x x x x ĐH trò chơi: Tổ chức theo đội hình vòng tròn. ĐH kết thúc: - Tổ chức cho học sinh chơi. -Thưởng- phạt sau 1 lần chơi. Kết thúc -Thả lỏng tích cực bằng các động tác nhẹ, hệ thống lại bài học, nhận xét giờ học. -Giao bài tập về nhà cho HS x x x x x x x x x x x x x x X . Giáo án Thể dục lớp 4 . Tiết :10 . Ngày đội hình đội ngũ - trò ch ơI 1. Mục tiêu: Củng cố lại những kiến thức và kỹ năng về ĐHĐN: Tập. chơi, cách chơi. -Phân chia đội đồng đều số ngời. 3p x x x x x x x x ĐH trò chơi: Tổ chức theo đội hình vòng tròn. ĐH kết thúc: - Tổ chức cho học sinh chơi. -Thưởng- phạt. sai. -Biểu dương, gọi 1 số HS lên làm mẫu. -Phân chia nhóm tổ tự ôn lại. -Gọi bất kỳ các HS hô để cả lớp tập. -Thi đua giữa các nhóm, tổ. 2 .Trò chơi. “ Bỏ khăn” -GV hướng dẫn luật chơi, cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết:10. Ngày đội hình đội ngũ - trò chơI 1.Mục tiêu: potx, Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết:10. Ngày đội hình đội ngũ - trò chơI 1.Mục tiêu: potx, Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết:10. Ngày đội hình đội ngũ - trò chơI 1.Mục tiêu: potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay