Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết: 5đội hình đội ngũ – trò chơI pps

5 380 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 19:20

Giáo án Thể dục lớp 4 . Tiết: 5 . Ngày:. đội hình đội ngũ – trò chơI 1. Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác ĐHĐN vè cách đi đ ều, đứng lại, quay sau -Rèn luyện t thế cơ bản, ý thức tổ chức kỷ luật, giúp HS biết chơi và tổ chức chơi đợc các trò chơi. 2. Địa điểm – phương tiện - Sân TD cấp 1 Hùng Sơn. - Còi, tranh ảnh về ĐHĐN 3. Nội dung và phương pháp lên lớp: ĐL Nội dung SL T G Phương pháp tổ chức Mở đầu -Lớp trưởng chỉnh hàng, điểm số, báo cáo, choc GV khoẻ. -GV nhận lớp, phổ biến mục tiêu bài, kiểm tra sân bãi dụng cụ, sức khoẻ học sinh. -Khởi động: Chạy 1 vòng sân TD. Xoay các khớp cơ thể. 8p 24 p Đội hình nhận lớp: x x x x x x x x x x x x x x X ĐH khởi động. x x x x x x x x x x TC: Chim vào lồng. Cơ bản. 1.ĐHĐN. Ôn lại các nội dung sau: *Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ. *Đi đều, đứng lại, quay các hớng -GV làm mẫu, thực hành để cả lớp nhớ lại và cho học sinh làm lại. -Lớp trưởng điều hành cả lớp, GV quan sát để sửa sai- x x Đội h ình ôn: x x x x x x x x x x x x X Đội hình phân nhóm: x x x x x x x x x Phân chia nhóm tổ để tự ôn. -Các tổ trình diễn, thi đua với nhau. -Chỉ định HS lên điều hành cả lớp. -GV cùng HS quan sát sửa sai,. 2.Trò chơi: “Kéo ca, lừa xẻ” -GV hướng dẫn luật chơi,cách chơi. - Tổ chức cho HS chơi thử 1 lần - Thưởng – phạt sau 1 lần chơi x x Đội hình trò chơi.2 hàng dọc . x x x x x x x x x x x x Đội hình kết thúc x x x x x x x x x x Kết thúc -Thả lỏng tích cực bằng các động tác nhẹ, hệ thống lại bài học, nhận xét giờ học. Nhắc nhở học sinh ôn thêm ở nhà. x x X . Giáo án Thể dục lớp 4 . Tiết: 5 . Ngày:. đội hình đội ngũ – trò chơI 1. Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác ĐHĐN vè cách đi đ ều, đứng lại, quay sau -Rèn luyện. cho HS chơi thử 1 lần - Thưởng – phạt sau 1 lần chơi x x Đội hình trò chơi. 2 hàng dọc . x x x x x x x x x x x x Đội hình kết thúc x x x x x x x x x x Kết thúc -Thả lỏng. ôn. -Các tổ trình diễn, thi đua với nhau. -Chỉ định HS lên điều hành cả lớp. -GV cùng HS quan sát sửa sai,. 2 .Trò chơi: “Kéo ca, lừa xẻ” -GV hướng dẫn luật chơi, cách chơi. - Tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết: 5đội hình đội ngũ – trò chơI pps, Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết: 5đội hình đội ngũ – trò chơI pps, Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết: 5đội hình đội ngũ – trò chơI pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay