Giáo trình thực tập hóa lý part 7 docx

10 364 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 17:20

. quá trình oxi hoá với sự giải phóng electron; ϕ + là thế của điện cực dương, là điện cực ở đó xảy ra quá trình khử với sự thu nhận electron. Với pin Đanien − Jacobi, áp dụng phương trình. một lượng ΔC K = t A l F , suy ra: Khu g i÷a Khu an« t Khu catè t + 70 t A = F k l C Δ (7) Theo (6) và (7) , nếu xác định được ΔC A hoặc ΔC K và lượng điện chuyển qua dung dịch có. Me 2 / Me 2 X / Me 1 X / Me 1 được tính theo phương trình: ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ +ϕ−ϕ= 2 2 1 1 21 Z/ Me Z/ Me o Me o Me a a lg Z 0,059 E 1 1 (7) ở đây: Z 1 và Z 2 - hoá trị của các kim loại Me 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình thực tập hóa lý part 7 docx, Giáo trình thực tập hóa lý part 7 docx, Giáo trình thực tập hóa lý part 7 docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn