Giáo trình thực tập hóa lý part 9 doc

10 430 6
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 17:20

. tốc độ rơi cho đến khi f’ = f thì hạt sẽ chuyển động đều với tốc độ v: 2(D d)g v 9 − = η . r 2 Nếu đặt 9 K 2(D d)g η = − ta sẽ có: r 2 = Kv (3) Theo (3) nếu xác định được tốc độ rơi. D - Tỉ trọng của hạt huyền phù d - Tỉ trọng của nước Suy ra: P P Dd D k = − (9) Thay P theo (8) vào (9) thu được: − =π 2 k Dd P R .h.C. D (10) Đo bán kính đĩa cân R, đo chiều cao h,. cm.cm ⋅ = 2 ®in.s cm = poise Nếu các phép đo được thực hiện ở cùng một nhớt kế, thì các đại lượng V, L, H, r là các giá trị không đổi. 89 Khi đó: η = K.d.t ; (3) trong đó k = LV8 r .
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình thực tập hóa lý part 9 doc, Giáo trình thực tập hóa lý part 9 doc, Giáo trình thực tập hóa lý part 9 doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn