TÌM HIỂU NHÂN VẬT THỊ NỞ TRONG TRUYỆN CHÍ PHÈO ppt

7 522 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 16:20

. TÌM HIỂU NHÂN VẬT THỊ NỞ TRONG TRUYỆN CHÍ PHÈO Khi xây dựng nhân vật Thị Nở, nhà văn Nam Cao thẳng cánh hạ bút những dòng này: "Người. lại Chí trong nỗi đau phụ bạc (theo cách nghĩ của Chí) . Vậy là, cái khối tự nhiên vô tâm Thị Nở kia va đụng vào con người xã hội Chí Phèo vụ lợi này thành ra ắt phải đổ vỡ. Quan hệ Thị Nở - Chí. của cõi người. Trong lịch sử văn học Việt Nam, nhân vật Thị Nở phải nói là hiện tượng đột xuất. Truyện cổ Việt Nam không có một hình ảnh đàn bà nào như Thị Nở. Nhìn rộng ra, trong ca dao đôi
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU NHÂN VẬT THỊ NỞ TRONG TRUYỆN CHÍ PHÈO ppt, TÌM HIỂU NHÂN VẬT THỊ NỞ TRONG TRUYỆN CHÍ PHÈO ppt, TÌM HIỂU NHÂN VẬT THỊ NỞ TRONG TRUYỆN CHÍ PHÈO ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn