Giáo án toán lớp 5 - Tiết 33: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tiếp theo) pps

5 9,602 23

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 13:20

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 33: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tiếp theo) Tuần : 7 Ngày dạy : I. MỤC TIÊU : Giúp HS :  Nhận biết khái niệm ban đầu về số thập phân (ở các dạng thường gặp)và cấu tạo của số thập phân.  Biết đọc, viết các số thập phân (ở các dạng đơn giản thường gặp). II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Kẻ sẵn vào bảng phụ một bảng nêu trong bài học của SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1. Kiểm tra bài cũ : 2. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Tiếp tục giới thiệu khái niệm ban đầu về số thập phân. GV hướng dẫn HS tự nêu nhận xét từng hàng trong bảng để nhận ra. Chẳng hạn : Có 2m và 7dm hay 2m và 10 7 m thì có thể viết thành 2 10 7 m hay 2,7m; 2,7m đọc là : hai phẩy bảy mét. Tương tự với 8,56m và 0,195m. Chú ý : Với số thập phân 8,56 thì phần GV giới thiệu : 2,7; 8,56; 0,195 là các số thập phân. (Cho vài HS nhắc lại). GV giới thiệu hoặc hướng dẫn HS tự nêu nhận xét với sự hỗ trợ của GV. Nêu các ví dụ (như SGK) để tự nêu phần nguyên, phần thập phân của mỗi số thập phân rồi đọc các số thập phân đó. nguyên gồm chữ số 8 ở bên trái dấu phẩy và phần nguyên là 8, phần thập phân gồm các chữ số 5 và 6 ở bên phải dấu phẩy và phần thập phân là 100 56 , do đó không nên nói tắt là : phần thập phân là 56. Viết : 8, 56 Phần nguyên phần thập phân Chỉ giúp HS dễ nhận ra cấu tạo (giản đơn) của số thập phân, còn đọc Hoạt động 2 : Thực hành GV hướng dẫn HS tự làm bài rồi chữa bài. Bài 1 : HS tự làm bài. GV gọi 1 HS lên bảng làm phần a); 1 HS khác lên bảng làm phần b) rồi hướng dẫn cả lớp chữa bài. (Cần thực hiện cách nêu phần từng phần thì phải thận trọng. Bài 2 : HS tự làm bài rồi chữa bài (tương tự như bài 1). Bài 3 : HS tự làm bài rồi chữa bài (tương tự như bài 1). nguyên, phần thập phân như chú ý đã nêu ở trên). 4. Củng cố, dặn dò : III. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : . Giáo án toán lớp 5 - Tiết 33: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tiếp theo) Tuần : 7 Ngày dạy : I. MỤC TIÊU : Giúp HS :  Nhận biết khái niệm ban đầu về số thập phân (ở các dạng. nguyên, phần thập phân của mỗi số thập phân rồi đọc các số thập phân đó. nguyên gồm chữ số 8 ở bên trái dấu phẩy và phần nguyên là 8, phần thập phân gồm các chữ số 5 và 6 ở bên phải. phần thập phân là 100 56 , do đó không nên nói tắt là : phần thập phân là 56 . Viết : 8, 56 Phần nguyên phần thập phân Chỉ giúp HS dễ nhận ra cấu tạo (giản đơn) của số thập phân,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 33: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tiếp theo) pps, Giáo án toán lớp 5 - Tiết 33: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tiếp theo) pps, Giáo án toán lớp 5 - Tiết 33: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tiếp theo) pps

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn