Giáo án tiếng việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà potx

5 872 8
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 04:21

Giáo án tiếng việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà I.MỤC TIÊU : - Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ liên quan đến đồ dùng và tác dụng của chúng. - Bước đầu hiểu các từ ngữ chỉ hoạt động. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ bài tập 1 trong SGK. - 4 bút dạ,4 tờ giấy khổ A3. II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy T Hoạt động học 1.Kiểm tra bài cũ: 2 hs lên bảng. 1 hs đọc bài tập 4. 3’ 2 HS lên bảng Tìm những chỉ người trong gia đình,họ hàng của họ Nhận xét,cho điểm từng hs. 2. Bài mới: Giới thiệu bài Trong tiết học này các con s ẽ được mở vốn từ về đồ d ùng và hi ểu tác dụng của chúng,biết đư ợc một số từ ngữ chỉ hoạt động. Bài 1: Gọi 1 hs đọc đề bài. Treo bức tranh. Chia lớp th ành 4 nhóm.Phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy,v à yêu cầu viết thành cột:tên đồ dùng và ý ngh ĩa công dụng của chúng. Gọi các nhóm đọc bài của 30’ ngoại. Tìm các đồ vật được ẩn trong bức tranh và cho biết mỗi đồ vật dung để làm gì? Quan sát. Hoạt động theo nhóm.Các nhóm tìm đồ dùng và ghi các nội dung vào phiếu theo nội dung theo yêu cầu. mình và các nhóm có ý ki ến khác bổ xung. Bài 2: Gọi 1 hs đọc yêu cầu. 2 hs đọc bài thơ Thỏ thẻ. Tìm nh ững từ ngữ chỉ những việc mà b ạn nhỏ muốn giúp ông? Bạn nhỏ muốn ông l àm giúp những việc gì? Nh ững việc bạn nhỏ muốn làm giúp ông nhiều hơn h ay nh ững việc bạn nhờ ông nhiều hơn? Bạn nhỏ trong b ài thơ có điều gì ngộ nghĩnh? 2’ Đọc và bổ sung. HS đọc bài. 2 hs đọc thành tiếng,cả lớp theo dõi. Đun nước,rút rạ. Xách siêu nước,ôm rạ,thổi lửa,rập khói. Việc bạn nhờ ông giúp nhiều hơn. Bạn muốn đun nước tiếp khách nhưng lại biết mỗi Ở nhà bạn thường làm vi ệc gì giúp gia đình? Em thường nhơ ngư ời lớn làm những việc gì? 3.Củng cố – Dặn dò Tìm nh ững từ chỉ các đồ vật trong gia đình em? Em thường làm gì để giúp gia đình? Nhận xét tiết học. việc rút rạ nên ông phải làm hết,ông buồn cười Thế thì lấy ai ngồi tiếp khách? Tuỳ câu trả lời của hs.Càng nhiều hs nói càng tốt. Hs tìm từ chỉ đồ vật. Hs nêu . . Giáo án tiếng việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà I.MỤC TIÊU : - Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ liên quan đến đồ dùng và tác dụng của chúng. - Bước. 2 HS lên bảng Tìm những chỉ người trong gia đình,họ hàng của họ Nhận xét,cho điểm từng hs. 2. Bài mới: Giới thiệu bài Trong tiết học này các con s ẽ được mở vốn từ về đồ d ùng và hi ểu. các từ ngữ chỉ hoạt động. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ bài tập 1 trong SGK. - 4 bút dạ,4 tờ giấy khổ A3. II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy T Hoạt động học 1.Kiểm tra bài cũ: 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà potx, Giáo án tiếng việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà potx, Giáo án tiếng việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay