NƯỚC VIỆT NAM DƯỚI MẮT CÁC GIÁO SĨ VÀ NGƯỜI TÂY PHƯƠNG HỒI THẾ KỶ 17 - 18_2 doc

8 133 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 02:22

NƯỚC VIỆT NAM DƯỚI MẮT CÁC GIÁO SĨ VÀ NGƯỜI TÂY PHƯƠNG HỒI THẾ KỶ 17 - 18 Trịnh Tráng thấy vậy bèn quyết ý đánh họ Nguyễn từ đó. Lần nào vào đánh chúa Nguyễn, chúa Trịnh cũng đem vua Lê đi, mượn tiếng nhà vua thân chinh để lấy lòng dân và cho cuộc chinh phạt hợp với đại nghĩa. Trong tất cả bảy lần đánh nhau, họ Nguyễn chỉ ra đánh họ Trịnh có một lần, lấy được 7 huyện ở phía nam Lam Giang, nhưng vì các tướng họ Nguyễn không đồng lòng, nên lại phải rút về giữ đất cũ. Về thế lực, binh lương thì họ Trịnh mạnh hơn họ Nguyễn. Trịnh có độ 5, 6 vạn quân, còn Nguyễn chỉ có độ hơn 3 vạn, nhưng quân Bắc phải đi đánh xa xôi, vận tải khó khăn, còn quân Nam thì chỉ phòng giữ đất nhà, có đồn luỹ chắc chắn, tướng ta lại nhiều người tài giỏi và trung thành, như Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Hữu Dật và Đào Duy Từ. Trong hồi hai bên Nguyễn Trịnh đánh nhau vẫn lấy sông Linh Giang (sông Gianh) làm địa giới. Chính ông Đào Duy Từ đã xây đồn Trường Dục ở huyện Phong Lộc (Quảng Bình) và đắp cái lũy dài ở cửa Nhật Lệ tứclà Trường Thành ở Quảng Bình bây giờ. Người ta thường gọi luỹ đó là luỹ Thầy Nghĩa là luỹ do ông Đào Duy Từ đắp ra và người Pháp gọi là “Mur de Đồng Hới” [2]. Bức Trường Thành kiên cố này đã giúp cho công cuộc phòng thủ của giang sơn chúa Nguyễn ở phía Nam sông Linh giang và dãy Hoành sơn rất nhiều. Các nhà hàng hải và các giáo sĩ Âu châu từng qua xứ này vào hồi hai thế kỷ 17 và 18 đã để lại nhiều tập ký sự rất có giá trị có thể giúp ích nhiều cho chúng ta về việc khảo cứu lịch sử Việt Nam trong hồi đó. Cố Giuliano Baldinotti người Ý, sinh ở Pistoria gần Florence là vị giáo sĩ dòng Tên (compagnie des Jésuites) thứ nhất đã đến truyền giáo ở Bắc Kỳ vào khoảng tháng 3 có tả xứ Bắc như sau này: “Quân lính vác giáo dài và gươm trần trên vai. Đó là những người rất dễ cảm, có thể điều đình được, trung thành, vui vẻ và không có những nết xấu của người Tàu… Vua xứ Bắc Kỳ làm bá chủ chín nước; ba ông vua phải cống hiến nhà vua đó là vua nước Lai [3] chúa xứ Đàng Trong và chúa xứ Bàu [4]. Chính vua Bắc Kỳ lại phải cống hiên vua Tàu và hằng năm phải đem cống ba pho tượng bằng vàng và ba pho bằng bạc [5]. Số lợi tức hằng năm của nhà vua có độ hai triệu. Nhà vua có thể có một đội quân lớn trong lúc chiến tranh. Dưới quyền vua có 600 vị thượng quan, lúc cần kíp thì các ông quan đó bắt buộc phải mộ cho nhà vua, ông thì một ngàn, ông thì hai ngàn lính cho đến lúc hết chiến tranh mới thôi. Các quan to đều được cai trị những khoảng đất rộng do nhà vua cấp cho, để lúc chiến tranh thì phải mộ lính. Nhà vua lại có 4000 chiến thuyền đóng ở nhiều nơi. Các chiến thuyền đó, mỗi bên đều có 26 tay chèo, và mỗi lúc thao diễn hay đi tuần đều có đặt trọng pháo (hạng súng 14 livres), cổ chiến thuyền và đầu mũi cũng thiếp vàng rất đẹp. Có một lần tôi đã thấy 500 chiến thuyền tu tậl một chỗ về dịp ngày kỵ đức Thượng hoàng hồi mười năm trước đã bị người còn nhỏ tuổi nhất giết chết để dịch cướp ngôi vua; nhưng sau ông hoàng bất hiếu đó đã bị ông hoàng Cả là ông vua đang trị vì ngày nay tức là vị Thái tử chính thức được quyền nối ngôi giết đi. Nhà vua rất hiếu chiến, thường tập bắn bia và cưỡi ngựa cùng voi luôn. Nhà vua lại thích xem chiến thuyền thao diễn nhiều cách, và tiến lui theo nhịp của người cầm hiệu lệnh. Kinh đô Bắc Kỳ ở vào vĩ tuyến 21 độ. Lúc không có gió thổi thường vào hồi tháng sáu, thì khí hậu rất nóng. Kinh đô không có thành trì và cơ quan phòng thủ gì cả. Ngoài cung vua ra xây bằng đá từng tảng lớn và lợp ngói, thì các nhà cửa đều bằng tre lợp tranh và không có cửa sổ. Trong thành phố có nhiều hồ ao để đến lúc có hỏa hoạn cho dễ chữa cháy. Có đám hỏa tai thiêu tới 5, 6 ngàn nóc nhà, nhưng chỉ bốn năm hôm sau lại dựng lại ngay. Thành phố chu vi độ 5, 6 dặm và dân cư thì đông vô kể. Gần thành phố có một con sông lớn thuyền bè có thể đi lại được. Sông đó chảy ra bể, ở chỗ cách kinh thành độ 18 dặm. Nước sông rất đục, nhưng ai cũng phải uống vì trong thành phố không có giếng và thùng chứa nước. Mỗi năm thường nước sông tràn bờ hai lần vào đầu tháng sáu và tháng 11 ngập đến nửa thành phố, nhưng nước lụt đó rất chóng rút ra. [6] Cố Alexandre de Rhodes cũng là một giáo sĩ về Dòng Tên đã đến xứ Đàng Trong (Cochinchine) lần thứ nhất vào năm 1624 và ra giảng đạo ở Bắc Kỳ vào năm 1627 đã viết về kinh đô “Kẻ Huế” và người Nam như sau: “Nơi kinh đô của nhà vua gọi là “Kẻ Huế”. Triều đình nhà vua rất lộng lẫy và số các quan to khá nhiều. Các quan ăn mặc rất đẹp nhưng nhà cửa thì không được lộng lẫy lắm, vì chỉ làm bằng gỗ. Tuy vậy các nhà đó cũng rất tiện và khá đẹp vì cột nhà chạm trổ rất tinh xảo. Số dân cư ở kinh thành rất đông và tính tình họ rất hiền hậu. Tuy vậy dân đó là những tên lính rất tốt và rất kính trọng nhà vua. Nhà vua có độ 150 chiến thuyền đóng ở ba cửa bể. Người Hà Lan đã thí nghiệm một cách thiệt hại cho họ và biết rằng các chiến thuyền đó có thể thắng nổi các tàu chiến lớn mà họ vẫn tưởng có thể dùng để giữ quyền bá chủ trên mặt bể. “Tôn giáo của người Nam cũng giống tôn giáo người Tàu. Trước kia cả Nam kỳ và Bắc kỳ đều phụ thuộc về nước Tàu, và đến luật lệ và cả phong tục cũng giống người Tàu. Họ cũng có những ông Tiến sĩ như ở Tàu và các quan rất có quyền đối với dân. Nhưng tôi cho rằng họ không kiêu ngạo như người Tàu, còn có thể điều đình được và là những binh lính tốt hơn. “Ngừơi Nam rất giàu vì đất đai ở xứ họ phì nhiêu. Trong xứ có 24 sông con rất tiệc cho việc giao thông bằng đường thuỷ khắp trong nước và cho việc buôn bán. Thường mỗi năm cứ đến tháng 11 hoặc 12 thì nước sông lại tràn ngập; có năm lụt tới ba lần, nước lụt thì khắp trong xứ toàn dùng thuyền để đi lại. Nhà cửa của họ rất vững chãi đến nỗi có thể mở phía dưới để làm cống cho nước chảy và cũng vì thế nên các nhà cửa đều làm kiểu nhà sàn xây trên những cột lớn”. [7] Cố Giovanni Filippo Marini người Ý đến Bắc kỳ sau cha Alexandre de Rhodes và ở đến 1658 đã viết trong cuốn “Relation nouvelle et curieuse des Royaumes du Tonkin et de Lào” tả rõ thành phố Kẻ Chợ và xứ Bắc kỳ, xứ “Báu” và nói rõ cả về lục quân và thuỷ quân của vua Lê, chúa Trịnh trong hồi đó. “… Đội thuỷ quân của nhà vua rất là lớn lao. Tôi muốn nói rõ về số chiến thuyền, sự đẹp đẽ và các khí giới trên những chiến thuyền đó; nhưng thế cũng chưa đủ vì cần nói để độc giả rõ sự lộng lẫy nhất là trong khi chúa và vua đem cả một hạm đội đi đón sứ Tàu, và khi bắt các chiến thuyền sắp hàng trên giòng sông để giải trí. Cuộc đón tiếp của nhà vua thường rất lộng lẫy và lại có nhiều nghi lễ nữa. Thực thế trong cuộc hội kiến thứ nhất, vua và chúa mặc y phục Tàu và đi ủng (một thứ giày mà mũi cong lên như những chiếc thuyền con) cùng đội một thứ mũ rất lạ trên đầu, đã đến vái chào trước để tỏ lòng kính trọng đạo Sắc của Hoàng đế Tàu do sứ thần mang theo. Bao giờ cũng phải nhường cho viên sứ đi bên hữu và các quan trong triều đều phải đến chào sứ thần của Thiên triều. Trong các nghi lễ đón tiếp sứ Tàu, có lễ dàn chiến thuyền từng hàng 5 chiếc một, từ hàng nầy đến hàng kia đều cách bằng nhau và chiến thuyền đều tô điểm rất đẹp. Hai bên bờ sông đều cắm cờ nhiều màu sắc khác nhau và bay phất phới trước gió. Các toán bộ binh đứng ở nhiều chỗ, chỗ thì đánh trống, chỗ thì đánh nao bạt, lại có chỗ lại thổi kèn và các thứ âm nhạc khác. Khi viên sứ thần đến gần thì các đội quân đó đều kêu lên to, để tỏ vẻ hoan nghênh và mừng rỡ, lại bắn súng để chào đại biểu của Thiên triều”. Dưới đây là một đoạn trong cuốn “Relation des Missions et des voyages des Evéques vicaires apostoliques et de leurs occiesiatiques Années 1676 et 1677” nói về cuộc chiến tranh giữa chúa Nguyễn và chúa Trịnh. “Hai nước đó (Đàng Ngoài và Đàng Trong) vẫn đánh nhau mãi, nhưng hình như người Bắc đã bớt hăng hái trong khi tiến đánh kẻ thù vì họ đã thiệt hại nhiều trong các trận chiến đấu. Tuy quân xứ Bắc đông hơn quân xứ Nam, nhưng bao giờ quân Bắc cũng gặp sự bất lợi và mỗi lần tiến vào lại bị thua. Năm 1676, bên Nam đã đem 40.000 quân đợi quân Bắc ở đường biên giới, nhưng sau không thấy quân Bắc đến; quân Nam lại có ý tiến vào xứ Bắc, nếu vị Hoàng tử thứ hai con vua xứ Nam, tổng tư lệnh bô binh, không chết một cách bất ngờ, cái chết đó đã hoãn hết mọi việc dự bị để tiến đánh quân Bắc. Vì đó mà bên Nam đành phải giữ thế thủ cho đến lúc trong triều mãn tang. Phải nên nhận rằng người Đàng Trong vốn sẵn có thiên tài về việc binh bị, tất cả các nước đã biết người nước đó đều cho rằng phần nhiều người xứ đó đều ra lính và làm tướng, lúc cần rất can đảm và rất khôn ngoan trong cách cư xử. Cứ thường đến tuổi 25 thì dân xứ đó đã sung vào cơ ngũ và họ phải ở lính cho đến 60 tuổi; ngày nào cũng chỉ tập luyện về nghề đó. Ngày nào họ cũng phải đến cửa các viên tướng từ 6 giờ sáng để luyện tập cho đến quá 10 giờ, rồi buổi chiều lại phải tập luôn từ 2 giờ đến 6 giờ mới thôi. Họ tập bắn súng, bắn tên, tập giáo, tập kiếm, tập ném tạ cả ở trên bộ và trên chiến thuyền. Trong khắp cả miền Đông phương không có dân tộc nào thích các thứ khí giới tốt bằng dân xứ này. Các khí giới của họ dùng, làm rất cẩn thận, cái thì mạ vàng, cái thì mạ bạc, một thanh kiếm xấu nhất cũng bọc hết hơn 12 đồng tiền bạc không pha trộn với thứ kim khí nào khác. “Khi nhà vua ra chỗ công chúng, cứ thường mỗi ngày hai lần, thì quân lính đi sắp hàng mang khí giới ở hai bên. Chính trong lúc đó là lúc ai cũng có thể đệ đơn khiếu nại lên nhà vua. . NƯỚC VIỆT NAM DƯỚI MẮT CÁC GIÁO SĨ VÀ NGƯỜI TÂY PHƯƠNG HỒI THẾ KỶ 17 - 18 Trịnh Tráng thấy vậy bèn quyết ý đánh họ Nguyễn từ đó. Lần nào vào đánh chúa Nguyễn, chúa. xứ này vào hồi hai thế kỷ 17 và 18 đã để lại nhiều tập ký sự rất có giá trị có thể giúp ích nhiều cho chúng ta về việc khảo cứu lịch sử Việt Nam trong hồi đó. Cố Giuliano Baldinotti người. Rhodes cũng là một giáo sĩ về Dòng Tên đã đến xứ Đàng Trong (Cochinchine) lần thứ nhất vào năm 1 624 và ra giảng đạo ở Bắc Kỳ vào năm 1 627 đã viết về kinh đô “Kẻ Huế” và người Nam như sau: “Nơi
- Xem thêm -

Xem thêm: NƯỚC VIỆT NAM DƯỚI MẮT CÁC GIÁO SĨ VÀ NGƯỜI TÂY PHƯƠNG HỒI THẾ KỶ 17 - 18_2 doc, NƯỚC VIỆT NAM DƯỚI MẮT CÁC GIÁO SĨ VÀ NGƯỜI TÂY PHƯƠNG HỒI THẾ KỶ 17 - 18_2 doc, NƯỚC VIỆT NAM DƯỚI MẮT CÁC GIÁO SĨ VÀ NGƯỜI TÂY PHƯƠNG HỒI THẾ KỶ 17 - 18_2 doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn