bài 20 tạo giống nhờ công nghệ gen

23 564 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 18:26

[...]...động vật biến đổi gen Chut cha gen hoúc mụn lộptin Chut bch chuyn gen cú gen hooc mụn sinh trng chut cng Ln bin i gen Chut chuyn gen ngi b) To ging cõy trụng bin i gen Cõy bụng chuyn gen Bt khỏng sõu bnh Cõy bụng khụng chuyn gen Giống lúa đợc chuyển gen tổng hợp -carotene (giống lúa vàng) Sau quá trình tiêu hoá, carotene đợc chuyển hoá thành vitamin A Khoảng 120 triệu trẻ em trên thế giới... ó chuyn gen Cõy Ngụ chuyn gen c) To dũng vi sinh vt bin i gendong vi To ra khuõn mang gen cua loi khỏc nh gen insulin cua ngi Vk nhanh chong sn sinh ra mt lng insulin lm thuc cha bnh tiu ng To ra dong vi khuõn E Coli sn xut hooc mụn somatostatin Bin i gen cua mt loi vi sinh vt thuc h vi khuõn Cyanobacteria tiờu th CO2 sn xut nhiờn liu (xng sinh hc) Cõu 1.Ngi ta phi dựng th truyn chuyn mt gen t t... truyn thỡ gen cõn chuyn se khụng chui vo c t bo nhn B nu khụng co th truyn thỡ gen co vo c t bo nhn cung khụng th nhõn lờn v phõn li ụng u v cỏc t bo con khi t bo phõn chia C nu khụng co th truyn thỡ kho co th thu c nhiu sn phõm cua gen trong t bo nhn D nu khụng co th truyn thỡ gen se khụng to ra sn phõm trong t bo nhn Cõu 2: Cụng ngh gen l: A quy trỡnh cụng ngh dung to ra cỏc sinh vt co gen b bin... cỏc sinh vt co gen b bin i B.quy trỡnh cụng ngh dựng to ra cỏc sinh vt co gen b bin i hoc co thờm gen mi C.k thut gn gen cõn chuyn vo th truyn D.k thut a ADN tỏi t hp vo t bo nhn Cõu 3: ADN tỏi t hp gụm: A ADN cua th truyn v gen cõn chuyn B ADN cua th truyn v ADN cua t bo nhn C ADN cua plasmid v gen cõn chuyn D ADN cua virut v gen cõn chuyn ... A Giống lúa vàng mang lại niềm hy vọng trong việc bảo vệ khoảng 1 đến 2 triệu bệnh nhân bị các rối loạn do thiếu vitamin A Gạo bình thờng Gạo hạt vàng C chua chuyn gen Cchm chớn v khỏng vi chua chuyn gen chm rỳt chớn v khỏng vi rỳt Cây đu đủ (Carica papaya L.) đợc chuyển gen kháng bệnh virút (trái) và cây đối chứng (phải) Có khả năng khỏng virút CMV Đợc đánh giá là góp phần vào việc phục hồi nền công . biÕn ®æi gen Chuột chuyển gen người Chuột bạch chuyển gen có gen hooc môn sinh trưởng chuột cống Chuột chứa gen hoóc môn léptin Lợn biến đổi gen b) Tạo giống cây trVng biến đổi gen b) Tạo giống. biến đổi gen Cây bông chuyển gen Bt Cây bông chuyển gen Bt kháng sâu bệnh kháng sâu bệnh Cây bông không chuyển gen Cây bông không chuyển gen Giống lúa đ ợc chuyển gen tổng hợp -carotene (giống. AAAABBDD -AABB, AABBDD ( Bất hoạt gen A) -AABB, AABBDD ( Bất hoạt gen A) Quy trình chuyển gen ở bò Quy trình chuyển gen ở bò Dê biến đổi gen có chứa gen quy định prôtêin tơ nhện. Người ta kéo tơ nhện từ
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 20 tạo giống nhờ công nghệ gen, bài 20 tạo giống nhờ công nghệ gen, bài 20 tạo giống nhờ công nghệ gen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay