Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 61 : CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG (Tiết 2) pptx

5 960 5
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 17:20

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 61 : CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG (Tiết 2) I. Mục tiêu. 1. Về kiến thức: Mô tả được Tn về hiện tương dính ướt và hiện tượng không dính ướt của chất lỏng. Mô tả được sự tạo thành mặt khum của bề mặt chất lỏng ở sát thành bình chứa nó trong 2 trường hợp: dính ướt, không dính ướt. Mô tả được Tn về hiện tượng mao dẫn. 2. Về kĩ năng: Vận dụng được hiện tượng mao dẫn để giải thích một số hiện tượng vật lí trong tự nhiên. 3. Thái độ: Học tập sôi nổi, nghiêm túc, hăng hái phát biểu II. Chuẩn bị. GV: Dụng cụ để làm các TN hình 37.4; 37.7 và Tn mô tả trong C4. HS: Lá sen, lá khoai, miếng thủy tinh,… III.Phương pháp: Gợi mở, vấn đáp, thảo luận … IV. Tiến trình giảng dạy. 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu các đặc điểm của lực căng bề mặt? 3. Bài mới. Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung - Lực căng bề nặt gây ra một số hiện tượng đặc biệt ở bề mặt của chất lỏng. Đó là hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính ướt. - Thực hiện TN hình Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập. - Chú ý lắng nghe, nhận thức vấn đề bài học. Hoạt động 2: Tìm hiểu về hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính II. Hiện tượng dính ướt. Hiện tượng không dính ướt. 1. Thí nghiệm SGK 37.4 - Các em lấy thêm vài VD về hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính ướt. - GV làm TN hình 37.5 các em hãy quan sát rồi cho nhận xét. (chú ý mặt lồi và mặt lõm) - Dùng hình vẽ 37.5 để minh họa. - Trình bày ứng dụng như SGK. - Gv biểu diễn TN hình 37.7a, các em quan sát và nêu nhận xét; ướt. - Theo dõi gv làm TN  nêu nhận xét. - Hs vận dụng để lấy VD về những vật liệu mình đã chuẩn bị - Quan sát hiện tượng rồi nêu nhận xét. - Theo dõi và ghi nhận. - Giải thích theo yêu cầu của gv. 2. Ứng dụng - Làm giàu quặng theo phương pháp “ Tuyển nổi ’’ III. Hiện tượng mao - Từ đó trả lời C5 - GV trình bày cho hs TN hình 37.7b - Các em lấy một số VD về hiện tượng mao dẫn. - Về nhà tự nghiên cứu phần ứng dụng. Hoạt động 3: Tìm hiểu hiện tượng mao dẫn. - Hs quan sát  nhận xét (C5) - Lấy VD thực tế - Đọc phần ứng dụng. dẫn 1. Thí nghiệm SGK 2. Định nghĩa Hiện tượng mức chất lỏng bên trong các ống có đường kính trong nhỏ luôn cao hơn, hoặc hạ thấp hơn so với bề mặt chất lỏng ở bên ngoài ống gọi là hiện tượng mao dẫn. 3. Ứng dụng SGK 4. Củng cố - vận dụng - Các em trả lời tiếp các câu hỏi trong SGK. - Làm tiếp các bài tập còn lại, chuẩn bị bài tiếp theo. 5. dặn dò. - Về nhà làm BT trong SBT và chuẩn bị bài sau. . Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 61 : CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG (Tiết 2) I. Mục tiêu. 1. Về kiến thức: Mô tả được Tn về hiện tương dính ướt và hiện tượng. mới. Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung - Lực căng bề nặt gây ra một số hiện tượng đặc biệt ở bề mặt của chất lỏng. Đó là hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính. không dính ướt của chất lỏng. Mô tả được sự tạo thành mặt khum của bề mặt chất lỏng ở sát thành bình chứa nó trong 2 trường hợp: dính ướt, không dính ướt. Mô tả được Tn về hiện tượng mao dẫn.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 61 : CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG (Tiết 2) pptx, Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 61 : CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG (Tiết 2) pptx, Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 61 : CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG (Tiết 2) pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay