Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế hộ tại xã Tú Xuyên – Huyện Văn Quan – Tỉnh Lạng Sơn

70 491 2
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 17:11

. Mục tiêu cụ thể Đánh giá được thực trạng phát triển kinh tế hộ tại xã Tú Xuyên. Phân tích những thuận lợi khó khăn, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế hộ tại địa bàn nghiên cứu. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ tại địa bàn nghiên cứu.3. Yêu cầu của đề tàiĐánh giá thực trạng tình hình phát triển kinh tế hộ và các đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ trên địa bàn xã Tú Xuyên Huyện Văn Quan Tỉnh Lạng Sơn. 4. Ý nghĩa của đề tài4.1. Ý nghĩa học tập và nghiên cứu. Nâng cao kiến thức, kỹ năng và rút ra bài học kinh nghiệm thực tế để phục vụ trong công tác sau này. Vận dụng và phát huy được những kiến thức đã học tập và nghiên cứu. Nâng cao khả năng tiếp cận, thu thập và xử lý thông tin của sinh viên trong quá trình nghiên cứu.4.2. Ý nghĩa thực tiễn. Đánh giá được đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân xã Tú Xuyên. Đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong xã Tú Xuyên nói riêng, góp phần ổn định xã hội nói chung. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải BQ Bình quân BQLĐ Bình quân lao động BQNNK Bình quân nhân khẩu CC Cơ cấu CNH – HĐH Công nghiệp hóa – hiện đại hóa CN – TNCN Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp GO Tổng giá trị sản xuất GTSX Giá trị sản xuất GTSXNN Giá trị sản xuất nông nghiệp KT – XH Kinh tế xã hội LĐ Lao động LĐNN Lao động nông nghiệp NK Nhân khẩu NKNN Nhân khẩu nông nghiệp NN Nông nghiệp SL Số lượng MỤC LỤC Trang DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ HÌNH VẼ MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Đất nước ta đang trong thời kì đổi mới, đời sống người dân đang ngày càng được nâng cao. Trong cơ chế thị trường, với sự cạnh tranh đầy nghiệt ngã, mỗi con người đều lựa chọn cho mình những cách làm giàu chính đáng, đối với bà con nông dân tài sản quý giá trong tay không có gì hơn ngoài những tấc đất, mảnh vườn, mẫu ruộng. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế còn đang diễn biến phức tạp như hiện nay, nông nghiệp - nông dân - nông thôn tiếp tục được khẳng định là một động lực quan trọng để giữ vững sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội ở nước ta. Nước ta hiện nay có trên 13 triệu dân, lực lượng này là nền tảng của kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, giữ vững an ninh chính trị - xã hội. Kinh tế hộ gia đình đã đóng góp lớn cho kinh tế nông nghiệp, sản xuất lúa gạo đạt tỷ suất hàng hóa khoảng trên 50%, cà phê 45%, cao su 85%, chè trên 60%,. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ hộ gia đình đang loay hoay trong cảnh sản xuất tự cung tự cấp, thậm chí còn nhiều hộ sản xuất tự nhiên, nhất là ở vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nền kinh tế hàng hóa phát triển đồng thời dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo. Về lương thực thực phẩm, tỷ lệ hộ nghèo cả nước là 28.9%, trong đó nông thôn chiếm 35.7% (thấp nhất là vùng Đông Nam Bộ 22%, cao nhất là vùng Tây Bắc 68.7%). Hiện nay, cả nước vẫn còn trên 1 triệu hộ nghèo. Vì vậy, việc nghiên cứu các mô hình kinh tế hộ gia đình sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao năng lực sản xuất của các hộ kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay là rất cấp thiết. Mặc dù trong những năm qua kinh tế hộ đã đạt được những thành tựu to lớn, song chính trong bản thân nó vẫn đang tồn tại những mâu thuẫn cơ bản cần được giải quyết đó là: Sản xuất trong kinh tế hộ hiện nay chủ yếu là họat động sản xuất nông nghiệp, yêu cầu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất bị kìm hãm bởi diện tích đất manh mún và quy mô nhỏ lẻ do kết quả của việc chia đất bình quân. 1 Mâu thuẫn giữa tăng dân số và thiếu việc làm, kết hợp với tính thời vụ trong nông nghiệp tạo ra hiện tượng dư thừa lao động, dẫn đến năng suất lao động bình quân thấp. Tình trạng thiếu kiến thức, thiếu vốn đầu tư đang là tình trạng chung của các hộ gia đình nên khi có chính sách cho vay vốn hộ cũng không biết sử dụng sao cho có hiệu quả. Những khó khăn này tồn taị chủ yếu ở các tỉnh miền núi, các vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa,…đã gây nhiều trở ngại cho tiến trình phát triển của đất nước. Tú Xuyên là một xã miền núi thuộc Huyện Văn Quan – Tỉnh Lạng Sơn nền sản xuất của xã nói chung vẫn là dựa vào nông nghiệp. Kinh tế nông nghiệp nói chung và kinh tế hộ của xã nói riêng đang phát triển theo đà phát triển chung của cả nước nhưng nó cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn tồn tại cần được giải quyết. Tú Xuyên là một xã miền núi, đất đai rộng lớn chủ yếu là đất đồi núi, trình độ sản xuất thấp, việc khai thác và sử dụng các nguồn lực của hộ nông dân vẫn còn chưa tốt. Vấn đề phát triển kinh tế hộ nông dân đang được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các ngành và các nhà khoa học quan tâm. Những vấn đề cần làm rõ là: Hiện trạng kinh tế hộ nông dân xã Tú Xuyên- Huyện Văn Quan- Tỉnh Lạng Sơn ra sao? Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân? Đó là một số vấn đề đặt ra cần nghiên cứu giải quyết. Xuất phát từ thực trạng trên em xin tiến hành nghiên cứu đề tài:”Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế hộ tại xã Tú Xuyên – Huyện Văn Quan – Tỉnh Lạng Sơn”. 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1. Mục tiêu chung - Đánh giá được thực trạng và tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân tại xã từ đó đưa ra những giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ tại xã trong thời gian tới. 2 2.2. Mục tiêu cụ thể - Đánh giá được thực trạng phát triển kinh tế hộ tại xã Tú Xuyên. - Phân tích những thuận lợi khó khăn, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế hộ tại địa bàn nghiên cứu. - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ tại địa bàn nghiên cứu. 3. Yêu cầu của đề tài Đánh giá thực trạng tình hình phát triển kinh tế hộ và các đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ trên địa bàn xã Tú Xuyên - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn. 4. Ý nghĩa của đề tài 4.1. Ý nghĩa học tập và nghiên cứu. - Nâng cao kiến thức, kỹ năng và rút ra bài học kinh nghiệm thực tế để phục vụ trong công tác sau này. - Vận dụng và phát huy được những kiến thức đã học tập và nghiên cứu. - Nâng cao khả năng tiếp cận, thu thập và xử lý thông tin của sinh viên trong quá trình nghiên cứu. 4.2. Ý nghĩa thực tiễn. - Đánh giá được đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân xã Tú Xuyên. - Đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong xã Tú Xuyên nói riêng, góp phần ổn định xã hội nói chung. 3 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN, THỰC TIỄN CỦA ĐỐI TƯỢNG 1.1. Cơ sở lý luận của đối tượng 1.1.1. Một số khái niệm về hộ, hộ nông dân và kinh tế hộ Hộ nông dân đã có và tồn tại từ rất lâu đời, nó gắn liền với sự tồn tại của xã hội loài người và trải qua nhiều hình thức khác nhau. Nó là một trong những đối tượng được các nhà khoa học, các tổ chức trên các lĩnh vực khác nhau quan tâm. Đứng ở mỗi góc độ khác nhau, họ đưa ra những quan điểm khác nhau về hộ. 1.1.1.1. Khái niệm hộ Trên phương diện thống kê, Liên Hợp Quốc cho rằng:”Hộ là tất cả những người sống chung một mái nhà, cùng ăn chung và cùng chung một ngân quỹ”. Theo Raul Hunnena giáo sư đại học tổng hợp Lisbon thì :”Hộ là những người cùng chung một huyết tộc, có quan hệ mật thiết với nhau trong quá trình sáng tạo ra sản phẩm để bảo tồn chính bản thân và cộng đồng”. 1.1.1.2. Khái niệm về hộ nông dân “Hộ nông dân là các hộ gia đình làm nông nghiệp, tự kiếm kế sinh nhai trên những mảnh đất của mình, sử dụng chủ yếu sức lao động của gia đình để sản xuất, thường nằm trong hệ thống kinh tế lớn hơn, nhưng chủ yếu đặc trưng bởi sự tham gia cục bộ vào các thị trường và có xu hướng hoạt động với mức độ không hoàn chỉnh cao”. [3] “Nông hộ là tế bào kinh tế của xã hội, là hình thức kinh tế cơ sở trong nông nghiệp và nông thôn”. [7] “Hộ nông dân là những hộ chủ yếu hoạt động nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm cả nghề rừng, nghề cá và hoạt động phi nông nghiệp ở nông thôn”. [8] “Hộ nông nghiệp là những hộ có toàn bộ hoặc 50% số lao động thường xuyên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp (làm đất, thủy nông, giống cây trồng, bảo vệ thực vật,…) và thông thường nguồn sống chính của hộ dựa vào nông nghiệp”. [2] 1.1.1.3. Khái niệm kinh tế hộ nông dân 4 “Kinh tế hộ nông dân là hình thức tổ chức kinh tế cơ sở của nền sản xuất xã hội, trong đó các nguồn lực đất đai, tiền vốn và tư liệu sản xuất được coi là của chung để tiến hành sản xuất. Có chung ngân quỹ, ngủ chung một nhà, ăn chung; mọi quyết định trong sản xuất – kinh doanh và đời sống là tùy thuộc vào chủ hộ, được nhà nước thừa nhận, hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển” [6] 1.1.1.4.Khái niệm kinh tế hộ: Tại điểm 1, mục II cả nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000: “Kinh tế nông hộ là hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp nông thôn, chủ yếu dựa vào hộ gia đình, nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông, lâm, thủy sản”. 1.1.1.5. Phát triển: Là một quá trình thay đổi liên tục làm tăng trưởng mức sống của con người và phân phối công bằng những thành quả tăng trưởng trong xã hội. 1.1.1.6. Phát triển kinh tế: “Trước hết là sự gia tăng nhiều hơn về số lượng và chất lượng sản phẩm, sự đa dạng về chủng loại sản phẩm nền kinh tế” [1]. 1.1.1.7.Phát triển nông thôn: “Phát triển nông thôn là một chiến lược nhằm cải thiện các điều kiện sống về kinh tế và xã hội của một nhóm người cụ thể là người nghèo ở vùng nông thôn. Nó giúp những người nghèo nhất trong những người dân sống ở các vùng nông thôn được hưởng lợi ích từ phát triển” [1]. 1.1.1.8. Khái niệm phát triển bền vững: Là một quá trình thay đổi bền vững có chủ ý về xã hội, kinh tế, văn hóa và môi trường, nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân địa phương. Phát triển ý tưởng của Liên Hợp Quốc, Ủy ban quốc tế về phát triển và môi trường (1987) đã định nghĩa: “Phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu của thế hệ ngày nay mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của thế hệ tương lai”[1]. 5 1.1.2. Vai trò của kinh tế hộ Kinh tế hộ đã có từ lâu đời cho đến nay nó vẫn tồn tại và phát triển. Trải qua mỗi thời kì lịch sử khác nhau thì kinh tế hộ biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, càng ngày nó càng khẳng định được tầm quan trọng và vai trò của nó trong nền kinh tế quốc dân. Kinh tế hộ là tế bào của xã hội, sự phát triển của nó giúp nâng cao đời sống của người dân và góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Kinh tế hộ đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần đổi mới công nghệ sản xuất. Hộ là nơi tích lũy kinh nghiệm sản xuất truyền thống cũng là nơi áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. Khi chuyển sang sản xuất hàng hóa, xuất hiện cạnh tranh thị trường, hộ buộc phải đổi mới công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt hơn với giá thành rẻ hơn. Việc đổi mới công nghệ trước hết phải nhằm khai thác tốt kinh nghiệm truyền thống từ lâu đời. 1.1.3. Đặc trưng của kinh tế hộ - Có sự thống nhất chặt chẽ giữa quyền sở hữu, quá trình quản lý và sử dụng các yếu tố sản xuất. Sở hữu trong nông hộ là sở hữu chung, nghĩa là mọi thành viên trong hộ đều có quyền sở hữu với những tư liệu sản xuất vốn có, cũng như các tài sản khác của hộ.Mặt khác dựa trên cơ sở kinh tế chung và có cùng chung ngân quỹ nên mọi người trong hộ đều có ý thức trách nhiệm rất cao và việc bố trí sắp xếp công việc cũng rất linh hoạt, hợp lý. Từ đó dẫn đến hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong nông hộ rất cao. - Kinh tế hộ có khả năng thích nghi và tự điều chỉnh rất cao. Do kinh tế hộ có quy mô nhỏ nên dễ điều chỉnh hơn so với các doanh nghiệp nông nghiệp khác. Nếu gặp điều kiện thuận lợi hộ có thể tập trung mọi nguồn lực vào sản xuất để mở rộng sản xuất, khi gặp điều kiện bất lợi họ dễ dàng thu hẹp quy mô, thậm chí hộ có thể trở về sản xuất tự cung, tự cấp. - Có sự gắn bó chặt chẽ giữa kết quả sản xuất với lợi ích người lao động. Trong kinh tế hộ mọi người gắn bó với nhau cả trên cơ sở kinh tế lẫn huyết tộc và có chung ngân quỹ nên dễ dàng có được sự nhất trí, sự đồng tâm hiệp lực để cùng nhau phát triển kinh tế hộ của mình. Vì vậy có sự gắn bó chặt chẽ giữa kết quả sản xuất với người lao động. Lợi ích kinh tế đã thực sự 6 trở thành động lực thúc đẩy hoạt động của mỗi cá nhân, là nhân tố nâng cao hiệu quả sản xuất của kinh tế hộ. - Kinh tế hộ là đơn vị sản xuất nhỏ nhưng lại rất hiệu quả, quy mô nhỏ không đồng nghĩa với sự lạc hậu, năng suất thấp. Trên thực tế, nông hộ vẫn có khả năng ứng dụng các tiến bộ kĩ thuật và công nghệ mới để nâng cao năng suất lao động. - Kinh tế hộ nông dân sử dụng lao động và tiền vốn của chủ hộ là chủ yếu. 1.1.4. Phân loại hộ nông dân Trong sản xuất nông nghiệp kinh tế hộ gia đình là loại hình kinh tế được phát triển từ thấp đến cao, từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Vì vậy, nếu căn cứ vào mức độ phát triển kinh tế hộ ta có thể chia thành các nhóm sau: - Nhóm kinh tế hộ sinh tồn: Là dạng phát triển thấp của kinh tế hộ,các hộ thuộc nhóm này chỉ sản xuất một số loại cây trồng vật nuôi nhằm duy trì cuộc sống của gia đình họ. Họ hầu như không có hoặc có rất ít vốn, công cụ sản xuất thì thô sơ, lạc hậu dẫn đến năng suất lao động thấp và họ tiến hành sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. - Nhóm kinh tế hộ tự túc: Nhóm này sản xuất ra lương thực thực phẩm cung cấp cho nhu cầu gia đình hàng ngày, sản xuất còn manh mún, lạc hậu không chịu tìm tòi học hỏi, luôn bằng lòng với bản thân nên hiệu quả trong sản xuất của hộ này còn rất thấp. - Nhóm hộ sản xuất nhỏ: Trong quá trình sản xuất có một bộ phận nông dân làm ăn khá giả, ngoài phần sản xuất để cung cấp cho bản thân còn thừa để bán ra ngoài thị trường. Đây là nhóm hộ phần nào biết làm ăn, chịu khó học hỏi nhưng vẫn chưa thực sự mạnh dạn đầu tư, vay vốn để làm ăn. - Nhóm kinh tế hộ sản xuất hàng hóa lớn: Đây chính là những loại hộ sản xuất hàng hóa, nên các hộ thuộc nhóm này đã biết đầu tư phát triển loại hình kinh tế mang đặc trưng của mô hình kinh tế trang trại. Trên đây là các nhóm hộ thuần nông. Các hộ có thu nhập chủ yếu từ ngành trồng trọt và chăn nuôi. Đặc trưng của các hộ này là chịu ảnh hưởng lớn của điều kiện tự nhiên. Ngoài các hộ thuần nông còn có hộ kiêm ngành 7 [...]... kinh tế hộ nông dân của các dân tộc trên địa bàn xã Tú Xuyên - Huyện Văn Quan- Tỉnh Lạng Sơn 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu kinh tế hộ gia đình tại xã Tú Xuyên – Huyện Văn Quan – Tỉnh Lạng Sơn 2.1.2.1 Không gian Đối tượng nghiên cứu 3 thôn: Bó Cáng, Hang Nà, Lũng Cải thuộc xã Tú Xuyên mang những đặc trưng đại diện cho xã 2.1.2.2 Thời gian - Đề tài tập trung nghiên cứu, thu thập số liệu về sự phát. .. nước cần phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ, tư vấn cho người nông dân trong phát triển kinh tế hộ nông dân phải gắn liền với việc giải quyết các vấn đề xã hội, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần Coi phát triển con người là động lực để phát triển sản xuất, phát triển xã hội và tiến bộ xã hội thực hiện mục tiêu cơ bản của nhà nước đã đặt ra:”Dân giàu 18 nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh”... đến sự phát triển của hộ nông dân - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân tại địa phương 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 2.3.1.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp Tài liệu thu thập được từ ủy ban nhân dân xã Tú Xuyên, các tổ chức xã hội trong xã, các công trình khoa học, các báo cáo của cơ quan chức năng về mặt dân số, lao động, đất đai, vốn và kết... trình phát triển kinh tế xã hội của xã Được sự quan tâm của Đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân (HĐND, UBND) xã và các cơ quan của huyện Văn Quan các cấp,các ngành, tổ chức chính trị xã hội từ đoàn thể đến xã thôn cũng như sự nỗ lực của người dân trong xã đã phát huy được sức mạnh tổng hợp nhằm đưa xã Tú Xuyên ngày càng phát triển 33 Ngoài ra Đảng và Nhà nước đã có những chính sách ưu tiên phát. .. là xã miền núi của huyện Văn Quan, cách trung tâm huyện 7km về phía Tây Diện tích tự nhiên là 4.878.23ha, có vị trí địa lý như sau: + Phía Bắc giáp xã Hồng Thái huyện Bình Gia và xã Hòa Bình huyện Văn Quan + Phía Nam giáp xã Tri Lễ và xã Bình Phúc + Phía Đông giáp thị trấn Văn Quan và xã Xuân Mai + Phía Tây giáp xã Lương Năng huyện Văn Quan và xã Tân Văn (huyện Bình Gia) Toàn xã có 8 thôn bao gồm (Thôn... vùng kinh tế mới… các chính sách này có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế nông hộ là công 11 cụ đắc lực để Nhà nước can thiệp có hiệu quả vào sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho các hộ nông dân phát triển kinh tế Tóm lại: Từ các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ nông dân có thể khẳng định rằng: Hộ nông dân sản xuất tự cung tự cấp muốn phát triển kinh tế cần phải phá vỡ kết cấu kinh tế. .. về sự phát triển kinh tế hộ từ năm 2011-2013, số liệu khảo sát thực trạng được điều tra năm 2013 - Thực tập từ tháng 2/2014 đến tháng 5/2014 2.2 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu thực trạng tình hình phát triển kinh tế của các hộ tại xã Tú Xuyên - Đánh giá quá trình sản xuất kinh doanh của các nhóm hộ điều tra - So sánh các nguồn lực và mức độ đầu tư giữa các hộ - Phân tích những thuận lợi và khó khăn... gia súc phát triển tốt, năng suất cao còn ngược lại sẽ phát triển chậm, năng suất chất lượng giảm từ đó dẫn đến hiệu quả sản xuất thấp kém 9 1.1.5.2.Nhóm nhân tố thuộc kinh tế và tổ chức, quản lý Đây là nhóm nhân tố có liên quan đến thị trường và các nguồn lực chủ yếu có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế nói chung và phát triển kinh tế hộ nông dân nói riêng - Trình độ học vấn và kĩ... những kinh nghiệm đó chúng ta có thể tìm thấy những bài học quý giá, đồng thời xác định được sự khác biệt về đặc điểm kinh tế xã hội riêng của nước mình để đưa ra những chủ trương, đường lối phát triển sao cho phù hợp 1.2.2 Kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ ở một số địa phương trong nước - Ninh Bình: Hội nông dân Ninh Bình đang thực hiện nhiều phương thức giúp người nông dân phát triển kinh tế hộ: hỗ... nhân dân trên địa bàn xã đã đạt được một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội kinh tế tiếp tục phát triển và đời sống của người dân từng bước được nâng lên, các vấn đề xã hội được giải quyết kịp thời Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được vẫn còn tồn tại những mặt yếu kém như cơ sở hạ tầng nông thôn còn thấp kém , tỷ lệ hộ nghèo còn cao nên . khẩu CC Cơ cấu CNH – HĐH Công nghiệp hóa – hiện đại hóa CN – TNCN Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp GO Tổng giá trị sản xuất GTSX Giá trị sản xuất GTSXNN Giá trị sản xuất nông nghiệp KT – XH Kinh tế. trong nông nghiệp và nông thôn”. [7] “Hộ nông dân là những hộ chủ yếu hoạt động nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm cả nghề rừng, nghề cá và hoạt động phi nông nghiệp ở nông thôn”. [8] “Hộ nông nghiệp. xuất nông nghiệp KT – XH Kinh tế xã hội LĐ Lao động LĐNN Lao động nông nghiệp NK Nhân khẩu NKNN Nhân khẩu nông nghiệp NN Nông nghiệp SL Số lượng MỤC LỤC Trang DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ HÌNH VẼ MỞ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế hộ tại xã Tú Xuyên – Huyện Văn Quan – Tỉnh Lạng Sơn, Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế hộ tại xã Tú Xuyên – Huyện Văn Quan – Tỉnh Lạng Sơn, Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế hộ tại xã Tú Xuyên – Huyện Văn Quan – Tỉnh Lạng Sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn