Sáng kiến kinh nghiệm_ "Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy các yếu tố hình học Toán 4"

24 665 5
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 16:30

PHẦN I MỞ ĐẦU 1- Lí do chọn sáng kiến: Trên thế giới ngày nay khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển nhanh, mạnh, đòi hỏi thế hệ trẻ ngày nay phải có kiến thức, hiểu biết sâu rộng. Để hoà mình vào tốc độ phát triển đó và tránh nguy cơ tụt hậu so với các nước trên thế giới. Đảng và nhà nước ta nhận định phải đào tạo những thế hệ trẻ phát triển toàn diện: Có đủ tài, có khả năng thích ứng với đời sống, biết đưa tri thức khoa học vào thực tế cuộc sống. Do vậy phải đổi mới phương pháp dạy học và thay sách giáo khoa cho phù hợp với sự phát triển chung của thế giới. Toán học với tư cách là một môn khoa học nghiên cứu một số mặt của thế giới hiện thực có một hệ thống kiến thức cơ bản và phương pháp nhận thức cơ bản cần thiết cho đời sống sinh hoạt và lao động. Đó cũng chính là những công cụ rất cần thiết để học các môn học khác và để tiếp tục nhận thức thế giới xung quanh giúp cho hoạt động trong thực tiễn có hiệu quả. Khả năng giáo dục nhiều mặt của môn Toán rất to lớn nó có nhiều khả năng để tư duy lô gic, bồi dưỡng và phát triển những thao tác trí tuệ cần thiết để nhận thức thế giới hiện thực như trừu tượng hóa, khái quát hóa, phân tích và tổng hợp, so sánh và dự đoán, chứng minh (phân tích tổng hợp) và bác bỏ. Nó có vai trò to lớn trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy 3 luận, phương pháp giải quyết vấn đề có căn cứ khoa học, toàn diện, chính xác nó có nhiều tác dụng trong việc rèn luyện nề nếp, tác phong, phong cách làm việc khoa học rất cần thiết trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người; góp phần giáo dục ý trí và đức tính tốt như cần cù, nhẫn nại, ý thức vượt khó khăn Trong chương trình môn Toán ở tiểu học, các đối tượng hình học được đưa vào đều cơ bản, cần thiết và thường gặp trong đời sống như: điểm; đoạn thẳng, đường thẳng, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình thang, hình tròn, hình trụ Tuy nhiên các yếu tố hình học không được cấu thành chương trình riêng mà sắp xếp xen kẽ các kiến thức khác, thậm trí nhiều nội dung hình học đưa vào dưới dạng bài tập liên quan với các kiến thức khác, do đó việc dạy học hình học ở bậc tiểu học mang ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn bị học hình học một cách có hệ thống ở các lớp trên. Đối với tiểu học năm học này là năm học thứ 12 thực hiện thay sách giáo khoa và cũng là thứ 8 thực hiện thay sách giáo khoa lớp 4. Song song với việc thay sách giáo khoa đòi hỏi mỗi giáo viên phải biết áp dụng linh hoạt các phương pháp mới. Từ đó nhằm giúp học sinh hoạt động tích cực trong 4 học tập sáng tạo, linh hoạt trong khi lĩnh hội các kiến thức mới. Chương trình Toán 4 là một bộ phận của chương trình Toán tiểu học. Chương trình này tiếp tục thực hiện những đổi mới về giảng dạy Toán học ở các lớp 1, 2 và 3. Một trong những kiến thức chính trong môn Toán đó là yếu tố hình học. Yếu tố hình học ở lớp 4 vô cùng quan trọng. Bởi vì dạy các yếu tố hình học góp phần củng cố kiến thức số học, đại lượng và phép đo đại lượng phát triển năng lực thực hành, năng lực tư duy đối với học sinh tiểu học. Đồng thời dạy học các yếu tố hình học là một biện pháp quan trọng gắn học với hành, nhà trường với đời sống. Thực tại cho thấy: Việc nâng cao hiệu quả của dạy học môn Toán là một yêu cầu bức xúc hiện nay. Nên việc dạy các yếu tố hình học trong các giờ học Toán rất cần thiết. Nhưng việc dạy ra sao, như thế nào ? cho có hiệu quả nhất ? Để giờ dạy đạt hiệu quả cao nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là sự đòi hỏi cấp thiết của đông đảo giáo viên. Bởi vậy đứng trước thực trạng đó tôi có suy nghĩ làm sao để giờ dạy Toán về các yếu tố hình học đạt kết quả cao nhất. Qua quá trình giảng dạy trong những năm gần đây tôi đã nghiên cứu sáng kiến: "Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy các yếu tố hình học Toán 4" tại Trường TH Kiên Thành 2. Mục đích của sáng kiến Mục đích của việc dạy các yếu tố hình học ở tiểu học là góp phần củng cố kiến thức số học phát triển năng lực thực hành và năng lực tư duy đối với học sinh tiểu học, đồng thời dạy các yếu tố hình học là biện pháp quan trọng gắn học với hành, nhà trường với đời sống. Từ thực tiễn dạy học tiểu học nói chung và thực tiễn dạy học ở trường TH 5 Kiên Thành nói riêng. Thu thập, tập hợp xử lí thông tin, tìm ra những giải pháp cần thiết để hoàn thiện dần phương pháp dạy học nói chung. Đặc biệt là phương pháp dạy học hướng vào người học trong dạy học hình học môn Toán lớp 4. 3. Phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu việc dạy và học các yếu tố hình học môn toán lớp 4 tại trường TH Kiên Thành – Trấn Yên – Yên Bái. - Nghiên cứu việc dạy của giáo viên, việc học của học sinh lớp 4B nói riêng và tại trường TH Kiên Thành nói chung về yếu tố hình học môn toán lớp 4 - Chủ yếu sử dụng các phương pháp thông thường. Thu thập thông tin thực tế, xử lí số liệu, kiểm chứng bằng thực tiễn dạy học để đưa ra những giải pháp phù hợp cho việc xây dựng phương án dạy học các yếu tố hình học môn toán lớp 4. 4. Thời gian thực hiện và triển khai sáng kiến Từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 3 năm 2014 PHẦN II NỘI DUNG I- Cơ sở lý luận: Mục tiêu dạy học Toán ở bậc tiểu học được xây dựng dựa trên mục đích đào tạo con người của nhà trường nói chung, trường tiểu học nói riêng. Và đó là mục đích đào tạo con người của các trường hiện nay. Để đạt được mục tiêu 6 này các trường tiểu học phải được đổi mới về nội dung, phương pháp giảng dạy. Trong những đổi mới về giáo dục đào tạo, đổi mới về phương pháp dạy học có vị trí đặc biệt quan trọng vì hoạt động dạy học là hoạt động chủ yếu của nhà trường. Kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới chỉ ra rằng cuộc cách mạng về phương pháp giáo dục (Phương pháp lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan…) sẽ đem lại bộ mặt mới, sức sống mới cho giáo dục. Đối với bậc tiểu học, bậc học nền tảng, vai trò của phương pháp lại càng có vị trí đặc biệt. Quá trình dạy học ở bậc tiểu học thường bắt đầu từ những hình ảnh cụ thể của sự vật hiện tượng trên cơ sở đó dần dần hình thành khái niệm. Mà mỗi học sinh tiểu học có khả năng tư duy Toán khác nhau. Vì vậy kiến thức Toán mà giáo viên truyền đạt tới học sinh phải rèn cho học sinh tính tích cực học tập, tự giác phát hiện và giải quyết vấn đề, tự chiếm lĩnh, linh hoạt sáng tạo theo năng lực của từng học sinh. Qua những tiết toán có các yếu tố hình học nâng cao hiệu quả học toán cho học sinh. Bởi vì ở tiểu học học sinh chưa được học môn hình học mà mới chỉ được học một số yếu tố, một số kiến thức sơ giản về hình học. Việc dạy học các yếu tố hình học cho học sinh tiểu học nhằm làm cho học sinh có những biểu tượng chính xác về một số hình hình học đơn giản và một số đại lượng hình học đơn giản. Qua đó rèn luyện một số kỹ năng thực hành, phát triển một số năng lực trí tuệ như phân tích tổng hợp, quan sát, so sánh, đối chiếu, dự toán trí tưởng tượng không gian được phát triển. Tích lũy những hiểu biết cần thiết cho đời sống sinh hoạt và học tập của học sinh. Ngoài ra các yếu tố hình học giúp học sinh phát triển được nhiều năng lực trí tuệ, rèn luyện được nhiều đức tính và phẩm chất tốt như: Cẩn thận, cần cù, chu đáo, khéo léo, ưa thích sự chính xác, làm việc có kế hoạch… Nhờ đó mà hoạt động có thêm tiền đề để học các môn khác ở Tiểu học, để học tiếp các giáo trình toán học có hệ thống ở bậc Trung học cơ sở và thích ứng tốt hơn với môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh. 7 Do đặc điểm của việc dạy các yếu tố hình học là vậy nên phương pháp giảng dạy như thế nào để cho học sinh nắm được bài là việc cần thiết đối với mỗi giáo viên đặc biệt là chương trình sách giáo khoa hiện nay. II. Thực trạng của sáng kiến: Trường tiểu học Kiên Thành năm học 2013 - 2014 có ba lớp 4. Trong giảng dạy giáo viên vẫn còn bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn. Đó là thông qua những tiết dạy đầu tiên về các yếu tố hình học, học sinh cũng còn bỡ ngỡ, nắm bài chưa chắc. Do vậy chúng ta phải sử dụng phương pháp dạy học như thế nào cho phù hợp và đạt hiệu quả. Đặc biệt là vốn Tiếng Việt của các em rất hạn chế. Toàn trường có 3 lớp 4 với tổng số là 60 học sinh. Nhìn chung các em trong lớp thuộc nhiều đối tượng khác nhau. Nên nhận thức của các em không đồng đều. Nhưng với chương trình sách giáo khoa lớp 4 nhiều bài toán khó nên chất lượng học tập chưa cao. Về tình hình dạy học Toán ở lớp nói chung về các yếu tố hình học còn hạn chế nên học sinh nắm bài chưa sâu, chất lượng còn thấp. Qua khảo sát đầu năm tôi thấy một số em nắm kiến thức về hình học chưa chắc chắn nên tôi rất băn khoăn làm sao để chất lượng môn Toán được nâng cao. Đứng trước đối tượng giáo dục trên, tôi thấy mình cần chủ động đề ra công việc cho từng bước. Tôi đã kết hợp cùng với giáo viên của 2 lớp lập kế hoạch áp dụng phương pháp tích cực vào hướng dẫn học sinh học các yếu tố hình học. Tổng số học sinh lớp 4b có 9 em. Trong đó có 1 em giỏi, 1 em khá, 5 em trung bình và 2 em yếu. Để kiểm tra nhận thức của học sinh tôi đã lấy một bài toán để thử nghiệm. Ví dụ: Dạy bài: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (SGK Toán 4 - Trang 49). Với cách làm: 8 Cách 1: Dạy theo phương pháp cũ áp đặt thì bài này học sinh khó hiểu, không nắm chắc được góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Chất lượng học sinh hiểu bài chỉ đạt khoảng 65% những em yếu kém không nắm chắc chắn. Cách 2: Vận dụng dạy theo phương pháp mới là: +) Giới thiệu góc nhọn. Giáo viên vẽ lên bảng góc AOB như SGK - Hãy đọc tên góc, tên đỉnh và các cạnh góc này. - GV giới thiệu: Góc này là góc nhọn - Hãy dùng ê ke để kiểm độ lớn của góc nhọn đỉnh O và cho biết góc này lớn hơn hay bé hơn góc vuông. - GV có thể yêu cầu HS vẽ một góc nhọn Tương tự: + Giới thiệu góc tù và góc bẹt - Học sinh quan sát hình – Góc AOB, đỉnh O cạnh OA và OB - HS nêu: Góc nhọn AOB, đỉnh O - 1 HS lên bảng kiểm tra cả lớp theo dõi, sau đó kiểm tra góc đỉnh O trong SGK: Góc nhọn đỉnh O bé hơn góc vuông. - HS sử dụng ê ke để vẽ. 1 HS vẽ bảng, cả lớp vẽ vào nháp Với cách làm này tôi thấy các em đều nhận biết về các góc và đồng thời vẽ được góc. Chất lượng bài dạy được nâng cao. Trước thực trạng như vậy tôi nghĩ đến việc: III. Các biện pháp giải quyết vấn đề 9 O B A 1- Xây dựng, chuẩn bị các điều kiện và phương pháp: Định hướng chung của đổi mới phương pháp dạy học Toán 4 là dạy học toán trên cơ sở tự phát hiện tự giải quyết vấn đề của bài học để chiếm lĩnh kiến thức mới, chủ động vận dụng các kiến thức đã học trong thực hành theo năng lực của từng học sinh với sự tổ chức hướng dẫn hợp tác hợp lý của giáo viên. Vậy dạy học một giờ Toán có các yếu tố hình học làm sao cho học sinh tiếp thu nhanh bài thì: - Để nhận dạng hình, đầu tiên giáo viên giới thiệu cho học sinh các hình đơn giản, các hình học được tri giác như là "một toàn thể" gắn liền với hình dạng của nó, chưa chú ý phân tích các yếu tố và đặc điểm của hình. Tiếp theo giáo viên rèn luyện cho học sinh kỹ năng nhận dạng hình chính xác nhờ các yếu tố và đặc điểm của hình bằng cách cắt, ghép, gấp hình, sử dụng các dụng cụ để kiểm tra. Tùy theo tình huống cụ thể giáo viên hướng dẫn học sinh phát hiện, tìm ra hình một cách khoa học sao cho không bỏ sót, không trùng lặp, không thừa, không thiếu. - Vẽ hình là một biện pháp quan trọng để nhận dạng các hình. Các cạnh, hình vuông, hình chữ nhật, hình tứ giác, hình tam giác, đường cao của hình tam giác, bán kính của đường tròn… đều là đoạn thẳng, đỉnh của các hình kể trên, đỉnh của các góc, tâm của hình tròn đều là điểm, điểm cũng là giao của hai đoạn thẳng. Để vẽ một đoạn thẳng phải dùng thước thẳng nối hai điểm với nhau. Giáo viên giới thiệu với học sinh những dụng cụ thông thường dùng để vẽ các hình tương ứng đã học và biết lựa chọn dụng cụ thích hợp phù hợp với việc vẽ hình. - Đối với mỗi hình đã vẽ, giáo viên hướng dẫn học sinh cách gọi tên, ghi điểm bằng chữ cái và tập cho học sinh thói quen tự kiểm tra. 10 - Giáo viên hướng dẫn học sinh cách mô tả các hình hình học. Khi mô tả nên kết hợp vẽ hình và chỉ rõ yếu tố hình. Có thể cắt, ghép, gấp xếp các hình học dưới dạng trò chơi. Từ đó bồi dưỡng và phát triển năng lực phân tích, tổng hợp và sáng tạo ở mỗi học sinh. - Hướng dẫn học sinh giải các bài tập có nội dung hình học. Thông qua việc giải các bài toán có nội dung hình học giáo viên củng cố nhận thức của học sinh về các yếu tố hình học. Các bài toán đưa ra cần ngắn gọn, chính xác, dễ nhớ, dễ hiểu từ đơn giản đến phức tạp. Bởi vậy cho nên tôi đã chuẩn bị: + Đồ dùng trực quan, phương tiện dạy học phải đầy đủ. + Học sinh nắm được và sử dụng thành thạo các quy ước trong giờ học. + Tiến hành hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài. + Khi soạn bài tôi chuẩn bị và tưởng tượng ra lúc giảng bài mình sẽ sử dụng phương pháp nào ? Ngoài ra còn có hệ thống câu hỏi phát vấn lật lại vấn đề để học sinh tự tìm ra kiến thức và hiểu bài sâu hơn. + Tôi băn khoăn, trăn trở chọn cách hướng dẫn lựa chọn phương pháp sao cho cô đọng nhất, dễ hiểu nhất để học sinh tiếp thu bài nhanh. 2- Về cách tiến hành và triển khai thực hiện. Qua các tiết dạy có các yếu tố hình học tôi đã áp dụng phương pháp đổi mới như sau: a- Phương pháp dạy học bài mới: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động học tập để giúp học sinh. * Tự giải quyết, phát hiện nhiệm vụ của bài học. Chẳng hạn: Dạy bài: Hai đường thẳng vuông góc (SGK Toán 4 - Tr 50) 11 Giới thiệu hai đường thẳng vuông góc. - Giáo viên vẽ lên bảng hình chữ nhật ABCD và hỏi: Đọc tên hình trên bảng và cho biết đó là hình gì ? (Hình ABCD là hình chữ nhật). - Các góc đỉnh A; B; C; D của hình chữ nhật ABCD là góc gì ? (đều là góc vuông. - Giáo viên thực hiện thao tác, vừa nêu: A B Cô kéo dài cạnh DC thành đường thẳng kéo dài cạnh BC thành đường thẳng. D C Khi đó ta được hai đường thẳng vuông góc với nhau tại điểm C. - Hỏi học sinh: Hãy cho biết góc ở đỉnh C là gì ? (là góc vuông). - Các góc này có chung đỉnh nào ? (Chung đỉnh C) - Giáo viên nêu như vậy hai đường thẳng DC và BC vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh C. + Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát đồ dùng học tập của mình, quan sát lớp học để tìm hai đường thẳng vuông góc có trong thực tế cuộc sống ? (Hai mép của quyển sách, quyển vở, hai cạnh của cửa sổ, cửa ra vào, hai cạnh của bảng đen…). + Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau (vừa nêu cách vẽ vừa thao tác). Chúng ta có thể dùng ê ke để vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau, chẳng hạn ta muốn vẽ đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng CD, làm như sau: . Vẽ đường thẳng AB. C . Đặt một cạnh ê ke trùng với đường thẳng CD dọc theo cạnh kia A O B của ê ke. Ta được hai đường thẳng 12 [...]... trong giảng dạy các yếu tố hình học - Coi trọng phương pháp thực hành - luyện tập trong giảng dạy các yếu tố hình học - Kết hợp chặt chẽ việc giảng dạy các yếu tố hình học với các tuyến kiến thức khác - Coi trọng việc rèn luyện kỹ năng sử dụng các dụng cụ hình học - Cần đặc biệt quan tâm đến việc thường xuyên ôn tập củng cố và hệ thống hóa các kiến thức, kỹ năng hình học - Cần đảm bảo sự cân đối khoa học, ... mới trong giảng dạy các yếu tố hình học trong môn Toán cần sử dụng như thế nào ? - Nghiên cứu kỹ nội dung tiết học để xác định nội dung dạy học nào cần sử dụng, sử dụng với mục đích gì ? - Phải nắm được hình học ở tiểu học là hình học trực quan - Kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp quy nạp và phương pháp suy diễn trong dạy học các yếu tố hình học 23 - Kết hợp chặt chẽ giữa cái cụ thể và cái trìu tượng trong. .. những kiến thức kỹ năng hình học được thu lượm như vậy qua con đường thực nghiệm lại rất cần thiết trong cuộc sống, rất hữu ích cho việc học tập các tuyến kiến thức khác trong môn Toán tiểu học như số học, đo đại lượng, giải toán cũng như học các môn khác như: Vẽ, viết, tìm hiểu tự nhiên xã hội, thủ công Việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy các yếu tố hình học Kết quả học sinh... đạt hiệu quả cao Tóm lại: Đổi mới phương pháp dạy học Toán trong đó có phương pháp giảng dạy các yếu tố hình học cũng là một vấn đề chúng ta cần quan tâm và thực hiện TÀI LIỆU THAM KHẢO - Sách giáo viên và sách giáo khoa Toán 4 - Mục tiêu, kế hoạch giáo dục Tiểu học - Tạp chí giáo dục tiểu học 24 - Dạy học môn Toán ở bậc Tiểu học - Giảng dạy các yếu tố hình học ở Tiểu học - Tài liệu tập huấn giáo viên... các yếu tố hình học trong môn Toán gần gũi, yêu thích hơn, ấn tượng hơn Đặc biệt là học sinh trung bình, yếu cũng nắm được nội dung bài Qua đó học sinh học tốt các môn học khác Hiện nay việc áp dụng phương pháp dạy học đổi mới này đã được tôi áp dụng tại lớp 4 và bước đầu đã thu được những kết quả khả quan *Bài học kinh nghiệm: Cách tốt nhất để đạt hiệu quả cao trong việc áp dụng phương pháp dạy học. .. tính khoa học và tính vừa sức trong giảng dạy các yếu tố hình học - Giáo viên cần có kiến thức tốt về hình học - Giáo viên cần kiên trì bền bỉ, gây hứng thú học tập cho học sinh 2- Những kiến nghị: - Cần duy trì việc dạy học theo phương pháp dạy học hướng vào người học đối với bộ môn Toán - Nhà trường cần quán triệt giáo viên dạy học theo đúng phương pháp dạy học tích cực để giờ dạy đạt hiệu... chọn phương án tốt nhất Do đặc trưng của mạch các yếu tố hình học nên khi dạy bài có các yếu tố hình học tôi còn tìm cách dạy phù hợp với đối tượng học sinh của lớp Chẳng hạn: + Khi dạy các khái niệm, biểu tượng hoặc nhận dạng các hình hình học mới, có thể tiến hành các hoạt động: Liên hệ các khái niệm, kiến thức đã học chuyển sang kiến thức khái niệm, kiến thức mới Ví dụ: Từ việc nhận biết góc, góc... nắm vững được các yếu tố về hình học trong Toán 4 đồng thời phát triển năng lực tư duy của học sinh b- Phương pháp dạy học các nội dung thực hành luyện tập ngay ở trên lớp của Toán 4 chiếm khoảng 80% tổng số thời lượng dạy học Toán 4 ở lớp 4 Tuy nhiên các yếu tố hình học không được cấu tạo thành một chương riêng mà sắp xếp xen kẽ với các kiến thức khác, thậm chí nhiều nội dung hình học được đưa vào... các em từng bước đã được nâng lên Áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy môn Toán không chỉ là cung cấp kiến thức mà ở mức độ cao hơn, góp phần phát triển hứng thú, tích cực chủ động học tập, rèn luyện, tư duy, độc lập, sáng tạo cho học sinh Nói cách khác áp dụng phương pháp dạy học này góp phần quan trọng phát triển tính tích cực của người học Ngoài ra nó còn làm cho học sinh thấy các. .. nhân tôi nhận thấy nhờ áp dụng phương pháp mới vào giảng dạy các yếu tố hình học Giáo viên không cần giảng giải nhiều mà chất lượng giờ dạy cao Đặc biệt là huy động được tất cả mọi đối tượng học sinh làm việc có hiệu quả Việc dạy và học diễn ra nhẹ nhàng chất lượng giờ dạy hiệu quả hơn Học sinh có thể tự mình phát hiện kiến thức mới và chiếm lĩnh kiến thức một cách chủ động sáng tạo, tích cực, độc lập . dạy học các yếu tố hình học môn toán lớp 4. 4. Thời gian thực hiện và triển khai sáng kiến Từ tháng 8 năm 20 14 đến tháng 3 năm 20 14 PHẦN II NỘI DUNG I- Cơ sở lý luận: Mục tiêu. trong dạy học hình học môn Toán lớp 4. 3. Phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu việc dạy và học các yếu tố hình học môn toán lớp 4 tại trường TH Kiên Thành. Toán 4 đồng thời phát triển năng lực tư duy của học sinh. b- Phương pháp dạy học các nội dung thực hành luyện tập ngay ở trên lớp của Toán 4 chiếm khoảng 80% tổng số thời lượng dạy học Toán 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm_ "Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy các yếu tố hình học Toán 4", Sáng kiến kinh nghiệm_ "Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy các yếu tố hình học Toán 4", Sáng kiến kinh nghiệm_ "Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy các yếu tố hình học Toán 4"

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay