Sáng kiến kinh nghiệm:" ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tiểu học" doc

6 719 4
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 14:21

I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong trường tiểu học, ngoài việc dạy cho học sinh những kiến thức từ SGK thì môi trường học tập bên ngoài lớp học cũng vô cùng quan trọng. Thông qua môi trường học tập bên ngoài lớp học, học sinh được ôn luyện những kiến thức đã học đồng thời giúp các em thu nhận kiến thức từ môi trường xung quanh vận dụng vào quá trình học tập, rèn kỹ năng sống và qua đó giáo dục các em biết bảo vệ cảnh quang môi trường . Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, đồng thời với sự chỉ đạo tận tình của cán bộ chuyên môn PGD, nhà trường quyết định xây dựng mô hình học tập bên ngoài lớp học tại trường với các mảng kiến thức đơn giản nhưng thiết thực: Mảng kiến thức Tóan , Tiếng Việt, ATGT, QTE, và TNXH… Vậy để mô hình học tập bên ngoài lớp học đạt hiệu quả và có tính khả thi thì bản thân người hiệu trưởng phải chuẩn bị những gì? Gặp những khó khăn và trở ngại gì trong quá trình thực hiện ? II. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT: Vấn đề đầu tiên được đặt ra đó là nhận thức của các em học sinh đối với mô hình học tập bên ngoài lớp học như thế nào? Nhà trường, đội ngũ giáo viên làm gì để giúp các em có thức giữ gìn môi trường học xung quanh? Thứ hai là sau khi xây dựng mô hình xong thì việc vận dụng các mô hình này vào giảng dạy và học tập như thế nào? Thứ ba là việc kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện sẽ gặp những trở ngại gì? Thứ tư là chuẩn bị các nguồn lực như thế nào để xây dựng mô hình học tập bên ngoài lớp học có hiệu quả? III. THỬ THÁCH VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ: THÖÛ THAÙCH GIAÛI PHAÙP 1. Nhận thức của học sinh về mô hình học tập ngoài lớp học: - HS chưa ý thức giữ gìn, bảo vệ 2. Vận dụng các mô hình vào quá trình giảng dạy và học tập của thầy và trò: a. Thực hiện việc giảng dạy: - GV chưa vận dụng triệt để các mô hình học tập ngoài lớp học vào giảng dạy vì phần lớn GV còn phụ thuộc vào SGK, ĐDDH - Tiết tiết sinh hoạt chủ Kết hợp: - Giáo dục nhận thức cho học sinh về ý nghóa, tác dụng cũng như cách giữ gìn các mô hình học tập bên ngoài lớp học thông qua việc sinh hoạt dưới cờ đầu tuần , qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm , lồng xen trong tiết dạy cũng như giáo dục ATGT, QTE - Xây dựng nội quy thực hiện trong lớp học, trong khuôn viên từng mô hình - Tăng cường hoạt động của đội sao đỏ - Động viên khuyến khích tác động vào tâm sinh lý lứa tuổi học sinh - Trao đổi và đònh hướng cho GV trong các buổi họp hội đồng trường, sinh hoạt tổ khối việc vận dụng các mô hình học tập bên ngoài lớp học vào thiết kế bài dạy. - Thường xuyên dự giờ giúp đỡ, trao đổi trực tiếp với GV những vấn đề thiết thực vận dụng từ mô hình bên ngoài vào lớp học . - Tổ chức chuyên đề ở các khối lớp đồng thời với nhiệm còn mang tính giáo điều b. HĐ học của học sinh: - HS chưa hiểu sâu sắc ý nghóa của các mô hình giáo dục ngoài lớp học cũng như việc vận dụng nó vào quá trình học tập. 3. Kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện: - Một số giáo viên vẫn còn tư tưởng đối phó việc dự giờ giúp đỡ GV trong các tiết SHCN GV tổ chức hướng dẫn học sinh quan sát cũng như đònh hướng cho học sinh những kiến thức cần thiết trong quá trình học tập VD : Cho câu hỏi và yêu cầu các em thực hiện thông qua các mô hình học tập bên ngoài lớp học phù hợp với từng mảng kiến thức và vận dụng nó vào tiết học Hoặc đưa các em xuống vườn trường để các em quan sát thực tế rồi thực hiện tiết dạy… - Tổ chức đố vui dưới sân trường trong các buổi sinh hoạt dưới cờ - Trong quá trình dạy học, GV tổ chức các trò chơi học tập nhằm ôn tập kiến thức đã học và khích lệ sự tiếp thu, khám phá và nhận thức của học sinh thông qua các mô hình xây dựng bên ngoài lớp học - Khen thưởng học sinh dưới nhiều hình thức - Tăng cường giám sát dự giờ, rút kinh nghiệm trong giáo viên theo từng giai đoạn cụ thể - Quan sát, trò chuyện với học sinh để nắm bắt được hiệu quả của việc xây dựng mô hình giáo 4. Nguồn nhân lực và vật lực: a. Nguồn nhân lực: - Các mô hình giáo dục nhiều, rộng nhưng thời gian của GV hạn chế (đi học, việc gia đình…) - Cha mẹ học sinh khó tham gia do bận công việc b. Vật lực: - Với rất nhiều mô hình, chủ đề rộng, thực hiện xuyên suốt cả năm học, chuyên đề được làm từ đầu năm học nên chưa dự trù các nguồn kinh phí dục ngoài lớp học đối với học sinh . - Vận động GV làm tập trung trong một số buổi thay cho buổi họp khối, vào thứ 7 - Lên kế hoạch cụ thể để giáo viên tập trung làm việc ít tốn thời gian nhưng hiệu quả công việc cao và sử dụng lâu dài trong năm - Tác động vào BĐD CMHS, thông qua đó vận động CMHS cùng tham gia xây dựng mô hình giáo dục ngoài lớp học của nhà trường. - Tận dụng ĐDDH có sẵn trong thư viện ( Biển báo ATGT, GDSK, QTE…) - Tham mưu với CMHS vận động nguồn kinh phí từ các mạnh thường quân - Trích một phần kinh phí của nhà trường IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: - Tháng 9: Xây dựng kế hoạch” Mô hình học tập bên ngoài lớp học” + Chỉ đạo và hướng dẫn của PGD + BGH đònh hướng cho việc xây dựng kế hoạch + Tiến hành xây dựng kế hoạch - Tháng 10: Triển khai kế hoạch đến CMHS, GV, HS toàn trường + Trao đổi mục đích , ý nghóa của việc thực hiện mô hình học tập bên ngoài lớp học đến CMHS,GV,HS + Thực hiện làm các mô hình + Vận dụng vào việc dạy và học - Tháng 11: Tiếp tục thực hiện các mô hình và vận dụng vào giảng dạy - Tháng 12: Tổ chức chuyên đề ở các khối lớp và kiểm tra việc vận dụng các mô hình vào hoạt động dạy và học - Từ tháng 1 đến tháng 4: Tiếp tục thực hiện, dự giờ thăm lớp và rút kinh nghiệm với GV và học sinh - Tháng 5: Đánh giá , tổng kết V. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯC: Sau một năm thực hiện, dù thời gian chưa thật nhiều nhưng đã đem lại những kết quả thật đáng khích lệ: Qua ý kiến thăm dò đối với CMHS, phần lớn phụ huynh cảm thấy hài lòng với những mô hình học tập bên ngoài lớp học mà trường đã thực hiện bởi nó đẹp, bắt mắt, hơn thế nữa những kiến thức ấy giúp học sinh, bản thân họ hiểu hơn về ATGT, về QTE… từ đó vận dụng vào học tập và cuộc sống Đối với học sinh, các em hiểu biết nhiều hơn, học tập thích thú hơn và nhất là các buổi sinh hoạt dưới cờ cũng phong phú và đa dạng hơn. GV cảm thấy dễ dàng đưa các em vào bài học thông qua các mô hình học tập, nó như một ĐDDH hiệu quả và sinh động nhất, giúp GV đònh hướng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phong phú hơn trong quá trình giảng dạy đặc biệt là trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm… Với mô hình học tập bên ngoài lớp học mà tôi trình bày ở trên còn có những hạn chế nhất đònh song nó lại là mô hình dễ thực hiện và thực sự đem lại hiệu quả cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện và ngày càng phát huy hơn nữa mô hình này trong thời gian tới và tôi nghó mô hình này có thể vận dụng thực hiện trong tất cả các trường Tiểu học. NGƯỜI VIẾT Đỗ Thò Sửu . trường tiểu học, ngoài việc dạy cho học sinh những kiến thức từ SGK thì môi trường học tập bên ngoài lớp học cũng vô cùng quan trọng. Thông qua môi trường học tập bên ngoài lớp học, học sinh. 2. Vận dụng các mô hình vào quá trình giảng dạy và học tập của thầy và trò: a. Thực hiện việc giảng dạy: - GV chưa vận dụng triệt để các mô hình học tập ngoài lớp học vào giảng dạy vì phần. hiện mô hình học tập bên ngoài lớp học đến CMHS,GV,HS + Thực hiện làm các mô hình + Vận dụng vào việc dạy và học - Tháng 11: Tiếp tục thực hiện các mô hình và vận dụng vào giảng dạy - Tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm:" ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tiểu học" doc, Sáng kiến kinh nghiệm:" ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tiểu học" doc, Sáng kiến kinh nghiệm:" ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tiểu học" doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn