Giáo trình phân tích các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh RF song công p6 pps

12 314 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 14:21

. xếp các kênh RF. Theo các giới thiệu của CCIR ta chọn kế hoạch hai tần số dung lượng kênh tối đa là 30 hoặc 60 kênh tần số trung tâm thích hợp 1480 MHz độ rộng của băng RF 100MHz Một tần số. tốt nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số 61 - Tiến hành tương tự cho kênh 2. 5. Đo các kênh nghiệp vụ số và đáp tuyến tần số. Phép đo này dùng để kiểm tra đáp tuyến tần số của kênh nghiệp vụ có. làm tần số trung tâm cho sóng phát đi từ máy phát và một tần số f2 được dùng làm tần số thu cho máy thu đối với thiết bò RMD 1504 các tần số trung tâm phát và thu có thể thay đổi được bằng các
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình phân tích các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh RF song công p6 pps, Giáo trình phân tích các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh RF song công p6 pps, Giáo trình phân tích các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh RF song công p6 pps

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn