Giáo trình phân tích các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh RF song công p7 potx

12 221 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 14:21

. 2. Số loại thiết bò. Sử dụng thiết bò AWA RMD1504 cho cả hai trạm A và B 3. Tần số làm việc: - Tần số phát ở trạm A f 1 = 1455 MHz - Tần số phát ở trạm B f 1 = 1510 MHz - Tần số trung. 3-4 Các đặc tính của đường truyền dẫn Mô tả tuyến Kí hiệu Đơn vò Trạm A Trạm B Kết quả tính toán và ghi chú 1. Vò trí các trạm 2. Số các loại thiết bò 3. tần số làm việc f GHz 4 .Phân. là các tổn hao trong các bộ lọc RF (máy phát và máy thu) các bộ lọc xoay vòng (Circulator) và các bộ lọc RF bên ngoài có thể, chúng cho phép một hệ thống song công chỉ sử dụng một anten cho các
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình phân tích các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh RF song công p7 potx, Giáo trình phân tích các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh RF song công p7 potx, Giáo trình phân tích các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh RF song công p7 potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn