Kiến nghị và hoàn thiện quản lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất đô thị tại quận Thanh Khê - 4 pot

10 212 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 14:20

những quận nằm trong diện quy hoạch chỉnh trang đô thị nên mạng lưới giao thông trong địa bàn dân cư được bố trí rất thuận lợi cho việc đi lại, làm ăn của nhân dân. + Công trình xây dựng * Hệ thống cấp nước Địa bàn quận Thanh Khê được cấp nước tập trung từ hai nguồn nước của hai nhà máy do công ty cấp nước thành phố Đà Nẵng quản lý, đó là nhà máy nước Cầu Đỏ và nhà máy nước sạch sân bay. Trong thời gian qua, do nhu cầu nước sạch trong dân cư nên thành phố đã đầu tư cải tạo các đường ống dẫn nước và thực hiện chương trình nước sạch đến địa bàn dân cư. Song, hiện nay trên địa bàn quận, số địa bàn dân cư chưa được sử dụng nước sạch rải rác ở các phường như: An Khê, Thanh Khê Tây, Thạc Gián. * Hệ thống thoát nước: Hệ thống thoát nước của quận nói riêng và của thành phố nói chung, nếu đánh giá từ năm 2002 trở về trước thì hệ thống thoát nước không đủ năng lực, nhiều khu vực chưa có hệ thống thoát nước, hệ thống mương cống thu gom kém, việc đấu nối các hệ thống chưa đồng bộ, mương thoát nước nhỏ không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật dẫn đến hiện tượng ngập úng ở nhiều nơi vào mùa mưa. Nước thải công nghiệp của nhà máy nhựa, nhà máy đông lạnh, nước thải của bệnh viện quận, trạm xá và các cơ sở sản xuất của tư nhân không được xử lý mà trực tiếp ra hệ thống thoát nước chung của thành phố và của quận dẫn đến ô nhiễm nguồn nước. Ngày 02/04/2004, Uỷ ban nhân dân thành phố được sự đồng ý của chính phủ, đã phê duyệt công trình mở rộng dự án thoát nước và vệ sinh thành phố, Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com nhằm giải quyết ngập úng, thoát nước mưa và thu gom nước thải cho các khu vực quận Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. * Hệ thống lưới điện: Nguồn điện cung cấp cho quận là lưới điện quốc gia 500KV thông qua 2 trạm biến áp (500/200KV-450MVA; 200/110KV-125MVA). Trạm Xuân Hà gồm hai biến áp 2*25MVA – 11035/6KV. Tổng số trạm biến áp tiêu thụ 130 trạm gồm 02 cấp điện áp phân phối trọng áp là 6KV và 15KV. Bên cạnh đó, lưới điẹn chiếu sáng đô thị ngoài việc tập trung ở các tuyến đường chính, đường phụ, còn tập trung ở các tuyến đường kiệt, hẻm mà trong thời gian qua quận đã đầu tư trang bị theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. * Hệ thống thông tin liên lạc: Cùng với xu thế chung của bưu điện thành phố, bưu điện quận Thanh Khê đang trên đà phát triển mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. + Tình hình văn hoá xã hội Trong những năm qua, văn hoá xã hội được Đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo và chủ động hơn, phấn đấu tạo cân đối với tăng trưởng kinh tế, thực hiện công bằng xã hội. * Công tác giáo dục đào tạo Trong tương quan chung, giáo dục đào tạo của quận đã có bước phát triển rõ nét, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ dạy và học được tăng cường, chất lượng ở các ngành học, bậc học đều được nâng lên. Thực hiện chính sách xã hội hoá giáo dục, toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục, duy trì kết quả phổ cập giáo dục chống mù chữ. Việc chuẩn hoá đội ngũ giáo viên được coi trọng, từng bước đáp ứng đòi hỏi của ngành và yêu cầu của xã hội. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Theo số liệu niên giám thống kê quận Thanh Khê năm học 2005 – 2006 - Số lớp học bậc mầm non quốc lập: 74 lớp với 1.806 cháu và 133 cô giáo - Số lớp học bậc mầm non tư thục: 224 lớp với 4.604 cháu với 345 cô giáo. - Bậc tiểu học được phân đều cho từng phường với tổng số là 16 trường với 347 lớp với 12.565 học sinh và 479 giáo viên. Hàng năm tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. - Bậc trung học cơ sở: có 10 trường với 278 lớp với 11.668 học sinh và 544 giáo viên. - Bậc trung học phổ thông: 2 trường – 1 trường công lập, 1 trường tư thục với 93 lớp có 4.821 học sinh và 194 giáo viên. Nhìn chung, chất lượng dạy và học ở các trường ngày càng được nâng lên, mạng lưới trường lớp được sắp xếp hợp lý hơn, sự phối hợp giữa ngành giáo dục với Hội khuyến học, Hội từ thiện, Uỷ ban dân số - gia đình và trẻ em tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều học sinh diện chính sách, học sinh nghèo, học sinh mồ côi vượt khó đến trường. * Công tác y tế Công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai đạt hiệu quả, không để lây lan trên địa bàn diện rộng, hoàn thành các chỉ tiêu, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng. Cơ sở vật chất và các trang thiết bị của mạng lưới y tế được quan tâm và đầu tư đúng mức, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh nhân dân trong quận, đội ngũ cán bộ y tế phường đạt chuẩn quốc gia. * Công tác văn hoá thể thao Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hoá ở khu dân cư” có một số kết quả đáng khích lệ, việc xây dựng gia đình văn hoá, cơ quan văn hoá, khu dân cư văn hoá đều đạt chỉ tiêu về số lượng mục tiêu. Xây dựng thành phố năm không được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trên địa bàn quận. * Đánh giá chung về thực trạng phát triển kinh tế xã hội gây áp lực đối với đất đai Là một quận trọng tâm của thành phố, quận Thanh Khê có những bước phát triển rõ nét cả về kinh tế - văn hoá – xã hội, cùng với sự phát triển xây dụng các khu dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng, sự phát triển của các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại và sự phát triển dân số, tất cả những vấn đề trên đã tạo ra sức ép lớn đối với việc đáp ứng nhu cầu đất đai trên địa bàn quận. Căn cứ vào điều kiện tự nhiên của quận, việc bố trí đất đai để phát triển các ngành các lĩnh vực, xây dựng cơ sở hạ tầng, hầu hết lấy vào đất nông nghiệp dẫn đến đất dành cho sản xuất nông nghiệp không còn, bên cạnh đó, việc chuyển đổi ngành nghề chưa đáp ứng kịp thời tạo ra lao động dư thừa trong ngành sản xuất nông nghiệp. Do đó, đáp ứng nhu cầu việc làm, phân công lao động xã hội, cũng gây sức ép lớn trong quá trình sử dụng đất đai và trật tự an toàn xã hội. Mặt khác, công tác quản lý Nhà nước về đất đai chưa chặt chẽ, kế hoạch sử dụng đất hàng năm còn bị động cũng là những vấn đề tạo ra áp lực đất và quá trình sử dụng đất trên địa bàn quận trong thời gian qua. Vì vậy, yêu cầu đặt ra cho công tác quản lý đất đai đối với các cấp, các ngành rất nặng nề và phức tạp. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 2.2. Thực trạng đất ở đô thị trên địa bàn quận Thanh Khê 2.2.1. Tình hình chung Biến động đất đai trên địa bàn quận 2005 - 2007 Bảng 3 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 So sánh (Tăng+, giảm-) Chỉ tiêu Diện tích (ha) Tỷ trọng (%) Diện tích (ha) Tỷ trọng (%) Diện tích (ha) Tỷ trọng (%) 06/05 07/06 Tổng diện tích đất trên địa bàn quận: 920.34 100 930.03 100 927.49 100 +9.69 -2.54 1. Đất phi nông nghiệp 731.08 79.44 759.32 81.64 885.24 95.44 +28.24 +125.92 1.1. Đất ở đô thị 311.80 33.88 347.19 37.33 457.06 49.28 +35.39 +109.87 1.2. Đất 419.28 45.56 412.13 44.31 385.5 41.56 -7.15 -26.63 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com chuyên dùng 1.3. Đất tôn giáo tín ngưỡng 6.04 0.66 6.74 0.72 6.74 0.73 +0.7 0 1.4. Đất nghĩa trang nghĩa địa 9.99 1.09 8.61 0.93 4.55 0.49 -1.38 -4.06 1.5. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 4.73 0.51 8.05 0.87 31.38 3.38 +3.32 +23.33 2 .Đất nông nghiệp 137.42 14.93 123.77 13.31 18.03 1.94 -13.65 -105.74 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 3 .Đất chưa sử dụng 51.84 5.63 47.21 5.08 24.21 2.61 -4.63 -23 (Nguồn: Phòng Tài nguyên Môi trường quận Thanh Khê) Nhận xét: Qua bảng 3 cho thấy xu thế biến động đất ở đô thị liên tục tăng, cụ thể: + Năm 2006 tăng so với năm 2005 là 35.39 ha, tức là tăng 3.45 % + Năm 2007 tăng so với năm 2006 là 109.87 ha, tức là tăng 11.95 % Nguyên nhân đất ở đô thị tăng là do quận Thanh Khê đã đẩy mạnh công tác đô thị hoá, xây dựng, phát triển các khu dân cư, phát triển hạ tầng đồng bộ nhằm đảm bảo giải quyết nhu cầu nhà ở cho nhân dân trên địa bàn, đạt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cho giai đoạn 2005-2010 như Nghị quyết quận uỷ đề ra và đây chính là xu thế phát triển chung của thành phố Đà Nẵng để trở thành trung tâm thương mại của miền Trung. 2.2.2. Cơ cấu đất ở đô thị phân theo đơn vị hành chính phường trên địa bàn quận. Bảng 4 Chỉ tiêu Diện tích (ha) Tỷ trọng (%) Tổng diện tích đất ở đô thị: 420.80 100 1. Phường An Khê 105.14 24.98 2. Phường Xuân Hà 88.58 21.05 3. Phường Tam Thuận 41.70 7.97 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 4. Phường Thanh Khê Đông 33.54 7.85 5. Phường Thanh Khê Tây 33.03 7.84 6. Phường Thạc Gián 28.51 6.75 7. Phường Chính Gián 26.94 6.40 8. Phường Tân Chính 22.14 5.26 9. Phường Vĩnh Trung 21.09 5.01 10. Phường Hoà Khê 20.13 4.78 (Nguồn: Phòng Tài nguyên Môi trường quận Thanh Khê) Nhận xét: Qua bảng 4 ta thấy đất ở đô thị ở các phường không đồng đều, có sự chênh lệch lớn giữa các phường An Khê, Thanh Khê Tây ( là hai phường có sự tập trung đất ở cao) so với các phường còn lại, trong đó phường Tân Chính có diện tích đất ở đô thị thấp nhất. Đối với phường An Khê là phường có diện tích đất lớn nhất bao gồm: đất nông nghiệp, đất trồng cây hoa màu, đất ở. Do quá trình đô thị hoá, quy hoạch phát triển các khu dân cư, tái định cư; đất nông nghiệp, đất trồng cây hoa màu dần chuyển sang đất ở nên diện tích đất ở tại đây gia tăng hằng năm. Đối với phường Thanh Khê Tây tách ra từ phường Thanh Lộc Đán trước đây, đất đai chủ yếu: đất nông nghiệp, đất ở thì đất nông nghiệp nay cũng dần chuyển sang đất ở. Đặc biệt, khi đường Nguyễn Tất Thành hình thành nên thì diện tích đất nông nghiệp càng bị thu hẹp. Tuy nhiên, chủ trương của quận cũng Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com như thành phố sẽ giữ lại một phần diện tích đất nông nghiệp để đảm bảo nguồn cung lương thực và cây hoa màu cho địa phương. Các phường còn lại hầu hết đều là đất ở chủ yếu. Nhìn chung, điều kiện sống tại các phường tương đối tốt. Đường phố hầu hết đều được tráng nhựa; các khu phố văn hoá, xanh, sạch đẹp; bệnh viện, trường học, ga tàu, siêu thị, công viên cây xanh, các cơ sở sản xuất kinh doanh đều được quy hoạch đều khắp, thuận lợi trong việc đáp ứng nhu cầu sinh sống của người dân. 2.3. Tình hình chuyển quyền sử dụng đất ở trên địa bàn quận thời gian qua. 2.3.1. Tình hình thực hiện đăng ký chuyển quyền sử dụng đất ở thời gian qua. Bảng 5 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 So sánh Chỉ tiêu Số hồ sơ % Số hồ sơ % Số hồ sơ % 06/05 07/06 Tổng số hồ sơ đăng ký chuyển quyền sử dụng đất: 2168 100 2214 100 2667 100 46 453 Phường An Khê 407 18.77 414 18.69 459 17.21 7 45 Phường Thanh Khê Tây 391 18.03 397 17.93 442 16.57 6 45 Phường Xuân Hà 294 13.56 299 13.50 344 12.89 5 45 Phường Hoà Khê 200 9.22 205 9.25 260 9.75 5 55 Phường Thanh Khê Đông 199 9.17 200 9.03 245 9.18 1 45 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Phường Thạc Gián 190 8.76 195 8.80 236 8.84 5 41 Phường Chính Gián 181 8.34 187 8.44 249 9.33 6 62 Phường Vĩnh Trung 164 7.56 168 7.59 217 8.13 4 49 Phường Tam Thuận 128 5.90 132 5.96 178 6.67 50 46 Phường Tân Chính 57 2.62 60 2.71 80 2.99 23 20 (Nguồn: Phòng Tài nguyên Môi trường quận Thanh Khê) Nhận xét: Năm 2005 – 2006, tình hình đăng ký giao dịch nhà đất trở nên im ắng do thị trường bất động sản đóng băng, hơn nữa Phòng Tài nguyên Môi trường quận chưa chính thức thành lập, chỉ giữ vai trò tham mưu cho quận cũng như Sở Tài nguyên Môi trường, nên công tác quản lý, giải quyết việc đăng ký giao dịch gặp nhiều khó khăn như: về cán bộ chuyên trách, phải xử lý qua nhiều cấp gây mất thời gian. Đối với hồ sơ mới, do dừng lại một thời gian khá dài trước khi thực hiện Luật đất đai mới nên nhu cầu về đăng ký giao dịch đất đai ít biến động. Năm 2007, tình hình đăng ký giao dịch chuyển quyền sử dụng đất tăng cao, lượng hồ sơ đăng ký không ngừng tăng, đặc biệt vào những tháng cuối năm 2007, cụ thể khu vực đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Tất Thành, phường An Khê, Thanh Khê Tây là những nơi diễn ra chuyển quyền sử dụng đất nhiều nhất. Nguyên nhân: + Đối với phường An Khê là phường có diện tích lớn nhất trên địa bàn quận, ngoài đất ở còn có đất nông nghiệp, đất trồng cây hoa màu Nhưng do quy Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com . đăng ký chuyển quyền sử dụng đất: 2168 100 22 14 100 2667 100 46 45 3 Phường An Khê 40 7 18.77 41 4 18.69 45 9 17.21 7 45 Phường Thanh Khê Tây 391 18.03 397 17.93 44 2 16.57 6 45 Phường. 930.03 100 927 .49 100 +9.69 -2 . 54 1. Đất phi nông nghiệp 731.08 79 .44 759.32 81. 64 885. 24 95 .44 +28. 24 +125.92 1.1. Đất ở đô thị 311.80 33.88 347 .19 37.33 45 7.06 49 .28 +35.39 . 2 .Đất nông nghiệp 137 .42 14. 93 123.77 13.31 18.03 1. 94 -1 3.65 -1 05. 74 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 3 .Đất chưa sử dụng 51. 84 5.63 47 .21
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiến nghị và hoàn thiện quản lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất đô thị tại quận Thanh Khê - 4 pot, Kiến nghị và hoàn thiện quản lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất đô thị tại quận Thanh Khê - 4 pot, Kiến nghị và hoàn thiện quản lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất đô thị tại quận Thanh Khê - 4 pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay