bài 18 chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

25 3,360 33
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 12:39

CHƯƠNG IV CHƯƠNG IV : : ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC Tiết 22. BÀI 18. CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP Tiết 19: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP Quy trình: Bước 1: Tạo các dòng thuần chủng, Bước 2: Lai giống, Bước 3: Chọn lọc những tổ hợp gen mong muốn, Bước 4: Cho tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết tạo ra giống thuần, Bước 5: Nhân giống thuần chủng. I. I. TẠO GIỐNG THUẦN DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP TẠO GIỐNG THUẦN DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP Tiết 19: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP I. TẠO GIỐNG THUẦN DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP I. TẠO GIỐNG THUẦN DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP Tiết 19: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP Ví dụ minh họa: Giống lúa Peta Giống lúa Peta Giống lúa Dee-geo woo-gen Giống lúa Dee-geo woo-gen Giống lúa IR8 Giống lúa IR8 x x Takudan Takudan IR 22 IR 22 x x IR - 12 - 178 IR - 12 - 178 CICA4 CICA4 x x Một phần trong sơ đồ tạo giống lùn năng suất cao Một phần trong sơ đồ tạo giống lùn năng suất cao Giống lúa Dee-geo woo-gen Giống lúa Dee-geo woo-gen Giống lúa IR8 Giống lúa IR8 Thu hoạch giống lúa IR8 Thu hoạch giống lúa IR8 II. TẠO GIỐNG CÓ ƯU THẾ LAI CAO II. TẠO GIỐNG CÓ ƯU THẾ LAI CAO 1. Khái niệm ưu thế lai. Quan sát hình ảnh và cho biết ưu thế lai là gì? Quan sát hình ảnh và cho biết ưu thế lai là gì? Bố Mẹ CON LAI F 1 II. TẠO GIỐNG CÓ ƯU THẾ LAI CAO II. TẠO GIỐNG CÓ ƯU THẾ LAI CAO 1. Khái niệm ưu thế lai. Mẹ: Lợn Ỉ Bố: Lanđrat X Lợn Ỉ lai II. TẠO GIỐNG CÓ ƯU THẾ LAI CAO II. TẠO GIỐNG CÓ ƯU THẾ LAI CAO 1. Khái niệm ưu thế lai. - KN: Ưu thế lai là hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ. II. TẠO GIỐNG CÓ ƯU THẾ LAI CAO II. TẠO GIỐNG CÓ ƯU THẾ LAI CAO 1. Khái niệm ưu thế lai. 2. Cơ sở di truyền của ưu thế lai. 2. Cơ sở di truyền của ưu thế lai. P: AA BBCC x aabbcc F 1 : AaBbCc → vượt trội so với P - Giả thuyết siêu trội Giả thuyết siêu trội đã giải thích về ưu thế lai như thế nào? Khi ở trạng thái dị hợp về nhiều cặp gen, con lai có được kiểu hình vượt trội nhiều mặt so với bố mẹ ở trạng thái đồng hợp. [...]... tựu tạo giống vật nuôi, cây trồng có ưu thế lai cao ở Việt Nam và trên thế giới mà em biết? Thành tựu ứng dụng ưu thế lai trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam  F1: 1 tạ/10 tháng tuổi Tỉ lệ nạc > 40% Thành tựu ứng dụng ưu thế lai trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam Ngô lai khác dòng năng suất tăng 30% Su hào lai: 1 → 1,5 Thành tựu ứng dụng ưu thế lai trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam Giống lúa... hệ vì tỉ lệ dị hợp tử giảm còn tỉ lệ đồng hợp tăng lên, trong đó các gen lặn có hại được biểu hiện Tại sao ưu thế lai giảm dần qua các thế hệ? F1 x F1: ♂ AaBbCc x ♀ AaBbCc F2 : AaBbCc = 2/4 x 2/4 x 2/4 = 8/64 = 1/8 Trình bày ưu nhược điểm của phương pháp tạo ưu thế lai? * Ưu điểm: Cây lai có năng suất cao, được sử dụng vào mục đích kinh tế * Nhược điểm: tốn nhiều công sức, tốn kém 4 Một vài thành tựu... nông nghiệp ở Việt Nam CỦNG CỐ, LUYỆN TẬP - Nguồn biến dị di truyền của quần thể vậy nuôi cây trồng được tạo ra bằng cách nào? - Thế nào là ưu thế lai? Tại sao ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ? HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ - Học bài và trả lời các câu hỏi cuối sgk trang 78 - Đọc trước bài 19 ... cất giữ và vận chuyển mà không gây hỏng Thành tựu ứng dụng ưu thế lai trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam Cá lai đẹp hơn Thành tựu ứng dụng ưu thế lai trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam Trê lai to hơn Thành tựu ứng dụng ưu thế lai trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam Vịt cỏ Vịt Anh đào Thành tựu ứng dụng ưu thế lai trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam CỦNG CỐ, LUYỆN TẬP - Nguồn biến dị di truyền...II TẠO GIỐNG CÓ ƯU THẾ LAI CAO 1 Khái niệm ưu thế lai 2 Cơ sở di truyền của ưu thế lai 3 Phương pháp tạo ưu thế lai - Bước 1: Tạo ra các dòng thuần chủng khác nhau - Bước 2: Lai các dòng thuần chủng để tìm tổ hợp lai có ưu thế lai cao nhất Có thể sử dụng các phương pháp sau: + Lai khác dòng đơn + Lai khác dòng . NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP TẠO GIỐNG THUẦN DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP Tiết 19: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP I. TẠO GIỐNG THUẦN DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP I. TẠO GIỐNG. DỤNG DI TRUYỀN HỌC Tiết 22. BÀI 18. CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP Tiết 19: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP Quy trình: Bước 1: Tạo. GIỐNG THUẦN DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP Tiết 19: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP Ví dụ minh họa: Giống lúa Peta Giống lúa Peta Giống lúa Dee-geo woo-gen Giống lúa
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 18 chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp, bài 18 chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp, bài 18 chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp, II. TẠO GIỐNG CÓ ƯU THẾ LAI CAO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay