bài 17 vận chuyển các chất trong thân

23 1,389 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 12:39

Bài 17 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN Nguyễn Thị Phương – SP Sinh k37 Sinh học 6 Cây gỗ to ra do đâu? Có thể xác định được tuổi cây gỗ bằng cách nào? Kiểm tra bài cũ. - Cây to ra do sự phân chia tế bào mô phân sinh ở tầng sinh trụ và tầng sinh vỏ. - Có thể xác định tuổi của cây bằng cách đếm các vòng gỗ hàng năm trên thân cây. - Cây to ra do sự phân chia tế bào mô phân sinh ở tầng sinh trụ và tầng sinh vỏ. - Có thể xác định tuổi của cây bằng cách đếm các vòng gỗ hàng năm trên thân cây. Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN CÁC CHẤT TRONG CÂY ĐƯỢC VẬN CHUYỂN NHƯ THẾ NÀO? Mạch gỗ và mạch rây có cấu tạo như thế nào? Chúng có chức năng gì? Mạch rây: gồm những tế bào sống, vách mỏng -> vận chuyển chất hữu cơ. Mạch gỗ: gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào -> vận chuyển muối khoáng và nước Mạch rây: gồm những tế bào sống, vách mỏng -> vận chuyển chất hữu cơ. Mạch gỗ: gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào -> vận chuyển muối khoáng và nước Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I. Vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan. 1. Thí nghiệm: Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN - Các nhóm trình bày kết quả thí nghiệm? - Thí nghiệm được tiến hành như thế nào? I. Vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan. 1. Thí nghiệm: -2 cành hoa màu trắng vào 2 cốc nước. - Cốc A: nước có pha mực đỏ. -Cốc B: nước trong - Để ra chỗ thoáng gió. -2 cành hoa màu trắng vào 2 cốc nước. - Cốc A: nước có pha mực đỏ. -Cốc B: nước trong - Để ra chỗ thoáng gió. Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I. Vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan. 1. Thí nghiệm: ? Nhận xét sự thay đổi màu sắc cánh hoa ở hai cốc thí nghiệm. -Cốc A: Cánh hoa chuyển sang màu đỏ. -Cốc B: Cánh hoa không đổi màu. -Màu sắc của cánh hoa giống với màu dung dịch trong cốc thí nghiệm. * Kết quả Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN Lát cắt ngang phần thân Lát cắt ở cốc A Lát cắt ở cốc B ? 1 ? 2 I. Vận chuyển nước và muối khống hồ tan. Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN Mạch rây Mạch gỗ Lát cắt ngang phần thân Lát cắt ở thân của cốc A Lát cắt ở thân cốc B Mạch rây Mạch gỗ Mạch gỗ trong cây vận chuyển nước và muối khống Mạch gỗ bị nhuộm màu. I. Vận chuyển nước và muối khống hồ tan. Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN Chỗ bị nhuộm màu đó là bộ phận nào của thân? Nước và muối khống được vận chuyển qua phần nào của thân? I/ Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan 1. Thí nghiệm 1: (SGK) 2. Kết luận: Nước và muối khống được vận chuyển lên thân nhờ mạch gỗ Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN [...].. .Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I Vận chuyển nước và muối khống hồ tan II Vận chuyển chất hữu cơ 1 Thí nghiệm 2: Dùng dao sắc bóc một khoanh vỏ trên cành cây Hiện tượng gì sẽ xảy ra sau một tháng? Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I Vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan II Vận chuyển chất hữu cơ 1 tháng sau Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I Vận chuyển nước và muối khống hồ tan II Vận. .. khơng chuyển xuống được, các tế bào tầng sinh vỏ ở đây nhận được rất nhiều dinh dưỡng, phân chia mạnh hơn làm cho mép trên phình to - Mạch rây có chức năng vận chuyển chất hữu cơ Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN Trình bày sự vận chuyển các chất trong thân? Mạch gỗ vận chuyển nước, muối khống từ rễ lên thân lên lá Mạch rây vận chuyển chất hữu cơ từ lá xuống thân, rễ Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG. .. Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I Vận chuyển nước và muối khống hồ tan II Vận chuyển chất hữu cơ 1 2 Thí nghiệm kết luận - Chất hữu cơ trong cây được vận chuyển từ lá xuống đến các cơ quan nhờ mạch rây - Người ta lợi dụng việc này để nhân giống nhanh một số lồi cây ăn quả Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I Vận chuyển nước và muối khống hồ tan II Vận chuyển chất hữu cơ 1 Thí nghiệm ? Nếu đắp... tan II Vận chuyển chất hữu cơ 1.Thí nghiệm 2: 1 tháng sau 1 tháng sau Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I Vận chuyển nước và muối khống hồ tan II Vận chuyển chất hữu cơ 1.Thí nghiệm 2: Thảo luận- Giải thích - Vì sao mép vỏ ở phía trên chỗ cắt phình to ra ?Vì sao mép vỏ ở phía dưới khơng phình to ra? - Mạch rây có chức năng gì? - Khi bóc vỏ là cắt đứt mạch rây Vì vậy các chất hữu cơ vận chuyển qua... cắt thì hiện tượng gì sẽ xảy ra trong những ngày tiếp theo ? Nhân dân ta thường làm như thế nào để nhân giống nhanh cây ăn quả như: Cam, bưởi, nhãn, vải, hồng xiêm, Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN Dặn dò - Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2 SGK trang 56 vào vở bài tập - Mỗi nhóm chuẩn bị mẫu vật cho bài sau: Khoai tây Su hào Gừng - Kẻ bảng SGK trang 59 Dong ta Chúc các em học giỏi! . bằng cách đếm các vòng gỗ hàng năm trên thân cây. Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN CÁC CHẤT TRONG CÂY ĐƯỢC VẬN CHUYỂN NHƯ THẾ NÀO? Mạch gỗ và mạch rây. có chất tế bào -> vận chuyển muối khoáng và nước Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I. Vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan. 1. Thí nghiệm: Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN - Các. sau I. Vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan • II. Vận chuyển chất hữu cơ Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN 1 tháng sau 1 tháng sau 1.Thí nghiệm 2: Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I. Vận
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 17 vận chuyển các chất trong thân, bài 17 vận chuyển các chất trong thân, bài 17 vận chuyển các chất trong thân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay