BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG 2 BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - ĐL TUẦN HOÀNTHPT Nguyễn Viết Xuân pptx

22 6,672 56
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 06:20

. THPT Nguyễn Viết Xuân Dương Thị Hiền Lương BÀI TẬP CHƯƠNG 2 BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - ĐL TUẦN HOÀN 2. 1 Những đặc trưng nào sau đây của đơn chất, nguyên tử các nguyên tố biến. trong các phản ứng hoá học ? A. Na ở ô 11 trong bảng tuần hoàn. B. Mg ở ô 12 trong bảng tuần hoàn. C. Al ở ô 13 trong bảng tuần hoàn. D. Si ở ô 14 trong bảng tuần hoàn. 2. 3 Các nguyên tử. (đktc). Các kim loại đó là A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Ca và Sr. D. Sr và Ba. 2. 18 Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là A. các nguyên tố s. B. các nguyên tố p. C. các nguyên tố
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG 2 BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - ĐL TUẦN HOÀNTHPT Nguyễn Viết Xuân pptx, BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG 2 BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - ĐL TUẦN HOÀNTHPT Nguyễn Viết Xuân pptx, BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG 2 BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - ĐL TUẦN HOÀNTHPT Nguyễn Viết Xuân pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn