Khảo sát về kiến thức và thực hiện các biện pháp phòng bệnh nhiễm các virus cúm a ở người tại phường vỹ dạ, thành phố huế

50 435 1
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 04:53

. sát về kiến thức và thực hiện các biện pháp phòng bệnh nhiễm các virus cúm A ở người tại Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế , nhằm mục tiêu: - Biết được tỷ lệ hiểu biết về nguyên nhân đường lây và. Virus cúm thuộc họ Orthomyxoviridae, người ta chia virus cúm thành 3 týp huyết thanh là virus cúm A, B và C. Trong đó virus cúm týp A ( gọi tắt là virus cúm A) là tác nhân chủ yếu gây bệnh cúm ở. cường các biện pháp phòng ng a để giảm thiệt hại về người và c a [19]. 6 1.2.2. Virus cúm A ở các túc chủ 1.2.2.1. Virus cúm A người Dƣới týp H1N1 nguồn gốc Tây Ban Nha Từ sau vụ dịch cúm
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát về kiến thức và thực hiện các biện pháp phòng bệnh nhiễm các virus cúm a ở người tại phường vỹ dạ, thành phố huế, Khảo sát về kiến thức và thực hiện các biện pháp phòng bệnh nhiễm các virus cúm a ở người tại phường vỹ dạ, thành phố huế, Khảo sát về kiến thức và thực hiện các biện pháp phòng bệnh nhiễm các virus cúm a ở người tại phường vỹ dạ, thành phố huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn