Bài giảng môn HÀNH VI KHÁCH HÀNG docx

32 470 4
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 01:20

. Bài giảng môn HÀNH VI KHÁCH HÀNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG PHÙNG MINH TUẤN 1 ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1 MÔN HỌC HÀNH VI KHÁCH HÀNG Người trình bày: Phùng Minh. TPHCM ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 16 Chương 1: Tổng quan về hành vi khách hàng  Khái niệm khách hàng  Khái niệm hành vi  Khái niệm hành vi khách hàng ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG PHÙNG MINH TUẤN 9 ĐẠI HỌC. 29 Hành vi  Hành vi đáp ứng: - Là hành vi ứng phó để tồn tại, phát triển và là những hành vi ngược lại với sự tự nguyện của bản than và không có sự lựa chọn. Hành vi trí tuệ: - Là hành vi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn HÀNH VI KHÁCH HÀNG docx, Bài giảng môn HÀNH VI KHÁCH HÀNG docx, Bài giảng môn HÀNH VI KHÁCH HÀNG docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn