Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kinh - Công thức thấu kinh part 3 potx

5 342 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2014, 21:21

. CÔNG THỨC THẤU KÍNH: 2) Công thức thấu kính: B O F F’ A’ A B’ Chia 2 vế cho dd’f : III. CÔNG THỨC THẤU KÍNH:III. CÔNG THỨC THẤU KÍNH: 3) Độ phóng đại : B O F F’ A’ A B’ • k > 0 : vật và ảnh. chiều . • k < 0 : vật và ảnh ngược chiều . III. CÔNG THỨC THẤU KÍNH:III. CÔNG THỨC THẤU KÍNH: 3) Độ phóng đại : • k > 0 : vật và ảnh cùng chiều . • k < 0 : vật và ảnh ngược chiều . B O F’ F A’ B’ A . THỨC THẤU KÍNH:III. CÔNG THỨC THẤU KÍNH: 2) Công thức thấu kính: •  OA’B’ đồng dạng  OAB : •  FA’B’ đồng dạng  F’OI : So sánh (1) và (2) : B O F F’ A’ A B’ I III. CÔNG THỨC THẤU KÍNH:III. CÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kinh - Công thức thấu kinh part 3 potx, Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kinh - Công thức thấu kinh part 3 potx, Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kinh - Công thức thấu kinh part 3 potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn