tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi 9 tổng hợp

50 462 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2014, 16:39

. đã có 4lít nước nóng ở nhiệt độ 99 0 C để pha với nước máy. Hỏi: a. Lượng nước nóng có đủ không? Thừa, thi u bao nhiêu? b. Nếu dùng hết cả 4 lít nước nóng ở trên (99 0 C), thì được bao nhiêu lít. vào để toàn bộ hệ thống có nhiệt độ 20 0 C. Biết L nước = 2,3.10 6 J/kg, C nước = 4200 J/kg.K. ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỔNG HỢP ( Đề số 8) Bài 1: ( Đề 43- Thi vào THPT Chuyên Lương văn Tuy) Một. kính. ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỔNG HỢP ( Đề số 3) Bài 1: ( Đề 2- Chuyên ĐHQG) Trong 1 cốc mỏng có chứa m=400g nước ở nhiệt độ t 1 = 20 0 C có nhũng viên nước đá với cùng khối lượng m 2 = 20g và
- Xem thêm -

Xem thêm: tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi 9 tổng hợp, tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi 9 tổng hợp, tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi 9 tổng hợp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn