Giáo án âm nhạc lớp 4: Ôn 2 bài: EM YÊU HOÀ BÌNH, BẠN ƠI LẮNG NGHE docx

6 759 8
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2014, 13:22

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 7 Môn: ÂM NHẠC Khối lớp: BỐN Tiết 7: Ôn 2 bài: EM YÊU HOÀ BÌNH, BẠN ƠI LẮNG NGHE ÔN BÀI TĐN SỐ 1 I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh hát tốt 2 bài hát Biết đọc bài TĐN số 1 – Son La Son. - Kĩ năng: Thuộc lời và biểu diễn thuần thục từng bài. Đọc được cao độ các nốt Đô, Rê, Mi, Son, La, phân biệt tương quan trường độ nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn. - Thái độ: Học sinh yêu thích ca hát. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Hát chuẩn xác 2 bài hát: Em yêu hòa bình, Bạn ơi lắng nghe. - Bảng phụ chép sẳn 2 bài hát, bài TĐN số 1 – Son La Son. - Máy hát, băng đĩa bài hát. 2. Học sinh: - Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: A. Phần mở đầu (3’): - Bát nhịp cho cả lớp hát bài “Bài ca đi học” - Giới thiệu nội dung tiết học. B. Phần hoạt động (30’): 1. Hoạt động1: Ôn tập 2 bài hát “Em yêu hoà bình” và “Bạn ơi lắng nghe” (20’): - Mục tiêu: Học sinh hát tốt 2 bài hát Thuộc lời và biểu diễn thuần thục từng bài. - Phương pháp: Đàm thoại, trò chơi, làm mẫu và luyện tập theo nhóm, cả lớp, cá nhân. - Đồ dùng: Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4, máy hát, thanh gõ đệm (nếu có). Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 7 a) Ôn bài hát Em yêu hoà bình: Giáo viên gõ tiết tấu sau 2-3 lần: Gọi học sinh gõ lại tiết tấu. Các em có nhận ra đó là tiết tấu của câu hát trong bài hát nào đã học? Ai là tác giả của bài hát Em yêu hoà bình ? Gọi 1 học sinh hát lại bài hát này. Giáo viên hướng dẫn để học sinh trình bày bài hát theo trình tự: - Hát cả bài. - Hát nhắc lại từ câu 5 đến hết bài. - Hát nhắc lại lại câu 8 lần nữa. Giáo viên chỉ định từng tổ trình bày, sửa cho học sinh những chỗ hát chưa đúng. Hướng dẫn học sinh hát lĩnh xướng: - Đoạn a: Một học sinh nữ lĩnh xướng câu 1-2, một học sinh nam lĩnh xướng câu 3-4, vừa hát vừa gõ đệm theo phách. - Đoạn b: Cả lớp hát đồng thanh từ câu 5 đến câu 8. Tổ chức trò chơi: “Tiếp sức ghép tranh”: - Chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm A và B - Mỗi nhóm cử 4 học sinh lên tham gia. - Mỗi học sinh cầm 1 phần lần Lắng nghe. Học sinh thực hiện lại tiết tấu. Đó là câu: Em yêu dòng sông hai bên bờ xanh thắm trong bài Em yêu hoà bình Tác giả của bài hát này là Nguyễn Đức Toàn. 1 học sinh hát. Thực hiện theo hướng dẫn. Các tổ trình bày. Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên. Tham gia trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên. Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 7 lượt lên ghép - Trong khi hai đầu chơi, ở dưới sẽ hát bài hát “Em yêu hoà bình”, đội nào ghép nhanh và đúng nhất thì thắng. Nhận xét và tổng kết trò chơi. b) Ôn bài hát Bạn ơi lắng nghe: Bức tranh hai đội vừa ghép vẽ cảnh gì? Chúng ta đã học bài nào nói về vùng đất Tây Nguyên? Bài hát này là dân ca của dân tộc nào? Mời cả lớp đứng lên hát và múa phụ hoạ theo bài hát. Gọi 1 nhóm 3-4 học sinh lên biểu diễn. Hướng dẫn học sinh hát nhắc lại như sau (hát nhắc lại các tiếng in đậm): Lời 1: Câu 1: Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe. Câu 2: Tiếng dòng suối ngoài xa thì thào. Câu 3: Tiếng đàn cá vui đùa đáy cát. Câu 4: Tiếng làn sóng trôi xuôi ào ào. Lời 2: Câu 1: Hỡi bạn ơi dừng chân chút đi. Câu 2: Có nhìn thấy đàn chim câu xanh. Câu 4: Cánh gọi nắng bay về rẫy lúa. Câu 3: Lúa mừng nắng lúa reo rì rào. Chia lớp thành hai nửa, nửa hát trước nửa hát nhắc lại. Đổi lại cách Bức tranh vẽ phong cảnh Tây Nguyên. Đó là bài hát “Bạn ơi lắng nghe” Bài hát là dân ca của dân tộc Ba Na. Học sinh biểu diễn. Hai nhóm thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên. Học sinh tập kĩ năng hát nhắc lại. Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 7 trình bày. Tập kĩ năng hát nhắc lại: Học sinh nữ trình bày bài hát, vừa hát vừa gõ đệm theo phách. Học sinh nam hát nhắc lại và gõ đệm theo tiết tấu các tiếng được hát nhắc lại. Lắng nghe và sửa lỗi cho học sinh. 2. Hoạt động 2: Ôn tập cao độ, tiết tấu và bài TĐN số 1 (10’): - Mục tiêu: Biết đọc bài TĐN số 1 – Son La Son. Đọc được cao độ các nốt Đô, Rê, Mi, Son, La, phân biệt tương quan trường độ nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn. - Phương pháp: Làm mẫu, trò chơi và luyện tập theo nhóm, cả lớp, cá nhân. - Đồ dùng: Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4. Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh a) Ôn tập cao độ các nốt Đô, Rê, Mi, Son, La: Giáo viên hướng dẫn học sinh ôn tập cao độ theo 3 bước như sau: - Bước 1: Giáo viên đọc mẫu. - Bước 2: Học sinh đọc - Bước 3: tập ghép lời ca. Cho học sinh luyện tập theo nhóm, cả lớp, cá nhân. b) Ôn bài tập tiết tấu (SGK/9): Yêu cầu cả lớp đọc và gõ theo tiết tấu sau: Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên. Cả lớp làm theo yêu cầu của giáo viên Tiết tấu chính của bài hát Thật là hay Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 7 Tiết tấu trên là tiết tấu chính của bài hát nào? Bắt nhịp cho cả lớp hát và gõ theo tiết tấu bài hát Thật là hay. c) Ôn bài TĐN số 1: Treo bài TĐN số 1, yêu cầu 1 học sinh đọc lại tên nốt. Yêu cầu cả lớp đọc cao độ, trường độ và gõ theo tiết tấu của bài TĐN số 1. Tháo bài TĐN xuống, yêu cầu cả lớp đọc lại một lần nữa. Tổ chức trò chơi: “Gắn tên nốt nhạc theo bài TĐN số 1”: - Chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm A và B - Mỗi nhóm cử 3 học sinh lên tham gia. - Trong khi hai đội chơi, ở dưới sẽ hát bài TĐN số 1 – Son La Son, đội nào gắn nốt nhạc nhanh và đúng nhất thì thắng. Yêu cầu đội thắng hát lại bài Son La Son. Khuyến khích học sinh về nhà nghĩ thêm lời mới cho bài TĐN số 1. Cả lớp hát và gõ đệm bài Thật là hay. 1 Học sinh đọc tên nốt nhạc. Cả lớp đọc theo yêu cầu của giáo viên. Tham gia trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên. Cả đội hát. Lắng nghe. C. Phần kết thúc: (3’) - Tóm lại nội dung đã ôn lại trong tiết học. - Dặn học sinh ôn lại 2 bài hát và chuẩn bị bài: “Trên ngựa ta phi nhanh”. NHẬN XÉT TIẾT DẠY: Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 7 RÚT KINH NGHIỆM: Ngày………tháng………Năm…………. Ngày………tháng………Năm…………. Khối trưởng Ban giám hiệu . Thụy Dương TUẦN 7 Môn: ÂM NHẠC Khối lớp: BỐN Tiết 7: Ôn 2 bài: EM YÊU HOÀ BÌNH, BẠN ƠI LẮNG NGHE ÔN BÀI TĐN SỐ 1 I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh hát tốt 2 bài hát Biết đọc bài. động1: Ôn tập 2 bài hát Em yêu hoà bình” và Bạn ơi lắng nghe (20 ’): - Mục tiêu: Học sinh hát tốt 2 bài hát Thuộc lời và biểu diễn thuần thục từng bài. - Phương pháp: Đàm thoại, trò chơi,. móc đơn. - Thái độ: Học sinh yêu thích ca hát. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Hát chuẩn xác 2 bài hát: Em yêu hòa bình, Bạn ơi lắng nghe. - Bảng phụ chép sẳn 2 bài hát, bài TĐN số 1 – Son
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 4: Ôn 2 bài: EM YÊU HOÀ BÌNH, BẠN ƠI LẮNG NGHE docx, Giáo án âm nhạc lớp 4: Ôn 2 bài: EM YÊU HOÀ BÌNH, BẠN ƠI LẮNG NGHE docx, Giáo án âm nhạc lớp 4: Ôn 2 bài: EM YÊU HOÀ BÌNH, BẠN ƠI LẮNG NGHE docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay