Ý nghĩa của trị số P (P-value) trong nghiên cứu khoa học ppt

5 379 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2014, 10:21

ủịốứọ ễấ ố ộ!ọ"ểế#ượ$"%ứ ọ&ấọựệ '(ộ"%ứọ&)*+ố, ! ọỡ&ế"#ượ-#.-ươ-$-ẽ"/ờ+ơộ#ượ0ấ ệ$ậ-ọ'&ỉầ%!ấả$ậ-ứọ ếớ&ầư/ấứ//$ọ1+-ầ234456ố&ơ $ả-ả "ảẩậ-ươ-$--&$ưế&ả7ắọ ạử)ụữ-ươ-$-#+#ể 82/ả6ọượọữ -$/ể//$'9$ạ-ọ+ầề-ốặ' :"+-ầ-ố&//$"+8ọ' $//$ọ&ữ)ữệ/ằố&/ể#ồ%ả&ố . ườặ-ấịố 4ế5ọ'ịố ộố0$ấ&ứế ắữ2-//6'9.ườặ-ữ-$/ể#ượ; ố&ẳạ ư2:ế!ả-ấỉệ<0ươ+ /ệ#ượ#ềị/ằố 5)=>&ấ-ơỉệ+ /ệ"#ượữị?>& ứ#ộ$ /ệ+8ố-@A'AB6& ộ-$/ểư23C$#ềị& ứ#ộả $- ấ $+ /ệBA>-DA'A?6'ả#&#ạ#ốọ& ậ 7ả$ố$ọệ-&ểằịố-ả$0$ấựệ ệ ủố5) ộậ#ềị&ọểằ+20$ấ ố)ốơả)ượA'EE6ấBừA'AB'ư$ể#+ F Gấềườ&"ỉườ#ọ ả7$$ảủữ//$ọ&$ ư#ạọ&"ể8ủịốF ộứ#ượ"/ốậ-)4ế 344()HBI&$ả/ếJ?>$$ảọ/$ứ"ể ể8ủịố'Kọ#ế#+ẽ/ạ#ọấạ&/ở%#ề+ề ứọ+"ểểữ%7ọế+%Fế%& ỏầ#ặ ộ$ ỉLủịố%M Kểảờỏ&.ầ-0 0,!4ế%ủ ộ"%ứ ọựệ '(ộứọ&ư.#ề/ế&-ả/ắ#ầ/ằ ộảế' N<ấ ộ7)ụề ộứ$ỉố" OPữ-$ ữ'Qảế+ ể#ềữ" ơ 'Qảế&-$/ể"ữự ệ &ỉốOPữớơỉốOP ớ'ư#ể4ệệ$ -& ộảế#ả-&ọắN#ượ-$/ểằỉốOP -$ữ/ằớỉốOP-$ ' Kể2ứ 6ảế&ứ+ể#ấả ữấả$ ườ#ạọảướ$0 ỉốOPủ-$ữ+ơ/ằớỉố OPủ-$ 'ườợ-&ứ"ầ#ế-ố&"ầ #ếịố'ư ộệ ưếẳữ"ựế& R"ầế&/ở% ứ+ểỉọ ộố#ốượ&ậ-"4&)*$ậ$ố #ểậ/ộ!ầể'Qả)ụứ!ế#ịọ+  #ạọBAA BAAữ+*#ộổ+*ả#%& ưọ#ượọ ộ$ẫừềườ#ạọ$' Sướế4ế-ứử)ụ ộ-ươ-$-#ườ$!#+#ể2#6ỉố OPừ+ =AAườ'Qả)ụư#0ế!ả#ượ+  ượưL $ $ữ 3ốượ BAA BAA 9ỉốOP/%  BCA BTA Kộệẩ)))4 =A == Kế#&ỏụể#ặ$ốệ#+#ủ/ằứ#ểếậằữ " ơ M+$$&ứ-ả)ựế!ảậ-#ượ  ộ+ #ốượ#ểậ ộ!ầểủảướ'9ỏ +7)ủ+&/ở%ớằ#ỉ)ữệủ ộ+ ườ#ượọẫừ ộ!ầể&%/ảấẫọ#ốượ&ế ộứ$1ọ =AA#ốượư%ế!ả+ể$#&ậ 7ượạớế!ả#'%ế& ứ-ảếứậọệậừ ộ+ #ốượ ộ!ầể 0$ấầ ốể' Kểảờỏ&ứ+ểử)ụ ộ-ươ-$--$!+  "ạ )ịệ $'(ụ#7ủệ $ằ ảờỏLế  ữ+ỉốOPốảế#ả&%0$ấ ế!ả0ả/ M+$$&#+7-ươ-$-#U ịố'3-,-&ảờ@ A'AAAE&ứA'AE>H=I'"ệ&ếịốấ-ơA'A??>%ứ+/ằ ứ#ể/$/ỏảế#ả'S$/ỏảế#ả1+$4ế-ấ-ậảế 7&ứữ!ảậ" ơ ' ựế&ịố+ ộảưởấớ#ếố-ậủ ộ//$ọ'ềậ- ọ0  ộứọớịốơA'A? ộ2ế!ả4ự6 246//$+ể/ịừố"/ố'97%ế #ốớ#ạ#ố ọ&ố2DA'A?6#<ở ộ$2ấ"6#ể"/ốế!ảứ'ếế !ảớDA'A?&//$+ơ 0ấệ ộậ-#+$ả+ểẽổ4ếV ếế!ảWA'A?&ố-ậ//$"%ứ+ơ #<!F ư#ứ-ươ)ệ77ọ ỉ&.+#ặầ !ọ ịốưế"M"&ảờ"'ịố+ềấ#ề&ệ-ụộ +!$ứ1ưệ#</ịấềườ--$ắ'9$ế ếố Bủịố+ế'ậậ&ế.ị+0 0,ạ7)ụ&.+ ể$!$4ế%ủ ộứọ)ựịốưL Kề ộảế7N ừảế7&#ề ộảế#ảN ếậ-)ữệX )ữệL$0$ấX0ảếNựậ'+"ữ$0$ấ&/ướ 0$#ịXYN' %ế&ố+0$ấủ)ữệX0ảếấ ạL2ế6ảế#ảN ựậ'ưậ&ố"ự4ế-. ộ8ệ %ềựậủảế7 NV+ỉ$4ế-ấ-/ằứ#ể.ấ-ậảế7/$/ỏảế #ả' 9$#ằủịố+ể#ượểư ộ4ế%ứ #ảượ-Z/ )4L (ệ#ềBLếảế#ảựậ&%)ữệ"ể0ảV (ệ#ề=LXữệ0ảV (ệ#ềCếậLQảế#ả"ểựậ' ế/ạ#ọả ấ+ể$ậ-ậ&"0ấ  ộ7)ụ#ể ọ 4ế%L ế"ấ/ịế$-&%""ể+ệứụ+ệượọ "!ớ&7ếứệV [ấ/ịụ+V X#+&"ấ"ể/ịế$-' ịố&)#+&$4ế--ả$0$ấủ ệ#ềC'#+17 ộế ế! ọủịố&/ở%ố+ướ ứ#ộả)ủ)ữệ&ứ"+. /ế ứ#ộả)ủ ộảế'Kề ệậ)ựịốấ0ờớ ựế&0ờớọựệ 'ọựệ &#ề ứ ố /ếớ)ữệ ọ+#ượ&0$ấủảế7/&ứọ" ố/ế ếảế#ảựậ%0$ấủ)ữệ/'+$$)*7ệ "ả &ứ ố/ếNYX&ứ" ố/ếXYNXYN' ịố&)*ự%")ụứọ&"-ả ộ-$0,ố*ủ ộ "%ứ ộảế'9."!ả-ụộố'ấ#ề !ọ #ểướ ứ#ộả)ủ ộảế ộ+)ữệậ& NYX'/ế4ế-&"ẽ/ề ộ-ươ-$-NYX' 9.7L HBI\]NG&5)S&S)]&Q^_'\))`/44M344 ()BEJaVbLCBA' H=Iệ $+ể#ượ "ảư'ướế& ứ#ộ$/ệ/%ữ+   ữ)@BTAcBCA@BA#ể 'ươủ)ổ-ươủ+   + ữL)@ dữ@=Ae=d==e=@JJT'X#+&#ộệẩ)))4 ủ)L3X)@@=E&aC#ể 'ừ#+&ệ $L@BAf=E'aCf@C&Cb'ịốủ@C&Cb A'AAAE' 9$-,-#+ể4ếựếạ$`/ư ^-Lff--)' f!f^B'Z ' . ế!ả0ả/ M+$$&#+7-ươ-$-#U ịố'3-,-&ảờ@ A'AAAE&ứA'AE>H=I'"ệ&ếịốấ-ơA'A??>%ứ+/ằ ứ#ể/$/ỏảế#ả'S$/ỏảế#ả1+$4ế-ấ-ậảế 7&ứữ!ảậ". dữ@=Ae=d==e=@JJT'X#+&#ộệẩ)))4 ủ)L3X)@@=E&aC#ể 'ừ#+&ệ $L@BAf=E'aCf@C&Cb'ịốủ@C&Cb A'AAAE' 9$-,-#+ể4ếựếạ$`/ư ^-Lff--)'. ộ+)ữệậ& NYX'/ế4ế-&"ẽ/ề ộ-ươ-$-NYX' 9.7L HBI]NG&5)S&S)]&Q^_'))`/44M344 ()BEJaVbLCBA' H=Iệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ý nghĩa của trị số P (P-value) trong nghiên cứu khoa học ppt, Ý nghĩa của trị số P (P-value) trong nghiên cứu khoa học ppt, Ý nghĩa của trị số P (P-value) trong nghiên cứu khoa học ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay