Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI BAO BÌ KẾT HỢP PHUN CHẤT KHÁNG ETHYLENE (AVG) Ở GIAI ĐOẠN CẬN THU HOẠCH ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP ETHYLENE CỦA CHUỐI TIÊU" pptx

2 302 2

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2014, 05:21

129 TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 63, 2010 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI BAO BÌ KẾT HỢP PHUN CHẤT KHÁNG ETHYLENE (AVG) Ở GIAI ĐOẠN CẬN THU HOẠCH ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP ETHYLENE CỦA CHUỐI TIÊU Nguyễn Văn Toản, Lê Văn Luận Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Trương Thị Minh Hạnh, Lê Thị Liên Thanh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Đỗ Chí Thịnh Trường Cao đẳng Lương thực- Thực phẩm Đà Nẵng TÓM TẮT Bảo quản rau quả tươi trong môi trường khí quyển cải biến thông qua kỹ thuật đóng gói là một phương pháp khá phổ biến nhằm hạn chế cường độ hô hấp, cường độ sản sinh ethylene cũng như ức chế hoạt lực của ACC oxydase, kéo dài thời gian bảo quản của một số rau quả nói chung và chuối nói riêng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát ảnh hưởng của các loại bao bì LDPE (low density polyethylene) và HDPE (high density polyethylene) với 2 chiều dày khác nhau (25 µm và 35 µm) kết hợp phun chất kháng ethylene (AVG) ở giai đoạn cận thu hoạch để điều tiết quá trình sinh tổng hợp ethylene của chuối tiêu, nhằm chọn ra được loại bao bì có chiều dày thích hợp nhất. Kết quả thực nghiệm cho thấy bao bì LDPE đã ức chế quá trình sinh tổng hợp ethylene, làm giảm cường độ hô hấp, hàm lượng ACC và kìm hãm hoạt lực ACC oxydase của quả chuối trong quá trình bảo quản sau thu hoạch, chiều dày thích hợp nhất của bao bì LDPE là từ 25 µm đến 35 µm. Ngoài ra, khi sử dụng bao bì LDPE có chiều dày từ 25 µm đến 35 µm kết hợp với nồng độ, thời điểm phun AVG tương thích (0,8 g/l, 78 ngày) và bảo quản ở nhiệt độ thấp (13 0 C) có thể kéo dài thời gian bảo quản tươi chuối tiêu 44 - 46 ngày, so với thời gian chỉ 38 ngày khi bảo quản ở cùng điều kiện không sử dụng bao bì. Từ khóa: AVG, ACC, cường độ hô hấp, cường độ sản sinh ethylene, ACC oxydase, LDPE, HDPE. 1. Đặt vấn đề Việt Nam là một đất nước của nhiều loại rau quả đa dạng với sản lượng cũng như chất lượng cao trong khu vực, trong đó, chuối tiêu có chứa một hàm lượng đường cao cùng với một lượng acid thích hợp, các khoáng chất và vitamin tạo nên một hương vị thơm ngon và hấp dẫn. 130 Hàng năm, sản lượng chuối thu hoạch ước đạt 1,355 triệu tấn (Faostat, 2008) [17] nhưng chỉ tiêu thụ chủ yếu trong nước, tỷ lệ xuất khẩu và chế biến còn thấp (Nguyễn Văn Nam, 2005) [3]. Bảo quản rau quả tươi trong môi trường khí quyển cải biến thông qua kỹ thuật đóng gói là một phương pháp khá phổ biến nhằm hạn chế cường độ hô hấp, cường độ sản sinh ethylene và kéo dài thời gian bảo quản của một số nhóm quả hô hấp đột biến (climacteric fruit group) nói chung và chuối nói riêng (Momen và cs,1997c) [9], (Razali và cs, 2000) [13]. Vì vậy, việc xác định được loại bao bì có chiều dày thích hợp nhằm điều tiết quá trình sinh tổng hợp ethylene của chuối tiêu sau thu hoạch là rất có ý nghĩa thực tiễn. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã khảo sát ảnh hưởng của các loại bao bì LDPE và HDPE với 2 chiều dày khác nhau (25 µm và 35 µm) kết hợp phun chất kháng ethylene (AVG) ở giai đoạn cận thu hoạch để điều tiết quá trình sinh tổng hợp ethylene của chuối tiêu, nhằm chọn ra được loại bao bì có chiều dày thích hợp nhất. 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 2.1. Đối tượng nghiên cứu Sử dụng chuối tiêu (Musa AAA) Cavendish được thu hoạch tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chuối được thu hoạch sau thời gian cắt hoa 90 ngày. Chọn những buồng chuối có độ chín thu hái với những đặc điểm: vỏ quả xanh, có độ bóng sáng, quả cứng, vỏ có cạnh tròn nhẵn. Quả phải đồng đều về màu sắc và độ cứng. Chuối sau khi thu hoạch được vận chuyển ngay đến phòng thí nghiệm để tiến hành nghiên cứu. 2.2. Dụng cụ và hóa chất Carbendazim (CBZ) có công thức phân tử là C 9 H 9 N 3 O 2 , có tác dụng diệt nấm rộng, đặc biệt trên đối tượng táo, chuối, nho, cây lương thực, rau quả. Carbendazim được mua từ công ty Hainan Zhongxin Chemical Co, Ltd (Trung Quốc). Aminoethoxivinylglycine (AVG) có tác dụng ức chế hoạt động của enzyme ACC synthase - enzyme giữ vai trò quan trọng trong xúc tác tạo thành thành ethylene. AVG là chất điều hòa sinh trưởng, được mua từ Valent BioSciences corp (Úc). 1-aminocyclopropane -1- carboxylate acid (ACC): Cơ chất tiền ethylene, được mua từ Công ty Sigma - Aldrich (Mỹ). Bao bì sử dụng bảo quản chuối là (LDPE và HDPE) có chiều dày là 25 µm và 35 µm, kích thước 32 x 40 cm. Được mua từ công ty TNHH Mosuco (Việt Nam). 2.3. Phương pháp nghiên cứu 2.3.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp. Chuối tươi . TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 63, 2010 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI BAO BÌ KẾT HỢP PHUN CHẤT KHÁNG ETHYLENE (AVG) Ở GIAI ĐOẠN CẬN THU HOẠCH ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP ETHYLENE CỦA CHUỐI TIÊU. tiết quá trình sinh tổng hợp ethylene của chuối tiêu, nhằm chọn ra được loại bao bì có chiều dày thích hợp nhất. Kết quả thực nghiệm cho thấy bao bì LDPE đã ức chế quá trình sinh tổng hợp ethylene, . hợp phun chất kháng ethylene (AVG) ở giai đoạn cận thu hoạch để điều tiết quá trình sinh tổng hợp ethylene của chuối tiêu, nhằm chọn ra được loại bao bì có chiều dày thích hợp nhất. 2. Đối tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI BAO BÌ KẾT HỢP PHUN CHẤT KHÁNG ETHYLENE (AVG) Ở GIAI ĐOẠN CẬN THU HOẠCH ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP ETHYLENE CỦA CHUỐI TIÊU" pptx, Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI BAO BÌ KẾT HỢP PHUN CHẤT KHÁNG ETHYLENE (AVG) Ở GIAI ĐOẠN CẬN THU HOẠCH ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP ETHYLENE CỦA CHUỐI TIÊU" pptx, Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI BAO BÌ KẾT HỢP PHUN CHẤT KHÁNG ETHYLENE (AVG) Ở GIAI ĐOẠN CẬN THU HOẠCH ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP ETHYLENE CỦA CHUỐI TIÊU" pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay