GIỚI THIỆU QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VFF1) potx

15 339 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2014, 18:20

. QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VF1)  Là quỹ đầu tư đầu tiên của VN (24/03/2004)  Vốn điều lệ 300 tỷ, thời gian hoạt động. VỤ KHOANG DẦU KHÍ (PVD)  CTY CP SÔNG ĐÀ 5(SD5)  CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PT ĐÔ THỊ &KCN (SJS)  CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK(VNM)
- Xem thêm -

Xem thêm: GIỚI THIỆU QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VFF1) potx, GIỚI THIỆU QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VFF1) potx, GIỚI THIỆU QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VFF1) potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn