TÌM HIỂU CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CHĂM TẠI VIỆT NAM - Tác giả: Nguyễn Văn Huy Phần 5 ppsx

24 319 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2014, 16:21

. (Bình Định) lánh nạn. Tại đây, nhà vua được cộng đồng người Chăm và người Thượng địa phương (Bahnar, Hré) giúp thành lập một đạo quân hùng mạnh tiến xuống Kauthara tấn công quân Nam Đảo. Trước uy. dời lên phía Bắc tại Indrapura - thành phố Sấm Sét (nay là Đồng Dương, cách Đà Nẵng hơn 50 km về phía nam) trên bờ sông Ly Ly (một nhánh sông Thu Bồn, cách thánh địa Trà Kiệu 15 cây số). Vị trí. mất năm 898, con là Jaya Saktivarman lên thay (89 9-9 01). Những vị vua tiếp theo - Bhadravarman II (90 1-9 18) và con là Indravarman III (91 8- 959 ) - tiếp tục sự nghiệp của cha ông trong lãnh vực
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CHĂM TẠI VIỆT NAM - Tác giả: Nguyễn Văn Huy Phần 5 ppsx, TÌM HIỂU CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CHĂM TẠI VIỆT NAM - Tác giả: Nguyễn Văn Huy Phần 5 ppsx, TÌM HIỂU CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CHĂM TẠI VIỆT NAM - Tác giả: Nguyễn Văn Huy Phần 5 ppsx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn