đồ án tốt nghiệp xây dựng cầu đường thiết kế cầu qua sông hoàng long ninh bình

165 507 0
  • Loading ...
1/165 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2014, 20:31

Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG đồ án tốt nghiệp Khoa cầu đ-ờng Phần 1: Thiết kế cỏ sở phần1 : Thiết kế cơ sở GVHD:Th.s. TRầN ANH TUấN SV : PHạM QUANG TRUNG _091394 trang: 1 Lời nói đầu Sau hơn 4 năm đ-ợc học tập và nghiên cứu trong tr-ờng ĐHDL Hải Phòng, em đã hoàn thành ch-ơng trình học đối với một sinh viên ngành Xây Dựng Cầu Đ-ờng và em đ-ợc giao nhiệm vụ tốt nghiệp là đồ án tốt nghiệp với đề tài thiết kế cầu qua sông. Nhiệm vụ của em là thiết kế công trình cầu thuộc sông A nối liền 2 trung tâm kinh tế có những khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Ninh Bình. Nơi tập chung những khu công nghiệp đang thu hút đ-ợc sự chú ý của các doanh nhân trong và ngoài. Sau gần 3 tháng làm đồ án em đã nhận đ-ợc sự giúp đỡ rất nhiệt từ phía các thầy cô và bạn bè, đặc biệt là sự chỉ bảo của thầy ThS Trần Anh Tuấn, đã giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp em đã rất cố gắng tìm tòi tài liệu, sách, vở. Nh-ng do thời gian có hạn, phạm vi kiến thức phục vụ làm đồ án về cầu rộng, vì vậy khó tránh khỏi nhữnh thiếu sót. Em rất mong nhận đ-ợc sự đóng góp ý kiến từ phía các thầy cô và bạn bè, để đồ án của em đ-ợc hoàn chỉnh hơn. Nhân nhịp này em xin chân thành cám ơn các thầy, cô và các bạn đã nhiệt tình, chỉ bảo, giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Em rất mong sẽ còn tiếp tục nhận đ-ợc những sự giúp đỡ đó để sau này em có thể hoàn thành tốt những công việc của một kỹ s- cầu đ-ờng. Em xin chân thành cám ơn ! Hải Phòng, Ngày 14 Tháng 1 Năm 2014 Sinh Viên: Phạm Quang Trung Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG đồ án tốt nghiệp Khoa cầu đ-ờng Phần 1: Thiết kế cỏ sở phần1 : Thiết kế cơ sở GVHD:Th.s. TRầN ANH TUấN SV : PHạM QUANG TRUNG _091394 trang: 2 Phần I Thiết kế sơ bộ Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG đồ án tốt nghiệp Khoa cầu đ-ờng Phần 1: Thiết kế cỏ sở phần1 : Thiết kế cơ sở GVHD:Th.s. TRầN ANH TUấN SV : PHạM QUANG TRUNG _091394 trang: 3 Ch-ơng I:giới thiệu chung I. Nghiên cứu khả thi : I.1 Giới thiệu chung: - Cầu A là cầu bắc qua sông B lối liền hai huyện C và D thuộc tỉnh Ninh Bình nằm trên tỉnh lộ E. Đây là tuyến đ-ờng huyết mạch giữa hai huyện C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Bình. Hiện tại, các ph-ơng tiện giao thông v-ợt sông qua phà A nằm trên tỉnh lộ E. Để đáp ứng nhu cầu vận tải, giải toả ách tắc giao thông đ-ờng thuỷ khu vực cầu và hoàn chỉnh mạng l-ới giao thông của tỉnh, cần tiến hành khảo sát và nghiên cứu xây dựng mới cầu A v-ợt qua sông B . Các căn cứ lập dự án Căn cứ quyết định số 1206/2004/QD UBND ngày11 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh E về việc phê duyệt qui hoạch phát triển mạng l-ới giao thông tỉnh E giai đoạn 1999 - 2010 và định h-ớng đến năm 2020. Căn cứ văn bản số 215/UB - GTXD ngày 26 tháng 3 năm 2005 của UBND tỉnh E cho phép Sở GTVT lập Dự án đầu t- cầu A nghiên cứu đầu t- xây dựng cầu A. Căn cứ văn bản số 260/UB - GTXD ngày 17 tháng 4 năm 2005 của UBND tỉnh E về việc cho phép mở rộng phạm vi nghiên cứu cầu E về phía Tây sông B. Căn cứ văn bản số 1448/CĐS - QLĐS ngày 14 tháng 8 năm 2001 của Cục đ-ờng sông Việt Nam. Phạm vi của dự án: - Trên cơ sở quy hoạch phát triển đến năm 2020 của hai huyện C-D nói riêng và tỉnh Quang Ngãi nói chung, phạm vi nghiên cứu dự án xây dựng tuyến nối hai huyện C-D I.2 Đặc điểm kinh tế xã hội và mạng l-ới giao thông : 1. iu kin t nhiờn - Ninh Bỡnh l mt tnh nm cc Nam ca vựng ng bng sụng Hng, cỏch H Ni hn 90 km v phớa Nam, nm trờn tuyn giao thụng huyt mch Bc - Nam. Vi li th gn th ụ v vựng trung tõm kinh t phớa Bc, Ninh Bỡnh cú v trớ a lý v giao thụng tng i thun li phỏt trin kinh t - xó hi. - Tnh cú 8 n v hnh chớnh c chia lm 3 vựng rừ rt l trung du min nỳi, ng bng trng trung tõm v ng bng ven bin. Vi quy mụ hnh chớnh nh gn v a hỡnh a dng nh vy, Ninh Bỡnh hi t y iu kin phỏt trin kinh t - xó hi vi th mnh ca tng vựng. - L mt tnh phớa Bc cú khớ hu nhit i, giú mựa, vi nhit trung bỡnh nm khong 24,20C; cú ch ma c chia lm 2 mựa rừ rt (mựa ma din ra vo mựa h tp trung n trờn 85% lng ma trong nm, mựa khụ lng ma thp chim khong 15%) vi lng ma trung bỡnh nm trờn 1.800 mm, phõn b khụng u trong nm nhng phõn b khỏ u trờn ton b din tớch; cú thi gian triu lờn ngn (khong 8 gi) v chiu xung di (khong 16 gi) vi biờn triu trung bỡnh t 1,6m n 1,7m. Nhỡn chung, khớ hu v ch thy vn tng i thun li cho phỏt trin kinh t xó hi. Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG đồ án tốt nghiệp Khoa cầu đ-ờng Phần 1: Thiết kế cỏ sở phần1 : Thiết kế cơ sở GVHD:Th.s. TRầN ANH TUấN SV : PHạM QUANG TRUNG _091394 trang: 4 2. Ti nguyờn thiờn nhiờn - Ninh Bỡnh cú din tớch t nụng nghip chim 69,6% (khong 96,7 nghỡn ha), t nụng nghip tng i mu m do phự sa bi lng, bỡnh quõn t sn xut trờn u ngi gp 1,5 ln so vi vựng BSH; t phi nụng nghip chim 21,9% cú kh nng m rng t qu t cha s dng v chuyn i t nụng nghip sang. Hng nm, din tớch t cũn c b sung do quai ờ ln bin, to iu kin m rng quy mụ sn xut cỏc ngnh kinh t. - Ninh Bỡnh cú h thng nc mt khỏ dy tri u c 3 vựng vi nhiu con sụng ln nh sụng ỏy, sụng Hong Long, sụng Bn ang, sụng Vc, sụng Cn v.v. Bờn cnh ú cũn phi k n h thng cỏc h cú tr lng nc ln nh cỏc h Yờn Quang, ng Thỏi, ỏ Li, ng Chng, Yờn Thng. Vi b bin di trờn 15 km, Ninh Bỡnh cũn cú iu kin thun li phỏt trin kinh t bin. Ngoi ra, nc khoỏng Kờnh G (huyn Gia Vin) v Cỳc Phng (huyn Nho Quan) cú tr lng ln, hm lng Magiờ - Carbonỏt v cỏc khoỏng cht cao; cú tỏc dng cha bnh, sn xut nc gii khỏt v phỏt trin du lch ngh dng - Ninh Bỡnh cú sinh thỏi rng c sc, nh: Vn quc gia Cỳc Phng, khu bo tn thiờn nhiờn t ngp nc Võn Long, rng c dng nỳi ỏ Hoa L v rng ngp mn ven bin. õy l iu kin rt thun li phỏt trin a dng dch v du lch sinh thỏi rng. - Tnh cũn cú li th cnh tranh ln trong sn xut, kinh doanh vt liu xõy dng vi ngun ti nguyờn khoỏng sn khỏ phong phỳ, nht l cú ỏ vụi vi tr lng ti hng chc t m3, ụlụmit vi tr lng khong 2,3 t tn, t sột, than bựn phõn b ri rỏc nhiu vựng ca a phng - Vi b bin di trờn 15 km, Kim Sn l ni cú nhiu li th phỏt trin kinh t bin, gm: phỏt trin nuụi, trng, ỏnh bt thy sn; phỏt trin cụng nghip úng tu; vn ti bin Ti vựng ven bin, cú nhiu loi thy, hi sn cú giỏ tr kinh t cao nh cỏ vc, cỏ thu, cỏ mc 3. Kt cu h tng - H thng cung cp in gm cú 3 trm bin ỏp 500 KV, 220 KV, 110 KV. - Ninh Bỡnh cú 3 h thng ng giao thụng, gm ng b, ng thy v ng st. H thng giao thụng ng b gm cú quc l 1A, 10, 45, 12B vi tng chiu di trờn 110 km; tnh l gm 19 tuyn: 477,477B, 477C, 478, 478B, 479, 479C, 480, 480B, 480C, 480D, 480E, 481, 481D, 481E, 481B v cỏc ng chớnh ca TP Ninh Bỡnh v TX Tam ip vi tng chiu di hn 293,6 km; huyn l di 79 km v ng giao thụng nụng thụn 1.338 km. Cựng vi, ng cao tc Bc - Nam ang xõy dng s to ra li th cnh tranh trong phỏt trin, c bit l du lch. H thng ng thu gm 22 tuyn sụng trong ú Trung ng qun lý 4 tuyn (sụng ỏy, sụng Hong Long, sụng Vc v kờnh nh Lờ) vi tng chiu di gn 364,3 km. Cú 3 cng chớnh do trung ng qun lý l cng Ninh Bỡnh, cng Ninh Phỳc v cng K3 (thuc nh mỏy nhit in Ninh Bỡnh) cng ó c nõng cp. Hng lot cỏc bn xp d hng hoỏ, tu, khu neo trỏnh tu thuyn nm trờn cỏc b sụng v ca sụng, phc v phỏt trin kinh t - xó hi a phng. Tuyn ng st Bc - Nam qua a bn tnh cú chiu di 19 km vi 4 ga (ga Ninh Bỡnh, ga Cu Yờn, ga Gnh v ng Giao), thun li trong vn chuyn hnh khỏch v hng hoỏ, nht l vn chuyn vt liu xõy dng. H thng ng st cao tc ang c quy hoch, thit k, khi i vo hot ng s to thun li ln trong phỏt trin ca tnh. Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG đồ án tốt nghiệp Khoa cầu đ-ờng Phần 1: Thiết kế cỏ sở phần1 : Thiết kế cơ sở GVHD:Th.s. TRầN ANH TUấN SV : PHạM QUANG TRUNG _091394 trang: 5 - H thng thụng tin liờn lc, c bit l cỏp quang, Internet ó c nõng cp ton din trong thi gian qua, to bc t phỏ phc v phỏt trin. õy l cỏc hng mc h tng k thut rt quan trng cn c quan tõm trong tng lai. 4. Tim nng du lch Ninh Bỡnh l mt trong s rt him cỏc tnh trờn c nc hi t nhiu li th trong phỏt trin du lch vi ngun ti nguyờn du lch rt c sc v a dng, nhiu danh lam, thng cnh ni ting trong nc v quc t, gm: - Khu Tam Cc - Bớch ng - Trng An - C ụ Hoa L: õy l qun th hang ng v cỏc di tớch lch s - vn húa rt phong phỳ, c ỏo. C th l khu du lch sinh thỏi, Trng An; Khu c ụ Hoa L; Khu hang ng Tam Cc - Bớch ng; tuyn Linh Cc - Hi Nham v Thch Bớch - Thung Nng. - Khu bo tn thiờn nhiờn t ngp nc Võn Long: õy l khu du lch sinh thỏi cú cnh quan rt c thự khụng ch ca Vit Nam m cũn l ca khu vc ASEAN. Din tớch khu vc ny khỏ rng (3.710 ha) vi nhiu loi sinh vt (547 loi thc vt v 39 loi ng vt) cú nhng loi quý him, c hu ca vựng t ngp nc, cú giỏ tr cao trong nghiờn cu khoa hc. Ngoi ra cng cú nhiu nỳi ỏ, hang ng v n, chựa. - Vn Quc gia Cỳc Phng: Cú din tớch thuc Ninh Bỡnh l 11.000 ha, l khu rng nguyờn sinh nhit i him cú Vit Nam vi c im h sinh thỏi, sinh cnh, cu trỳc rng v tớnh a dng loi, gm c loi quý him v loi c hu (1.944 loi ng thc vt). Vic phỏt hin, khai thỏc ngun nc khoỏng ti khu vc ny cng m ra tim nng ln hn trong phỏt trin du lch. - Khu Kờnh G (Gia Vin) v ng Võn Trỡnh (Nho Quan): Nc sui Kờnh G (nhit 53% v khoỏng cht tt) ó ni ting min Bc nh kh nng cha tr c mt s loi bnh, giỳp phỏt trin loi hỡnh du lch ngh dng. ng Võn Trỡnh l mt a danh p cựng vi h thng cỏc hang ng khỏc to nờn s c ỏo thu hỳt khỏch du lch. - Khu qun th nh th Phỏt Dim: Tớnh c ỏo th hin trong kin trỳc v xõy dng s pha trn hp lý gia kin trỳc Gotic v kin trỳc ụng vi cht liu ch yu bng ỏ xanh, to nờn v p c ỏo hp dn du khỏch trong nc, quc t n tham quan. - Lng ngh truyn thng: Hng chc lng ngh truyn thng trờn a bn, gúp phn phỏt trin kinh t - xó hi v cú kh nng thu hỳt khỏch du lch n thm quan, mua sm (lng ngh chm khc ỏ, lng ngh thờu ren, lng ngh mõy tre an, lng ngh cúi v.v). 5. Ngun nhõn lc - Vi quy mụ dõn s khong 90 vn ngi, mt dõn s (khong 675 ngi/km2) thp hn mt trung bỡnh ca vựng, d kin n 2010 khong 1 triu ngi v ang nm trong thi k dõn s vng, l li th khụng nh cung cp ngun lao ng, thun li trong phỏt trin kinh t- xó hi. - Ngun lao ng khỏ di do, chim 51,2% dõn s (khong 480,3 nghỡn ngi). Ninh Bỡnh cú t l lao ng tht nghip ụ th thp (3,7%), cht lng ngun nhõn lc c ỏnh giỏ l Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG đồ án tốt nghiệp Khoa cầu đ-ờng Phần 1: Thiết kế cỏ sở phần1 : Thiết kế cơ sở GVHD:Th.s. TRầN ANH TUấN SV : PHạM QUANG TRUNG _091394 trang: 6 khỏ so vựng BSH cng nh c nc. õy l mt nhõn t rt thun li phỏt trin kinh t, nht l i vi cỏc ngnh, lnh vc th cụng m ngh v cụng nghip s dng nhiu lao ng. 6. Nhng lnh vc kinh t cú li th. - Ngnh cụng nghip sn xut vt liu xõy dng: Vi li th so sỏnh v ti nguyờn khoỏng sn nh ỏ vụi, ụlụmit, t sột, than bựn v nng lc sn xut ca cỏc ch th kinh t hin ti nh cỏc nh mỏy xi mng Hng Dng, Duyờn H, The Vissai, Cụng ty c phn bờ tụng thộp Ninh Bỡnh , Ninh Bỡnh cú li th khỏ ln v sn xut, kinh doanh vt liu xõy dng vi cỏc sn phm nh: xi mng, gch gúi, thộp xõy dng, bờ tụng ỳc sn - Ngnh dch v du lch: Vi tim nng, li th to ln v ti nguyờn thiờn nhiờn phc v du lch, Ninh Bỡnh cú li th phỏt trin mnh cỏc sn phm du lch nh du lch vn hoỏ lch s, du lch sinh thỏi, ngh dng cha bnh cht lng cao, du lch vn hoỏ tõm linh Cựng vi h tng du lch, cỏc dch v khỏc nh khỏch sn, nh hng cú iu kin phỏt trin mnh. I.2.1 Điều kiện khí hậu thuỷ văn I.2.1.1 Khí t-ợng Về khí hậu: Tỉnh Ninh Bình nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa nên có những đặc điểm cơ bản về khí hậu nh- sau: - Nhiệt độ bình quân hàng năm: 27 0 - Nhiệt độ thấp nhất : 12 0 - Nhiệt độ cao nhất: 38 0 Khí hậu chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa m-a từ tháng 10 đến tháng 12 Về gió: Về mùa hề chịu ảnh h-ởng trực tiếp của gió Tây Nam hanh và khô. Mùa đông chịu ảnh h-ởng của gió mùa Đông Bắc kéo theo m-a và rét I.2.1.2 Thuỷ văn Mực n-ớc cao nhất MNCN = +3.45 m Mực n-ớc thấp nhất MNTN = -1.15 m Mực n-ớc thông thuyền MNTT = +1.2 m Khẩu độ thoát n-ớc L 0 = 200m L-u l-ợng Q , L-u tốc v = 1.52m 3 /s I.2.2 Điều kiện địa chất Theo số liệu thiết kế có 3 hố khoan với đặc điểm địa chất nh- sau: Hố khoan I II III IV Lý trình 5 65 125 210 Địa chất 1 Cát mịn -10 -8 -8 -6 2 Cát hạt trung -6 -7 -8 -9 3 Sét pha cát dẻo cứng - - - - Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG đồ án tốt nghiệp Khoa cầu đ-ờng Phần 1: Thiết kế cỏ sở phần1 : Thiết kế cơ sở GVHD:Th.s. TRầN ANH TUấN SV : PHạM QUANG TRUNG _091394 trang: 7 Ch-ơng II:thiết kế cầu và tuyến II.đề xuất các ph-ơng án cầu: II.1.Các thông số kỹ thuật cơ bản: Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật: Cầu vĩnh cửu bằng BTCT ƯST và BTCT th-ờng Khổ thông thuyền ứng với sông cấp V là: B = 25m; H =3,5m Khổ cầu: B= 8,0 + 2x1,0 +2x0.25 + 2x0,5m =11.5m Tần suất lũ thiết kế: P=1% Quy phạm thiết kế: Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22TCN-272.05 của Bộ GTVT Tải trọng: xe HL93 và ng-ời 300 kg/m 2 II.2. Vị trí xây dựng: Vị trí xây dựng cầu A lựa chọn ở đoạn sông thẳng khẩu độ hẹp. Chiều rộng thoát n-ớc 200 m. II.3. Ph-ơng án kết cấu: Việc lựa chọn ph-ơng án kết cấu phải dựa trên các nguyên tắc sau: Công trình thiết kế vĩnh cửu, có kết cấu thanh thoát, phù hợp với quy mô của tuyến vận tải và điều kiện địa hình, địa chất khu vực. Đảm bảo sự an toàn cho khai thác đ-ờng thuỷ trên sông với quy mô sông thông thuyền cấp V. Dạng kết cấu phải có tính khả thi, phù hợp với trình độ thi công trong n-ớc. Giá thành xây dựng hợp lý. Căn cứ vào các nguyên tắc trên có 3 ph-ơng án kết cấu sau đ-ợc lựa chọn để nghiên cứu so sánh. A. Ph-ơng án 1: Cầu dầm BTCT DƯL nhịp đơn giản 7 nhịp 31 m, thi công theo ph-ơng pháp bắc cầu bằng tổ hơp lao cầu. Sơ đồ nhịp: 31+31+31+31+31+31+31 m. Chiều dài toàn cầu: Ltc = 229 m Kết cấu phần d-ới: + Mố: Dùng mố U BTCT, móng cọc khoan nhồi D=1m + Trụ: Dùng trụ thân đặc mút thừa BTCT, móng cọc khoan nhồi D=1m B. Ph-ơng án 2: Cầu dầm thép liên hợp BTCT 7 nhịp 31m, thi công theo ph-ơng pháp lao kéo dọc. Sơ đồ nhịp: 31+31+31+31+31+31+31 m. Chiều dài toàn cầu: Ltc = 229.3 m. Kết cấu phần d-ới: + Mố: Dùng mố U BTCT, móng cọc khoan nhồi D=1m + Trụ: Dùng trụ thân đặc mút thừa,móng cọc khoan nhồi D=1m C. Ph-ơng án 3: Cầu dầm hộp BTCT DƯL liên tục 3 nhịp + nhịp dẫn, thi công theo ph-ơng pháp đúc hẫng cân bằng. Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG đồ án tốt nghiệp Khoa cầu đ-ờng Phần 1: Thiết kế cỏ sở phần1 : Thiết kế cơ sở GVHD:Th.s. TRầN ANH TUấN SV : PHạM QUANG TRUNG _091394 trang: 8 Sơ đồ nhịp: 33+42+66+42+33 m. Chiều dài toàn cầu: Ltc = 227.8 m. Kết cấu phần d-ới: + Mố: Mố U BTCT, móng cọc khoan nhồi D= 1m. + Trụ đặc, BTCT trên nền móng cọc khoan nhồi D= 1m. Bảng tổng hợp bố trí các ph-ơng án P.An Thông thuyền (m) Khổ cầu (m) Sơ đồ (m) ()Lm Kết cấu nhịp I 25*3.5 8.0+2*1 31+31+31+31+31+ 31+31 217 Cầu dầm đơn giản BTCT DƯL II 25*3.5 8.0+2*1 31+31+31+31+31+ 31+31 217 Cầu dầm thép BT liên hợp III 25*3.5 8.0+2*1 33+42+66+42+33 216 Cầu dầm liên tục+nhịp dẫn Ch-ơng Iii Tính toán sơ bộ khối l-ợng các ph-ơng án và lập tổng mức đầu t- Ph-ơng án 1: Cầu dầm đơn giản I. Mặt cắt ngang và sơ đồ nhịp: - Khổ cầu: Cầu đ-ợc thiết kế cho 2 làn xe và 2 làn ng-ời đi K = 8.0 + 2*1=10 m - Tổng bề rộng cầu kể cả lan can và gờ chắn bánh : B =8.0 + 2*1+ 2x0,5 + 2*0.25 = 11.5 m - Sơ đồ nhịp: 31+31+31+31+31+31+31=217 m (Hình vẽ : Trắc dọc cầu ) - Cầu đ-ợc thi công theo ph-ơng pháp lắp ghép. 1. Kết cấu phần d-ới: a.Kích th-ớc dầm chủ:Chiều cao của dầm chủ là h = (1/15 1/20)l = (2,0 1,5) (m), chọn h = 1,65(m). S-ờn dầm b = 20(cm) Theo kinh nghiệm khoảng cách của dầm chủ d = 2 3 (m), chọn d = 2 (m). Các kích th-ớc khác đựơc chọn dựa vào kinh nghiệm và đ-ợc thể hiện ở hình 1. Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG đồ án tốt nghiệp Khoa cầu đ-ờng Phần 1: Thiết kế cỏ sở phần1 : Thiết kế cơ sở GVHD:Th.s. TRầN ANH TUấN SV : PHạM QUANG TRUNG _091394 trang: 9 230 20 60 25 20 20 15 165 25 10 Hình 1. Tiết diện dầm chủ b.Kích th-ớc dầm ngang : Chiều cao h n = 2/3h = 1,1 (m). -Trên 1 nhịp 31 m bố trí 5 dầm ngang cách nhau 7.6 m. Khoảng cách dầm ngang: 2,5 4m(8m) - Chiều rộng s-ờn b n = 12 16cm (20cm), chọn b n = 20(cm). 150 100 180 15 10 20 Hình 2. Kích th-ớc dầm ngang. c.Kích th-ớc mặt cắt ngang cầu: -Xác định kích th-ớc mặt cắt ngang: Dựa vào kinh nghiệm mối quan hệ chiều cao dầm, chiều cao dầm ngang, chiều dày mặt cắt ngang kết cấu nhịp, chiều dày bản đổ tại chỗ nh- hình vẽ. MặT CắT NGANG CầU 1/2 mặt cắt giữa nhịp 1/2 mặt cắt gối 230230 115115 20 165 1150 50 i = 2% i = 2% 50 100 100 50 86.5 230 230 110 25 25 35 800 - Vật liệu dùng cho kết cấu. + Bê tông M300 + Cốt thép c-ờng độ cao dùng loại S-31, S-32 của hãng VSL-Thụy Sĩ thép cấu tạo dùng loại CT 3 và CT 5 Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG đồ án tốt nghiệp Khoa cầu đ-ờng Phần 1: Thiết kế cỏ sở phần1 : Thiết kế cơ sở GVHD:Th.s. TRầN ANH TUấN SV : PHạM QUANG TRUNG _091394 trang: 10 2. Kết cấu phần d-ới: + Trụ cầu: - Dùng loại trụ thân đặc BTCT th-ờng đổ tại chỗ - Bê tông M300 Ph-ơng án móng: Dùng móng cọc khoan nhồi đ-ờng kính 100cm + Mố cầu: - Dùng mố chữ U bê tông cốt thép - Bê tông mác 300; Cốt thép th-ờng loại CT 3 và CT 5 . - Ph-ơng án móng: : Dùng móng cọc khoan nhồi đ-ờng kính 100cm. A. Chọn các kích th-ớc sơ bộ mố cầu. Mố cầu M1,M2 chọn là mố trữ U, móng cọc với kích th-ớc sơ bộ nh- hình 3. B Chọn kích th-ớc sơ bộ trụ cầu: Trụ cầu chọn là trụ thân đặc BTCT th-ờng đổ tại chỗ,kích th-ớc sơ bộ hình 4. 180 500 50 100 140 750 750 100100 800 100 800 100 100300 100 475 525 50 40 100100 100 40 100 20 300 50140260 500 50 200 400 100 400 165 580 30 150 500 300 300 300 100 140 100100100 100 300 50 50 200 20 20 150 180 500 800 50 50 7046070 300300 50 50 200 140 180 300 50 90 7575 115230 90 9090 90 230230230115 225 300 300 100 230230 Hình 3. Kích th-ớc mố M1,M2 Hình 4. Kích th-ớc trụ T4 II. Tính toán sơ bộ khối l-ợng ph-ơng án kết cấu nhịp: -Cầu đ-ợc xây dựng với 7 nhịp 31 m , với 5 dầm T thi công theo ph-ơng pháp lắp ghép. 1. Tính tải trọng tác dụng: a) Tĩnh tải giai đoạn 1 (DC): 60 25 20 20 15 165 25 10 230 20 [...]... dùng thiết kế là giá trị bất lợi nhất của tổ hợp: +Xe tải thiết kế và tải trọng làn thiết kế +Xe tải 2 trục thiết kế và tải trọng làn thiết kế +(2 xe tải 3 trục+tải trọng làn+ tải trọng ng-ời)x0.9 Tính áp lực lên mố do hoạt tải: +Chiều dài nhịp tinh toán: 30.4 m GVHD:Th.s TRầN ANH TUấN SV : PHạM QUANG TRUNG _091394 trang: 17 Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG Khoa cầu đ-ờng đồ án tốt nghiệp Phần 1: Thiết. .. tổ hợp: GVHD:Th.s TRầN ANH TUấN SV : PHạM QUANG TRUNG _091394 trang: 33 Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG Khoa cầu đ-ờng đồ án tốt nghiệp Phần 1: Thiết kế cỏ sở +Xe tải thiết kế và tải trọng làn thiết kế +Xe tải 2 trục thiết kế và tải trọng làn thiết kế +(2 xe tải 3 trục+tải trọng làn+ tải trọng ng-ời)x0.9 Tính áp lực lên mố do hoạt tải: +Chiều dài nhịp tinh toán: 30.4 m 30.4 0.3T/m 0.93T/m 11T 11T 1.2m... cọc ván thép, khung định vị - Hạ khung định vị, đóng cọc ván thép Vòng vây cọc ván B-ớc 3: - Đổ bê tông bịt đáy theo ph-ơng pháp vữa dâng - Hút n-ớc ra khỏi hố móng - Đập đầu cọc, sửa sang hố móng - Lắp dựng ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông bệ trụ B-ớc 4 GVHD:Th.s TRầN ANH TUấN SV : PHạM QUANG TRUNG _091394 trang: 22 Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG Khoa cầu đ-ờng đồ án tốt nghiệp Phần 1: Thiết kế cỏ... =1,95*106 kg/cm2 I.2 Kết cấu phần d-ới: + Trụ cầu: - Dùng loại trụ thân đặc BTCT th-ờng đổ tại chỗ - Bê tông M300 Ph-ơng án móng: Dùng móng nông +Mố cầu: GVHD:Th.s TRầN ANH TUấN SV : PHạM QUANG TRUNG _091394 trang: 24 Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG Khoa cầu đ-ờng - đồ án tốt nghiệp Phần 1: Thiết kế cỏ sở Dùng mố chữ U bê tông cốt thép Bê tông mác 300; Cốt thép th-ờng loại CT3 và CT5 Ph-ơng án móng : Dùng... 153 40 30 150 cấu tạo mố 580 đồ án tốt nghiệp 300 100 Hình 2 4 Kích th-ớc trụ T4 III Tính toán ph-ơng án: 1 Tính toán khối l-ợng của kết cấu nhịp Cầu đ-ợc xây dựng với 7 nhịp 31 m, với 8 dầm thép liên hợp với bê tông cốt thép, thi công theo ph-ơng pháp bán lắp ghép, 7 nhịp 31 m, đ-ợc đặt trên 6 trụ T1, T2, T3,T4,T5,T6 và đ-ợc đặt trên hai mố M1, M2 A Khối l-ợng bê tông của kết cấu nhịp: - Lớp đệm : 3... c) Đèn chiếu sáng Dựa vào độ dọi của đèn và nhu cầu cần thiết chiếu sáng trên cầu ta tính đ-ợc số đèn trên cầu Theo tính toán ta bố trí đèn chiếu sáng trên cầu so le nhau, mỗi cột cách nhau 43.4(m), nh- vậy số đèn cần thiết trên cầu là 10 cột d) ống thoát n-ớc Dựa vào l-u l-ợng thoát n-ớc trên mặt cầu ta tính ra số ống thoát n-ớc và bố trí nh- sau: ống thoát n-ớc đ-ợc bố trí ở hai bên cầu, bố trí so... nhvậy số ống cần thiết trên cầu là 44 ống 6 Dự kiến ph-ơng án thi công: 6.1.Thi công mố: B-ớc 1 : Chuẩn bị mặt bằng -chuẩn bị vật liệu ,máy móc thi công -xác định phạm vi thi công,định vị trí tim mố -dùng máy ủi ,kết hợp thủ công san ủi mặt bằng GVHD:Th.s TRầN ANH TUấN SV : PHạM QUANG TRUNG _091394 trang: 21 Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG Khoa cầu đ-ờng đồ án tốt nghiệp Phần 1: Thiết kế cỏ sở B-ớc 2... trang: 11 20 Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG Khoa cầu đ-ờng đồ án tốt nghiệp Phần 1: Thiết kế cỏ sở + h : Chiều cao trung bình h= 0,12 (m) + I : Dung trọng trung bình( =2,25T/m3) 18 gmc = 10*0.12*22.5/6 = 4.5 (KN/m) I =(217*4.14)/2.3= 390.6 (m3) 86.5 Vmc =(L Cầu* gmc)/ 53.5 Nh- vậy khối l-ợng lớp mặt cầu là : 5 27 25.5 * Trọng l-ợng lan can , gờ chắn bánh: pLC =FLCx2.5 = [(0.865x0.180)+(0.50-0.18)x0.075+0.050x0.255... GVHD:Th.s TRầN ANH TUấN SV : PHạM QUANG TRUNG _091394 trang: 27 Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG Khoa cầu đ-ờng đồ án tốt nghiệp Phần 1: Thiết kế cỏ sở : Dung trọng trung bình( =2,25T/m3 gmc = 10*0.12*2.25/6 = 0.45 (T/m) Nh- vậy khối l-ợng lớp mặt cầu là : Vmc =(L Cầu* gmc)/ I =(217*4.14)/2.3= 390.6 (m3) Tổng cộng tải trọng lớp phủ qtc = 1,125+0,72+0,72 = 2,565 KN/m2 Bề rộng mặt cầu B = 10 m Do đó ta có tĩnh... 22TCN-272-05 ) Với cọc ma sát: Pđn = pq*PP+ qs*PS GVHD:Th.s TRầN ANH TUấN SV : PHạM QUANG TRUNG _091394 trang: 31 Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG Khoa cầu đ-ờng Có: đồ án tốt nghiệp Phần 1: Thiết kế cỏ sở Pp = qp.Ap Ps = qs.As +Pp : sức kháng mũi cọc (N) +Ps : sức kháng thân cọc (N) +qp : sức kháng đơn vị mũi cọc (MPa) +qs : sức kháng đơn vị thân cọc (MPa) q s =0,0025.N i 0,19(MPa)_Theo Quiros&Reese(1977) . sinh viên ngành Xây Dựng Cầu Đ-ờng và em đ-ợc giao nhiệm vụ tốt nghiệp là đồ án tốt nghiệp với đề tài thiết kế cầu qua sông. Nhiệm vụ của em là thiết kế công trình cầu thuộc sông A nối liền. PHòNG đồ án tốt nghiệp Khoa cầu đ-ờng Phần 1: Thiết kế cỏ sở phần1 : Thiết kế cơ sở GVHD:Th.s. TRầN ANH TUấN SV : PHạM QUANG TRUNG _091394 trang: 7 Ch-ơng II :thiết kế cầu và. PHòNG đồ án tốt nghiệp Khoa cầu đ-ờng Phần 1: Thiết kế cỏ sở phần1 : Thiết kế cơ sở GVHD:Th.s. TRầN ANH TUấN SV : PHạM QUANG TRUNG _091394 trang: 10 2. Kết cấu phần d-ới: + Trụ cầu:
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án tốt nghiệp xây dựng cầu đường thiết kế cầu qua sông hoàng long ninh bình, đồ án tốt nghiệp xây dựng cầu đường thiết kế cầu qua sông hoàng long ninh bình, đồ án tốt nghiệp xây dựng cầu đường thiết kế cầu qua sông hoàng long ninh bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn