Giáo án lớp 2 môn Kể Chuyện: BÀI 10 : SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ pdf

3 657 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2014, 16:20

. 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -3 hs nối tiếp kể lại câu chuyện “ Người mẹ hiền” -Gv nhận xét ghi điểm. 3 .Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “ Sáng kiến của Bé Hà b/ Các hoạt động dạy học: TL. BÀI 10 : SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ I. Mục tiêu : -Dựa vào ý chính, kể lại từng đoạn và tòan bộ nội dung câu chuyện. -Biết thể hiện lời kể tự nhiên. Biết thay đổi giọng. kể. -Giáo dục hs biết hiếu thảo với ông, bà. II. Đồ dùng dạy học: Giáo viên : Nộ dung truyện. Học sinh : xem trước truyện. III. Các họat động dạy học: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 2 môn Kể Chuyện: BÀI 10 : SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ pdf, Giáo án lớp 2 môn Kể Chuyện: BÀI 10 : SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ pdf, Giáo án lớp 2 môn Kể Chuyện: BÀI 10 : SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn