Giáo án lớp 2 môn Kể Chuyện: BÀI 13 : BÔNG HOA NIỀM VUI doc

3 446 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2014, 16:20

. BÀI 13 : BÔNG HOA NIỀM VUI I. Mục tiêu : -Biết kể đoạn mở đầu của câu chuyện theo hai cách : Theo trình tự trong câu chuyện và thay đổi một phần trình tự. Dựa vào trí nhơ kể lại nội. điểm. 3 .Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “ Bông hoa niềm vui b/ Các hoạt động dạy học: TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 10 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn kể đoạn 1. tiêu : Hs kể đoạn mở đầu bằng hai cách : Theo trình tự, và thay đổi một phần trình tự. *GV gợi ý từng trình tự. -Y/C hs kể theo trình tự và nhận xét lời bạn kể. *Hoạt động 2 : Kể đoạn2,3,4
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 2 môn Kể Chuyện: BÀI 13 : BÔNG HOA NIỀM VUI doc, Giáo án lớp 2 môn Kể Chuyện: BÀI 13 : BÔNG HOA NIỀM VUI doc, Giáo án lớp 2 môn Kể Chuyện: BÀI 13 : BÔNG HOA NIỀM VUI doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn