Giáo án lớp 2 môn Kể Chuyện: BÀI 14 : CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA pdf

3 812 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2014, 16:20

. học: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -3 hs nối tiếp kể lại câu chuyện “ Bông hoa niềm vui” -Gv nhận xét ghi điểm. 3 .Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “ Câu chuyện. BÀI 14 : CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA I. Mục tiêu : -Dựa vào trí nhơ, tranh minh họa kể lại từng đoạn và dựng lại câu chuyện theo vai. -Biết thể hiện lời kể tự nhiên. Biết thay. -Y/C hs kể từng đoạn theo tranh và nhận xét lời bạn kể. -Gv nhận xét. *Hoạt động 2 : Kể chuyện theo vai. Mục tiêu : Hs biết phân vai dựng lại câu chuyện. -Y/C kể toàn bộ câu chuyện.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 2 môn Kể Chuyện: BÀI 14 : CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA pdf, Giáo án lớp 2 môn Kể Chuyện: BÀI 14 : CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA pdf, Giáo án lớp 2 môn Kể Chuyện: BÀI 14 : CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn