Giáo án lớp 2 môn Kể Chuyện: BÀI 15 : HAI ANH EM ppsx

3 512 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2014, 16:20

. bạn kể. -Giáo dục : Anh em phải biết thương yêu nhau. II. Đồ dùng dạy học: Giáo viên : Nội dung câu chuyện. Học sinh : xem trước truyện. III. Các họat động dạy học: 1.Khởi động : (1. Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -3 hs nối tiếp kể lại câu chuyện “ Câu chuyện bó đũa” -Gv nhận xét ghi điểm. 3 .Bài mới : a/ Giới thiệu bài : Hai anh em b/ Các hoạt động dạy học: TL. HỌC 15 ph 10 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện Mục tiêu : Hs kể được từng phần theo gợi ý và nói suy nghĩ của hai anh em khi gặp nhau bằng lời của em *Y/C hs kể
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 2 môn Kể Chuyện: BÀI 15 : HAI ANH EM ppsx, Giáo án lớp 2 môn Kể Chuyện: BÀI 15 : HAI ANH EM ppsx, Giáo án lớp 2 môn Kể Chuyện: BÀI 15 : HAI ANH EM ppsx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn