Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 11 : MRVT-TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG VÀ CÔNG VIỆC TRONG NHÀ doc

3 414 6
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2014, 16:20

BÀI 11 : MRVT-TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG VÀ CÔNG VIỆC TRONG NHÀ I. Mục tiêu : - Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ liên quan đến đồ dùng và công việc trong nhà. - Sử dụng thành thạo các từ chỉ đồ dùng và công việc trong nhà. - Phát triển tư duy ngôn ngữ. II. Đồ dùng dạy học : GV : Tranh minh hoạ BT1, giấy khổ to ghi BT2. HS : Vở bài tập. III. Các hoạt động dạy học : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) - Cho hs tìm một số từ ngữ chỉ người trong gia đình họ hàng. - Nhận xét ghi điểm. 3. Bài mới : a)Giới thiệu bài : “MRVT-Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà” b) Các hoạt động dạy học : Tl Hoạt động DẠY Hoạt động HỌC 15 ph 10 ph * Hoạt động1: Hướng dẫn làm BT 1. Mục tiêu : Hs tìm tên đồ vật ẩn trong tranh, nêu tác dụng. Bài tập 1 : Cho hs đọc yêu cầu. -Y/C hs quan sát tranh và tìm tên đồ vật, nêu tác dụng của đồ vật đó. -Nhận xét ghi bảng. * Hoạt động2: Hướng dẫn làm BT 2. Mục tiêu : Tìm từ ngữ chỉ công -Hs đọc yêu cầu. -Hs quan sát và tìm. -Hs đọc yêu cầu. -2 hs đọc lại. việc nhà trong bài thơ “ Thỏ thẻ”. Bài tâp 2 : Đính BT lên bảng. -GV đọc bài thơ. -Chấm, nhận xét . -Hs tìm và ghi vào VBT. -Hs đọc lại. 4.Củng cố : ( 4 phút) - Cho hs nêu lại một số từ chỉ công việc nhà. - Hs biết chăm làm việc nhà. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) - Nhận xét – Xem lại bài. - Rút kinh nghiệm: . BÀI 11 : MRVT-TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG VÀ CÔNG VIỆC TRONG NHÀ I. Mục tiêu : - Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ liên quan đến đồ dùng và công việc trong nhà. - Sử dụng thành thạo các từ chỉ. động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) - Cho hs tìm một số từ ngữ chỉ người trong gia đình họ hàng. - Nhận xét ghi điểm. 3. Bài mới : a)Giới thiệu bài : “MRVT -Từ ngữ về đồ dùng. từ chỉ đồ dùng và công việc trong nhà. - Phát triển tư duy ngôn ngữ. II. Đồ dùng dạy học : GV : Tranh minh hoạ BT1, giấy khổ to ghi BT2. HS : Vở bài tập. III. Các hoạt động dạy học : 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 11 : MRVT-TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG VÀ CÔNG VIỆC TRONG NHÀ doc, Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 11 : MRVT-TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG VÀ CÔNG VIỆC TRONG NHÀ doc, Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 11 : MRVT-TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG VÀ CÔNG VIỆC TRONG NHÀ doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay