Nghiên cứu khả năng kích thích hệ miễn dịch chống ung thư của các alcaloid và flavonoid được chiết xuất từ cây trinh nữ hoàng cung (crinum latifolium l ) để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc hỗ trợ điều trị ung thư

128 920 2
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2014, 02:35

Hiện nay trên thế giới các nhà khoa học đang nỗ lực tìm kiếm thuốc điều trị ung thư và hỗ trợ điều trị ung thư từ dược thảo bởi vì các sản phẩm thuốc được tạo ra bằng phương pháp tổng hợp hóa học và bán tổng hợp còn có nhiều tác dụng không mong muốn. Thuốc sản xuất từ dược thảo có tính ưu việt hơn hẳn làm cho người bệnh trên thế giới ngày càng mong muốn sử dụng thuốc từ nguồn gốc thiên nhiên. Hiện nay có một câu hỏi được đặt ra trước các nhà khoa học Có phải chăng có bao nhiêu loại bệnh trên trái đất này sẽ có bấy nhiêu cây thuốc để chữa trị mà con người chưa khám phá được hết? Câu hỏi này đã thôi thúc các nhà khoa học tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu trong thiên nhiên từ dược thảo, từ động vật, khoáng vật, v.v…...để tìm ra những loại thuốc mới cứu con người thoát khỏi nguy cơ của căn bệnh ung thư. Thật kinh hoàng khi người bệnh phải trải qua những khoảnh khắc chờ đợi kết quả xét nghiệm tế bào, sinh thiết để khẳng định mình có bị ung thư hay không? Nếu các nhà khoa học đã tìm ra được thuốc chữa bệnh ung thư, chắc hẳn người bệnh sẽ không phải quá lo âu chờ đợi kết quả xét nghiệm. Cũng vì vậy, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã và đang không ngừng nghiên cứu, tìm kiếm và hy vọng sẽ tìm được các loại thuốc mới điều trị ung thư đi từ nguồn gốc tự nhiên. Để góp một phần nhỏ trong sự nghiệp nghiên cứu tìm thuốc mới điều trị ung thư từ dược thảo và tạo điều kiện cho các nhà khoa học mở rộng hợp tác nghiên cứu với các nước, Bộ Khoa Học Công Nghệ và Bộ Y Tế đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện Nghị định thư giữa Việt Nam và Bungari, với sự cộng tác nghiên cứu khoa học của các chuyên gia Bungari và các cộng sự trong nước. Chúng tôi đã được thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu khả năng kích thích hệ miễn dịch chống ung thư của các alcaloid và flavonoid được chiết xuất từ cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc hỗ trợ điều trị ung thư”. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ Y TẾ CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ GIỮA VIỆT NAM VÀ BUNGARI NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH CHỐNG UNG THƯ CỦA CÁC ALCALOID VÀ FLAVONOID ĐƯỢC CHIẾT XUẤT TỪ CÂY TRINH NỮ HOÀNG CUNG (Crinum latifolium L.) ĐỂ SỬ DỤNG LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THUỐC HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Công ty CP Dược Liệu TW2 Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Ngọc Trâm 7588 08/01/2010 Hà Nội - 2009 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Trong báo cáo này chúng tôi có sử dụng một số từ viết tắt và các ký hiệu như sau: HPLC: High Performance Liquid Chromatography – sắc ký lỏng hiệu năng cao IR Infrared spectroscopy – phổ hồng ngoại. UV Ultraviolet spectroscopy – phổ tử ngoại 1 H - NMR Proton Nuclear Magnetic Resonance – cộng hưởng từ hạt nhân H 1 13 C - NMR Carbon (13) Nuclear Magnetic Resonance – cộng hưởng từ hạt nhân các bon 13. GC/MS Gas Chromatography – Mass Spectroscopy – sắc ký khí / khối phổ GAP Good Agricultural Practice TNHC Trinh Nữ Hoàng Cung TT Thuốc Thử EIMS Electron Impact Mass Spectroscopy – Phổ điện tử PBMN Peripherial Blood Mononuclear Cells FCS Foetal Calf Serum Con - A Concanavalin A PHA Phytohemagglutinin CSF Colony stimulative Facters DPPH 1,1 – diphenyl – 2 – picrylhydrazyl SC Scaverging Capacity. FBS Fetal Bovine Serum ( Huyết Thanh Bê) PBS Psychedelic Benzodiazepin Solution GTBH S Graffi Tumors Bearing Hamster TLC Sắc ký lớp mỏng DANH MỤC CÁC BẢNG 1. Bảng 1: Máy móc thiết bị 2. Bảng 2: Kết quả nghiên cứu thành phần hóa học của phân đoạn C 1 bằng GC-MS. 3. Bảng 3: Dữ liệu phổ 1 H-NMR, 13 C-NMR, HMBC của HCB01. 4. Bảng 4: Suy giảm số lượng bạch cầu và công thức bạch cầu ở chuột chiếu tia (nhận dạng bằng hình thái học) và tác dụng phục hồi của Crila đối với các dòng này. 5. Bảng 5: Các dưới nhóm tế bào lympho máu ngoại vi (xác định bằng miễn dịch huỳnh quang trực tiếp) ở chuột bị chiếu tia và điều trị bằng Crila. 6. Bảng 6: Tỉ lệ % của các dưới nhóm tế bào lympho lách (xác định bằng miễn dịch huỳnh quang trực tiếp). 7. Bảng 7: Khả năng chế tiết TNFα và IL-2 của tế bào lách của chuột chiếu tia được điều trị với Crila. 8. Bảng 8: Hoạt tính chống ôxy hóa của Crila và các phân đoạn. 9. Bảng 9: Sơ đồ pha mẫu theo các thang nồng độ chất thử. 10. Bảng 10: Kết qu ả - dòng Hep-G2. 11. Bảng 11: % tế bào sống sót. 12. Bảng 12: Kết quả thực nghiệm hoạt tính gây độc tế bào các dòng ung thư nghiên cứu. 13. Bảng 13: Giá trị IC 50 đối với các dòng ung thư nghiên cứu. DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH 1. Ảnh 1: Crila, 24 h. 2. Ảnh 2: Crila, 48h. 3. Ảnh 3: Crila, 48h 4. Ảnh 4: H 1 , 24h. 5. Ảnh 5: C 1 , 24h. 6. Ảnh 6: ConA. 24h. 7. Ảnh 7: Cụm tế bào Tuỷ xương chuột nhắt nuôi cấy trong môi trường lỏng. 8. Ảnh 8: Cụm tế bào Tuỷ xương chuột nhắt nuôi cấy trong môi trường thạch. 9. Ảnh 9: hoạt tính chống khối u, gây độc tế bào của thuốc viên CRILA in vitro 10. Ảnh 10: hoạt tính chống khối u, gây độc tế bào của thuốc viên CRILA in vitro 11. Ảnh 11: hoạt tính chống kh ối u, gây độc tế bào của thuốc viên CRILA in vitro 12. Ảnh 12: hoạt tính chống khối u, gây độc tế bào của thuốc viên CRILA in vitro 13. Ảnh 13: Hoạt tính chống khối u (gây độc tế bào) của Crinum latifolium L. phân đoạn H 1 14. Ảnh 14: Hoạt tính chống khối u (gây độc tế bào) của Crinum latifolium L. phân đoạn H 1. 15. Ảnh 15: Hoạt tính chống khối u (gây độc tế bào) của Crinum latifolium L. phân đoạn H 1 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ 1. Biểu đồ 1: Tỷ số Kyn/trp (% các tế bào đã được kích thích bằng PHA) 2. Biểu đồ 2: Tỷ số Kyn/trp (% các tế bào đã được kích thích bằng PHA) 3. Biểu đồ 3: Sự tạo thành neopterin % các tế bào đã được kích thích. 4. Biểu đồ 4: Sự tạo thành neopterin % các tế bào đã được kích thích. 5. Biểu đồ 5: Đồ thị tính giá trị IC 50 của mẫu. 6. Biểu đồ 6: Mẫu C 3 - Dòng Hep-G2 7. Biểu đồ 7: Mẫu C 2 - Dòng Hep-G2 8. Biểu đồ 8: Hiệu quả in vivo của Crila và các phân đoạn đối với sự tăng trưởng khối u của chuột cống dùng trong thí nghiệm với methylcholanthrene. 9. Biểu đồ 9: Thời gian sống trung bình (MST) của chuột cống mang khối u được chữa trị với Crila và các phân đoạn. 10. Biểu đồ 10: Tỉ lệ chết (%) của chuột cống mang khối u, được ch ữa trị với Crila và các phân đoạn. 11. Biểu đồ 11: Kích thước khối u (mm) của chuột Hamster, được chữa trị với CRILA. 12. Biểu đồ 12: Thời gian sống trung bình của chuột Hamster mang khối u Graffi được chữa trị với Crila. 13. Biểu đồ 13: Khả năng cấy ghép (%) ở chuột Hamster, được chữa trị với Crila. 14. Biểu đồ 14: Tỉ lệ chết (%) củ a chuột Hamster mang khối u Graffi, được chữa trị với Crila. 15. Biểu đồ 15: Khả năng cấy ghép (%) khối u tế bào tủy Graffi của chuột Hamster, được chữa với thuốc viên Crila. 16. Biểu đồ 16: Tỉ lệ chết (%) của chuột Hamster mang khối u tế bào tuỷ, được chữa trị với thuốc viên Crila. 17. Biểu đồ 17: Thời gian sống trung bình của GTBH, được chữa trị với thuố c viên Crila. 18. Biểu đồ 18: Kích thước (mm) khối u ở chuột Hamster mang khối u điều trị với Crila. MỤC LỤC Nội dung trang ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN 2 1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VỀ Crinum latifolium L…………………………………………… 2 1.1. T×nh h×nh nghiªn cøu trong n−íc 2 1.2. T×nh h×nh nghiªn cøu ngoµi n−íc 8 1.3. Các thuốc kích thích hệ miễn dịch 11 2. TÍNH CẤP THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 13 3. MỤC TIÊU CỦA NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 13 4. NỘI DUNG CỦA NHIỆM VỤ 13 4.1. Chiết xuất các phân đoạn alcaloid và flavonoid từ lá cây Trinh nữ hoàng cung Crinum latifolium L. 13 4.2 Đánh giá tác dụng sinh học in vitro và in vivo của các phân đoạn alcaloid và flavonoid được chiết xuất từ cây TNHC (Crinum latifolium L.) 14 CHƯƠNG II. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.1. NGUYÊN LIỆU NGHIÊN CỨU 1 5 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 CHƯƠNG III. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 17 3.1 Chiết xuất các phân đoạn alcaloid và flavonoid từ lá của cây Trinh nữ hoàng cung Crinum latifolium L. 17 3.1.1 Chiết xuất các phân đoạn alcaloid từ lá của cây TNHC (Crinum latifolium L.) 17 3.1.2 Chiết xuất các phân đoạn flavonoid từ lá của cây trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) 20 3.1.3 Máy móc thiết bị 22 3.1.4 Xác định thành phần hóa học của phân đoạn alcaloid C 1 và phân đoạn flavonoid H 1 22 3.1.5 Tiêu chuẩn hóa sản phẩm 26 3.2 Đánh giá tác dụng sinh học của các phân đoạn Alcaloid và Flavonoid chiết xuất từ lá cây Trinh Nữ Hoàng Cung 38 3.2.1 Chứng minh tác dụng tăng cường miễn dịch in vivo và in vitro của các phân đoạn alcaloid, flavonoid và viên nang Crila 38 3.2.1.1 Thí nghiệm in vivo 39 3.2.1.2 Tác dụng gây phân bào (mitogenic activity) in vitro của Crila và các phân đoạn H 1 (Flavonoid), C 1 (Alcaloid) 44 3.2.1.3 Nghiên cứu tác dụng tăng cường miễn dịch in vitro của viên nang Crila và các phân đoạn C 1 , C 2 , C 3 (alcaloid), H 1 (flavonoid) trên bạch cầu đơn nhân người từ máu ngoại vi 47 3.2.1.4 Tác dụng viên nang Crila trên tủy xương chuột nhắt nuôi cấy in vitro 49 3.2.2 Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hoá của viên nang Crila thông qua phản ứng bao vây gốc tự do 1,1 – diphenyl – 2 – picrylhydrazyl (DPPH) 51 3.2.3 Thử gây độc tế bào với các dòng ung thư nuôi cấy in vitro 53 3.2.3.1 Với các dòng ung thư phổi, gan, màng tim in vitro 53 3.2.3.2 Thử độc tế bào in vitro của viên nang Crila và phân đoạn H 1 trên tế bào ung thư tuỷ Graffi nuôi cấy 59 3.2.4 Hoạt tính gây độc tế bào ung thư in vivo được chứng minh trên chuột Wistar và chuột Hamster 65 3.2.4.1 Nghiên cứu tác dụng của viên nang Crila và phân đoạn C 1 , H 1 trên chuột Wistar được gây ung thư do hoá chất 20 – methylcholanthrene 65 3.2.4.2 Đánh giá hoạt tính gây độc in vivo của viên Crila Việt Nam sử dụng tại chỗ khối u tế bào tuỷ Graffi ở chuột Hamster 70 3.2.4.3 Nghiên cứu khả năng kích thích miễn dịch chống khối u của viên nang Crila trên chuột Hamster được cấy ghép khối u tế bào tủy Graffi 75 CHƯƠNG IV: BÀN LUẬN 80 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 Tài liệu tham khảo 86 Phụ lục 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay trên thế giới các nhà khoa học đang nỗ lực tìm kiếm thuốc điều trị ung thư và hỗ trợ điều trị ung thư từ dược thảo bởi vì các sản phẩm thuốc được tạo ra bằng phương pháp tổng hợp hóa học và bán tổng hợp còn có nhiều tác dụng không mong muốn. Thuốc sản xuất từ dược thảo có tính ưu vi ệt hơn hẳn làm cho người bệnh trên thế giới ngày càng mong muốn sử dụng thuốc từ nguồn gốc thiên nhiên. Hiện nay có một câu hỏi được đặt ra trước các nhà khoa học - Có phải chăng có bao nhiêu loại bệnh trên trái đất này sẽ có bấy nhiêu cây thuốc để chữa trị mà con người chưa khám phá được hết? Câu hỏi này đã thôi thúc các nhà khoa học tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu trong thiên nhiên từ dược thảo, từ động vậ t, khoáng vật, v.v… để tìm ra những loại thuốc mới cứu con người thoát khỏi nguy cơ của căn bệnh ung thư. Thật kinh hoàng khi người bệnh phải trải qua những khoảnh khắc chờ đợi kết quả xét nghiệm tế bào, sinh thiết để khẳng định mình có bị ung thư hay không? Nếu các nhà khoa học đã tìm ra được thuốc chữa bệnh ung thư, chắc hẳn người bệnh sẽ không ph ải quá lo âu chờ đợi kết quả xét nghiệm. Cũng vì vậy, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã và đang không ngừng nghiên cứu, tìm kiếm và hy vọng sẽ tìm được các loại thuốc mới điều trị ung thư đi từ nguồn gốc tự nhiên. Để góp một phần nhỏ trong sự nghiệp nghiên cứu tìm thuốc mới điều trị ung thư từ dược thảo và tạo điề u kiện cho các nhà khoa học mở rộng hợp tác nghiên cứu với các nước, Bộ Khoa Học Công Nghệ và Bộ Y Tế đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện Nghị định thư giữa Việt Nam và Bungari, với sự cộng tác nghiên cứu khoa học của các chuyên gia Bungari và các cộng sự trong nước. Chúng tôi đã được thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu khả năng kích thích hệ miễn dịch chống ung thư c ủa các alcaloid và flavonoid được chiết xuất từ cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc hỗ trợ điều trị ung thư”. 2 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN 1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGỒI NƯỚC VỀ Crinum latifolium L. 1.1 T×nh h×nh nghiªn cøu trong n−íc. a. T×nh h×nh bƯnh ung th− vµ đ¸p øng miƠn dÞch chèng ung th−: Bệnh ung thư là căn bệnh hiểm nghèo, cả thế giới chưa tìm được thuốc đặc trò. Theo thông tin từ tổ chức Y Tế thế giới số lượng bệnh nhân ung thư hàng năm khoảng 9 triệu người, số người chết vì căn bệnh ung thư năm 1909 4%, năm 1990 20%. Từ năm 1990 đến nay tỉ lệ người mắc bệnh bò tử vong tăng lên nhanh [1]. Trước hiểm hoạ đó các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu tìm kiếm từ thiên nhiên hoặc từ con đường bán tổng hợp và tổng hợp hoá học hy vọng rằng sẽ tìm được thuốc chữa trò ung thư có hiệu quả. Hiện nay các phương pháp chữa trò ung thư được sử dụng nhiều : phẫu thuật, xạ trò, hoá trò, điều trò miễn dòch. Thuốc cho bệnh ung thư trên thế giới hiện có khoảng 90 loại [24], trong đó có nguồn gốc thực vật là 62%. Thực tế đó đã thúc dục các nhà khoa học tiếp tục đi tìm thuốc chữa trò ung thư từ dược thảo trong đó có các nhà khoa học Việt Nam. Cây Trinh Nữ Hoàng Cung (TNHC) có tên khoa học Crinum latifolium L. họ thủy tiên Amaryllidaceae, là một cây thuốc quý đã được lưu truyền trong y học dân gian, nhân dân ta đã sử dụng lá TNHC sắc uống trong vòng 63 ngày để điều trò bệnh u xơ tuyến tiền liệt [6]. Cây TNHC là cây hoang dại, theo tác giả Võ Văn Chi [3] cây TNHC còn gọi là cây náng lá rộng, tỏi lơi lá rộng, mọc hoang ở ven suối trong rừng, một số nơi ở 3 Đồng Nai và cội nguồn của cây TNHC là sống ở vùng Bà Ròa Vũng tàu. Trong những năm qua, Trung tâm Nghiên cứu Phát Triển Sản Xuất Dược Phẩm CRINA trực thuộc Công ty CP Dược Liệu TW2 đã tập trung cây TNHC hoang dại về thành vùng trồng dược liệu sạch theo quy trình GAP (Good Agricultural Practice) tại Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai, để có nguyên liệu ổn đònh hoạt tính sinh học, sản xuất thuốc điều trò bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt và u xơ tử cung. Theo tác giả Vũ Ngọc Lộ, và các tác giả viện Dược liệu (cây thuốc và động vật làm thuốc tập II) đã viết, theo kinh nghiệm dân gian nhân dân ta thường hái lá cây Trinh nữ hồng cung phơi khơ, sau đó sao khơ hạ thổ để làm thuốc chữa các bệnh ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt, và một số bệnh ung thư khác. Cây TNHC được biết tới như loài cây chữa bệnh ung thư nhiều năm nay nhưng nước ta vẫn chưa có một công trình nghiên cứu khoa học đầy đủ về tác dụng chữa bệnh của nó. Do đó, chúng tôi nhận thấy cần phải hợp tác với các nước tiên tiến có điều kiện về trang thiết bò máy móc hiện đại với sự giúp đỡ của các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, để chứng minh khả năng hỗ trợ điều trò bệnh ung thư của cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) Cây Trinh nữ hồng cung là một cây thuốc q hiếm. Cây thuốc này có khả năng tự tổng hợp các chất ức chế sự phát tri ển của tế bào u. Một trại dược liệu Trinh nữ hồng cung với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng Việt Nam có thể thay cho một nhà máy tổng hợp các alcaloid và flavonoid có tác dụng kháng u. Thiên nhiên đã ban tặng cho Việt Nam một điều may mắn là có được cây Trinh nữ hồng cung và thực tế từ kinh nghiệm dân gian chúng tơi muốn nắm bắt và nhận được từ dược thảo Việt Nam một [...]... 1 Chiết xuất các phân đoạn alcaloid và flavonoid từ l của cây Trinh nữ hồng cung (Crinum latifolium L. ) 2 Đánh giá được khả năng kích thích miễn dịch chống ung thư của các phân đoạn alcaloid và flavonoid được chiết xuất từ l của cây Trinh nữ hồng cung (Crinum latifolium L. ) để sử dụng l m ngun liệu sản xuất thuốc hỗ trợ điều trị ung thư 4 NỘI DUNG CỦA NHIỆM VỤ 13 4.1 Chiết xuất các phân đoạn alcaloid. .. alcaloid và flavonoid từ l cây Trinh nữ hồng cung (Crinum latifolium L. ) - Chiết xuất các phân đoạn alcaloid từ l của cây trinh nữ hồng cung (Crinum latifolium L. ) - Chiết xuất các phân đoạn flavonoid từ l của cây trinh nữ hồng cung (Crinum latifolium L. ) 4.2 Đánh giá tác dụng sinh học in vitro và in vivo của các phân đoạn alcaloid và flavonoid được chiết xuất từ cây TNHC (Crinum latifolium L. ) thơng... NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Chiết xuất các phân đoạn alcaloid và flavonoid từ l của cây trinh nữ hồng cung (Crinum latifolium L. ) 3.1.1 Chiết xuất các phân đoạn alcaloid từ l của cây trinh nữ hồng cung (Crinum latifolium L. ) a Chiết alcaloid tồn phần Chiết alcaloid dựa vào tính tan của chúng, các alcaloid dạng muối tan trong nước, các alcaloid dạng bazơ tan trong dung mơi hữu cơ Để có mẫu l các. .. Người mắc bệnh ung thư ngày càng tăng, do vậy nhu cầu thuốc chữa bệnh ung thư l cần thiết và cấp bách Kết quả nghiên cứu đánh giá được tác dụng điều trị ung thư của các phân đoạn alcaloid và flavonoid chiết xuất từ Trinh nữ hồng cung (Crinum latifolium L. ) có thể sử dụng l m ngun liệu để sản xuất thuốc hỗ trợ điều trị bệnh ung thư Kết quả này sẽ tạo cơng ăn việc l m cho người lao động, có thuốc tốt phục... baccata L. ) [21, 23,] Hiện nay bệnh ung thư ngày càng nhiều Đứng trước thảm họa đó chúng tôi thấy rằng cần tìm ra loại thuốc mới hỗ trợ điều trò bệnh ung thư từ những alcaloid và flavonoid chiết xuất từ l và hoa của cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L. ) Việt Nam sẽ có một viên thuốc hỗ trợ điều trị ung thư có hiệu quả cao từ dược thảo Việt nam – cây Trinh nữ hồng cung (Crinum latifolium L. ) Sản. .. từ ngun liệu chiết xuất của cây Trinh nữ hồng cung hỗ 12 trợ điều trị ung thư Do đó, nhiệm vụ của đề tài phải khẳng định được và tạo ra ngun liệu l m thuốc l các phân đoạn alcaloid và flavonoid có khả năng hỗ trợ điều trị ung thư, kích thích tế bào lympho T hoạt động và phát triển, ức chế sự phát triển của tế bào để kéo dài thời gian sống của động vật bị ung thư 2 TÍNH CẤP THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA NHIỆM... quả nghiên cứu khoa học của hai đề tài cấp Bộ và một Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước: - Đề tài 1: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ chiết xuất alcaloid toàn phần từ l cây Trinh Nữ Hoàng Cung (Crinum latifolium L. ) dùng l m nguyên liệu sản xuất thuốc điều trò u xơ tuyến tiền liệt, u xơ tử cung 4 - Đề tài 2: Nghiên cứu tác dụng sinh học và bào chế viên nang cứng từ cao khô alcaloid. .. nghiên cứu về thành phần hóa học của cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L. ) * Thành phần hóa học khác của l Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L. ) - Nguyễn Công Hào và cộng sự [14] đã chiết tách và phân l p từ l tươi Trinh nữ hoàng cung 4 hợp chất: p – hydroxycinnamat metyl, 3,4dihidroxycinnamat etyl, kaempferol-3-O-β-D-glucopyranosit và kaempferol-3-4’-di-O-β-D-glucopyranosit d Tác dụng. .. Dịch chiết acid + HCl 0,1N L c + NH4OH (pH = 9-1 0) + CHCl3 Dịch chiết CHCl3 Loại dung mơi CHCl3 Alcaloid tồn phần Đã được tinh chế Sắc ký cột nhanh với hệ dung mơi rửa giải CHCl3: MeOH MeOH tăng dần C1 C3 C2 19 3.1.2 Chiết xuất các phân đoạn flavonoid từ l của cây trinh nữ hồng cung (Crinum latifolium L. ) a Chiết xuất flavonoid tồn phần - - Dược liệu l TNHC được sấy khơ ở nhiệt độ từ 50 đến 60oC tán... liệt) và tránh nhầm l n cây Trinh Nữ Hoàng Cung với các cây náng khác có ở Việt Nam, Công ty CP Dược Liệu TW2 đã sản xuất trà túi l c Trinh Nữ Hoàng Cung từ 1998 cho đến nay, sản phẩm đã và đang có uy tín trên thò trường - Năm 2001 tại BV Hữu Nghò, Bác só Nguyễn Xuân Hướng sử dụng nước sắc l Trinh Nữ Hoàng Cung của Công ty Dược Liệu TW2 cung cấp để điều trò u xơ tuyến tiền liệt cho các bệnh nhân của . VÀ BUNGARI NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH CHỐNG UNG THƯ CỦA CÁC ALCALOID VÀ FLAVONOID ĐƯỢC CHIẾT XUẤT TỪ CÂY TRINH NỮ HOÀNG CUNG (Crinum latifolium L. ) ĐỂ SỬ DỤNG L M NGUYÊN. dụng điều trị ung thư của các phân đoạn alcaloid và flavonoid chiết xuất từ Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L. ) có thể sử dụng l m nguyên liệu để sản xuất thuố c hỗ trợ điều trị bệnh ung. và flavonoid từ l củ a cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L. ). 2. Đánh giá được khả năng kích thích miễn dịch chống ung thư của các phân đoạn alcaloid và flavonoid được chiết xuất từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng kích thích hệ miễn dịch chống ung thư của các alcaloid và flavonoid được chiết xuất từ cây trinh nữ hoàng cung (crinum latifolium l ) để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc hỗ trợ điều trị ung thư, Nghiên cứu khả năng kích thích hệ miễn dịch chống ung thư của các alcaloid và flavonoid được chiết xuất từ cây trinh nữ hoàng cung (crinum latifolium l ) để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc hỗ trợ điều trị ung thư, Nghiên cứu khả năng kích thích hệ miễn dịch chống ung thư của các alcaloid và flavonoid được chiết xuất từ cây trinh nữ hoàng cung (crinum latifolium l ) để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc hỗ trợ điều trị ung thư

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn