skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử lớp 10 - chương trình chuẩn thpt triệu sơn

20 697 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2014, 08:07

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN I SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 10 - CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Người thực hiện : Nguyễn Thị Hằng Chức vụ : Giáo viên SKKN thuộc lĩnh vực: Lịch Sử THANH HÓA NĂM 2013 1 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Thị Côi: Các con đường, biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ở phổ thông - NXB Đại học sư phạm . 2. Bộ GD và ĐT: Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 10 trung học phổ thông môn Lịch sử - NXB Giáo dục . 3. Bộ GD và ĐT: Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Lịch sử lớp 10 - NXB Giáo dục. 4. Nguyễn Xuân Trường (Chủ biên): Giới thiệu giáo án Lịch sử lớp 10 (chương trình cơ bản)- NXB Hà Nội. 5.TS Nguyễn Xuân Trường, ThS Trần Thái Hà :Tư liệu dạy và học môn Lịch sử 10 - NXB Hà Nội. 6. SGD& ĐT Thanh Hoá : Tài liệu hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra và xây dựng câu hỏi bài tập cấp THPT- tháng 3- 2011. 7.Trương Ngọc Thơi : Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Lịch sử lớp 10 - NXB Đại học sư phạm. 8. Nguyễn Xuân Trường : Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ môn Lịch sử lớp 10 - NXB giáo dục. 9. Nguyễn Xuân Trường : Giới thiệu câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - NXB Hà nội. 10. Bộ GD và ĐT: Lịch sử lớp 10 - NXB Giáo dục. 11. Bộ GD và ĐT: Lịch sử lớp 10- Sách giáo viên - NXB Giáo dục. 12.Các chuyên đề về đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học Lịch sử. 2 MỤC LỤC: A. ĐẶT VẤN ĐỀ. I. Lý do chọn đề tài ….1 II. Phương pháp nghiên cứu 2 III. Phạm vi nghiên cứu 2 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. I. Vai trò của việc kiểm tra đánh giá 2 II. Thực trạng của việc kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử 3 III. Nguyên nhân của thực trạng …………………………………4 IV. Đổi mới kiểm tra đánh giá 6 C. KẾT LUẬN. I. Kết quả nghiên cứu…………………………………………….15 II. Đề xuất ……………………………………………………… 17 3 A. ĐẶT VẤN ĐỀ I.Lí do chọn đề tài. Từ năm học 2006-2007, Bộ giáo dục và Đào tạo tạo đã triển khai việc đổi mới chương trình và SGK bậc THPT. Công cuộc đổi mới này được triển khai một cách đồng bộ từ mục tiêu, nội dung, phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh cho đến phương tiện dạy học. Việc đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học nói chung và dạy học lịch sử nói riêng đã có nhiều chuyển biến nhất định, tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục. Dạy như thế nào, học như thế nào để đạt được hiệu quả học tập tốt nhất là điều mong muốn của tất cả thầy cô giáo chúng ta. Muốn thế phải đổi mới phương pháp, biện pháp dạy và học. Đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học nói chung và trong dạy học lịch sử nói riêng đóng một vai trò rất quan trọng, là động lực thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Kiến thức Lịch sử của học sinh những năm gần đây có nhiều điều phải bàn: Nhiều bài viết Lịch sử của học sinh trong các kỳ thi tốt nghiÖp THPT và cả thi Đại học “cười ra nước mắt”, nhiều câu hỏi trên các chương trình trò chơi truyền hình với những kiến thức cơ bản của Lịch sử dân tộc mà người Việt Nam không biết ngay cả những người có trình độ văn hoá, trình độ học vấn cao. Phải chăng đó là hệ quả của việc kiểm tra đánh giá học sinh theo kiểu “thi gì học nấy”, hoặc học tủ, học lệch hay tiêu cực trong kiểm tra thi cö ? Những năm gần đây, học sinh ngại học môn Lịch sử, thậm chí có những học sinh đã cố gắng chú trọng học tập môn Lịch sử, coi đó là một bộ môn quan trọng nhưng lại sợ khi đến giờ kiểm tra, thi môn Lịch sử. Nguyên nhân có nhiều nhưng trong đó nguyên nhân chính là do phương pháp dạy học của giáo viên và việc kiểm tra đánh giá trong dạy học Lịch sử còn có nhiều vấn đế chưa phù hợp. Để cải biến tình trạng trên đồng thời xuất ph¸t từ quan điểm kiểm tra đánh giá không chỉ ở thời ®iểm cuối của một giai đoạn giáo dục mà trong cả quá trình. Việc kiểm tra đánh giá phải hướng vào việc bám sát vào mục tiêu từng bài học, từng chương và mục tiêu giáo dục. Theo tôi điều đó đồng nghĩa với việc đổi mới 4 kiểm tra đánh giá cũng phải bắt đầu đổi mới kiểm tra đánh giá trong từng tiết học: Bao gồm từ kiểm tra đánh giá việc tiếp thu bài cũ, kiểm tra đánh giá tiếp thu kiến thức mới trong từng tiÕt học đến kiểm tra định kỳ. Chính vì vậy, tôi đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu nhằm đưa ra những biện pháp nhằm đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học lịch sử, nâng cao chất lượng môn học. Qua triển khai tôi thấy sáng kiến đã đem lại hiệu quả thiết thực. Xin mời các đồng nghiệp cùng tham khảo, trao đổi và bàn luận về phương pháp mà tôi đã thực hiện. II. Phương pháp nghiên cứu. Để thực hiện tốt đề tài nghiên cứu bản thân phải thực hiện các nhiệm vụ: - Kiểm tra đánh giá kết quả học sinh học và làm bài để từ đó có điều chỉnh và bổ sung hợp lí. - Nghiên cứu tài liệu Tâm lí học. - Nghiên cứu tài liệu gây hứng thú về dạy học Lịch sử. - Nghiên cứu các tài liệu về “Phương pháp dạy học Lịch sử”, các tài liệu chuyên đề về kiểm tra đánh giá. - Thao giảng, dự giờ đồng nghiệp trao đổi rút kinh nghiệm qua từng tiết dạy. - Sách giáo khoa, sách giáo viên. III. Phạm vi nghiên cứu Tìm hiểu thực tiễn việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh môn Lịch sử trường THPT. Đối tượng nghiên cứu mà tôi áp dụng cho đề tài này là lớp 10C5,10C6 (N¨m häc 2011-2012) và lớp 10A5, 10A6 ( N¨m häc 2012-2013) của Trường THPT Triệu sơn I B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. I. Vai trò của việc kiểm tra đánh giá . Kiểm tra đánh giá là một khâu không thể thiếu của quá trình dạy học, là một biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn . Kiểm tra đánh giá trong dạy học Lịch sử là công việc của giáo viên và học sinh, giúp giáo viên 5 hiểu rõ việc học tập của học sinh, phát hiện những thiếu sót trong kiến thức, thái độ, kỹ năng để kịp thời bổ sung. Đồng thời, qua kiểm tra đánh giá giúp giáo viên tự đánh giá được kết quả công tác của bản thân, từ đó có những biện pháp sư phạm thích hợp, nhằm nâng cao chất lượng dạy học.Kiểm tra đánh giá có tác dụng giáo dục tư tưởng, đạo đức, phẩm chất của học sinh, hình thành ở các em lòng tin, ý chí quyết tâm đạt kết quả cao, sự trung thực, tinh thần tập thể, ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. II. Thực trạng của việc kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử. Kiểm tra đánh giá trong dạy học là một vấn đề quan trọng.Vì vậy, từ những năm học gần đây, được sự quan tâm chỉ đạo của toàn ngành giáo dục, thông qua các lớp tập huấn đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Hiệu, tất cả giáo viên thuộc bộ môn Lịch sử của đơn vị đã nhận thức được ý nghĩa to lớn của việc kiểm tra đánh giá và đã có sự cải tiến về nội dung, hình thức trong kiểm tra đánh giá. Việc đẩy mạnh đổi mới kiểm tra đánh giá ở trường THPT Triệu sơn I đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giảng dạy nói chung và giảng dạy môn Lịch sử nói riêng. Các hoạt động chuyên môn, các biện pháp được thực hiện trọng quá trình giảng dạy bộ môn nhằm đẩy mạnh đổi mới kiểm tra đánh giá trở thành hoạt động thường xuyên. Tuy nhiên, sự chuyển biến về việc kiểm tra đánh giá ở đơn vị vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, trong quá trình thực hiện kiểm tra đánh giá vẫn còn nhiều bất cập. Việc kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập của học sinh ít nhiều còn chịu ảnh hưởng của cách kiểm tra theo quan niệm cũ.Ngoài những kết quả đã đạt được, việc đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh thuộc bộ môn Lịch sử hiện nay nói chung và tại đơn vị trường Triệu sơn I nói riêng vẫn còn có những hạn chế như sau: 1. Kiểm tra thường xuyên. - Kiểm tra bài cũ: Giáo viên vẫn kiểm tra theo kiểu truyền thống: Gọi 2, 3 em lên bảng để trả lời câu hỏi theo sách giáo khoa trong thời gian 3 đến 5 phút 6 nhiều khi mang tính hình thức. Mặt khác nhiều câu hỏi quá khó đối với mặt bằng chung kiến thức làm cho học sinh mất bình tĩnh trong việc trả lời câu hỏi làm ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức mới trong suốt tiết học hoặc một số câu hỏi không liên quan đến kiến thức của bài mới, không có tác dụng cho học sinh chuẩn bị tiếp thu bài mới. - Kiểm tra việc tiếp thu kiến thức mới: Đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của một tiết dạy nhưng giáo viên thường lúng túng trong việc xây dựng hệ thống câu hỏi trong việc hướng dẫn học sinh lĩnh hội kiến thức mới, hệ thống câu hỏi chưa phù hợp với việc hướng học sinh tìm hiểu nội dung trọng tâm bài học. - Kết hợp hoạt động kiểm tra đánh giá của giáo viên với hoạt động tự kiểm tra đánh giá của học sinh thông qua việc ra các bài tập về nhà: Chưa được thường xuyên, các câu hỏi phần lớn chưa đạt yêu cầu nên chưa phát huy được tác dụng của việc kiểm tra này. 2. Kiểm tra định kỳ. Một số các câu hỏi trong đề kiểm tra chưa thực sự bám chuẩn kiến thức và kỹ năng thường có cả những đề thi khó quá hoặc dễ quá so với nhận thức học sinh nên đề kiểm tra chưa phản ánh chính xác chất lượng thực chất của học sinh , chưa đúng yêu cầu nhiệm vụ và chức năng bộ môn. Từ thực tế trên, bản thân là một giáo viên trực tiếp giảng dạy thấy rằng cần phải có những phương pháp, biện pháp để khắc phục những hạn chế, nhược điểm trong việc đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử hiện nay và trong đơn vị nói riêng vì nếu đổi mới kiểm tra đánh giá có hiệu quả sẽ là động lực tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Vì vậy, tôi mạnh dạn xin trao đổi một số kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong việc thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử với đề tài “ Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học Lịch sử lớp 10 - Chương trình chuẩn”. III. Nguyên nhân của thực trạng trên. 7 1. Kiểm tra thường xuyên. a.Kiểm tra bài cũ : Giáo viên thường cứng nhắc trong phương pháp kiểm tra: Chỉ kiểm tra vào đầu buổi và kiểm tra kiến thức đã học của tiết học liền trước đó, coi đó là một bước lên lớp. Mặt khác giáo viên còn chưa thực sự đầu tư nghiên cứu phương pháp kiểm tra nên các câu hỏi thường chủ yếu dưới hình thức tự luận, hình thức trắc nghiệm khách quan ít được sử dụng vì mất nhiều thời gian đầu tư cho việc ra đề. Song trên thực tế thì đối với kiểm tra vấn đáp, kiểm tra đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan lại phát huy được nhiều ưu điểm hơn. b. Kiểm tra đánh giá xây dựng kiến thức mới trong từng tiết học : Một tiết dạy thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào hệ thống câu hỏi mà giáo viên sử dụng trong tiết học. Hệ thống câu hỏi mà giáo viên sử dụng trong tiết dạy để giúp học sinh lĩnh hội kiến thức mới thể hiện rõ nhất giáo viên có thực hiện đổi mới phương pháp dạy học hay không nhưng đồng thời cũng là một biện pháp vô cùng cần thiết trong việc thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh. Tuy nhiên hiện nay khi xây dựng hệ thống câu hỏi trong một tiết dạy học giáo viên thường mắc phải một số tình trạng sau: - Trong một tiết dạy, giáo viên đặt ra quá nhiều câu hỏi nhưng cuối cùng cũng không hướng các em vào giải quyết vấn đề trọng tâm của bài . - Câu hỏi đặt ra quá dễ nhưng thậm chí lại sự dụng vào việc sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm. - Câu hỏi nhận xét tổng hợp bao quát có hàm lượng kiến thức nhiều nhưng không đúng lúc, không phù hợp với đối tượng học sinh, không kèm theo những gợi ý từng bước để học sinh tư duy vấn đề, dẫn đến học sinh không trả lời được gây lúng túng cho học sinh. c. Kết hợp hoạt động kiểm tra đánh giá của giáo viên với hoạt động tự kiểm tra đánh giá của học sinh thông qua việc ra các bài tập về nhà: Đây là một hoạt động có vai trò quan trọng đối với quá trình hình thành, củng cố tri thức lịch sử cho học sinh. Nó là một trong những biện pháp phát triển các 8 năng lực nhận thức độc lập, trong đó đặc điểm là tư duy độc lập, sáng tạo của các em nhưng hoạt động này chưa được thường xuyên, các câu hỏi đưa ra thường tuỳ tiện theo tuỳ hứng của giáo viên chưa đảm bảo mục đích yêu cầu của một bài tập lịch sử do giáo viên chưa thực sự đầu tư suy nghĩ, tìm tòi sáng tạo, chưa coi đó là một hoạt động thường xuyên trong hoạt đông dạy học. 2.Kiểm tra định kỳ. Giáo viên còn chưa thực hiện đúng, đủ quy trình biên sọan đề kiểm tra hoặc lúng túng trong việc thiết lập ma trận dẫn đến việc ra đề kiểm tra chưa đạt yêu cầu. Tóm lại, nguyên nhân chính của thực trạng trên là do giáo viên chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc kiểm tra đánh giá hoặc nhận thức được nhưng ngại thực hiện. Mặt khác, về phía học sinh : một bộ phận lớn học lịch sử theo kiểu học đối phó, học để có điểm tổng kết nên chỉ tập trung vào những môn học mà các em thi Đại học. IV. Đổi mới kiểm tra đánh giá. 1. Kiểm tra bài cũ: Cần xác định nội dung kiểm tra và sử dụng phương pháp kiểm tra phù hợp. a. Nội dung kiểm tra. Không nhất thiết phải kiểm tra kiến thức của bài học ngay trước đó mà kiểm tra nội dung có liên quan đến bài học mới. Câu hỏi kiểm tra bài cũ vừa phải đảm bảo yêu cầu kiểm tra học sinh trong việc nắm kiến thức cũ nhưng phải có tác dụng trong việc giúp học sinh nắm kiến thức mới.Muốn vậy, giáo viên phải chọn những câu hỏi mà sau khi học sinh trả lời nội dung câu trả lời liên quan đến việc dẫn dắt vào bài mới , tạo tình huống có vấn đề ngay từ đầu tiết học, kích thích hứng thú học tập và phát huy khả năng tư duy học sinh. Ví dụ 1: Khi dạy bài 17 “Quá trình hình thành và phát triển của Nhà nước phong kiến ( Từ thế kỷ X đến thế kỷ XV)”, câu hỏi kiểm tra bài cũ là: Nêu nguyên nhân, ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938? 9 Học sinh trả lời, học sinh khác bổ sung, giáo viên chốt ý và dẫn dắt vào bài mới : Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã kết thúc hơn 1000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc, mở ra thời đại mới, thời đại độc lập, tự chủ lâu dài cho dân tộc. Từ thế kỷ X đến thế kỷ XV là thời kỳ hình thành, từng bước phát triển và hoàn thiện của Nhà nước quân chủ chuyên chế phong kiến.Để hiểu về quá trình hình thành và phát triển của Nhà nước phong kiến Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XV, ta cùng tìm hiểu bài 17. Ví dụ 2 : Khi dạy bài 21 “Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI -XVIII”, câu hỏi kiểm tra bài cũ là : Những biểu hiện chứng tỏ triều đại Lê sơ được đánh giá là một triều đại thịnh trị trong lịch sử phong kiến Việt nam? Sau khi học trả lời, giáo viên kết luận và dẫn dắt vào bài mới: Triều đại Lê sơ được đánh giá là một triều đại thịnh trị trong lịch sử phong kiến Việt nam.Tuy nhiên từ đầu thế kỷ XVI nhà Lê Sơ lâm vào khủng hoảng dẫn đến sụp đổ. Từ đó nhà nước phong kiến Đại Việt có những biến đổi lớn. Để hiểu những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI- XVIII, chúng ta tìm hiểu bài 21. Ví dụ 3: Khi dạy bài 25 “Tình hình chính trị, văn hoá dưới triều Nguyễn ( nửa đầu thế kỷ XIX)”, câu hỏi kiểm tra bài cũ là: Trình bày và nhận xét những việc làm của vua Quang Trung? Học sinh trả lời, học sinh khác bổ sung, giáo viên chốt ý và kết luận: Những việc làm của vua Quang Trung mang tính chất tiến bộ, thể hiện ý tưởng mới của một ông vua anh minh muốn thực hiện những chính sách cải cách. Song những chính sách của ông chưa có ảnh hưởng trên phạm vi cả nước. Năm 1792 Quang Trung đột ngột qua đời, sự nghiệp thống nhất đất nước, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng chưa thành. Năm 1802, Nguyễn Ánh tấn công vương triều Tây sơn lập ra triều Nguyễn. Vậy tình hình chung về các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá ở 10 [...]... thức đẩy đổi mới phương pháp dạy Lịch sử của giáo viên và phương pháp học Lịch sử của học sinh, là một khâu quan trọng trong việc nâng cao chất lượng học tập môn Lịch sử II Đề xuất Tiếp tục có những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên về vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy học nói chung và trong dạy học Lịch sử nói riêng Cần phải có một “cuộc... học môn Lịch sử do đề kiểm tra, đề thi hạn chế việc yêu cầu nhớ quá vụn vặt chi tiết các sự kiện Lịch sử - Rèn luyện kỹ năng làm bài viết Lịch sử - Chất lượng môn Lịch sử nâng lên Kết quả tổng kết môn Lịch sử của lớp 10C5, 10C6 - Năm học 201 1-2 012 (Lớp đối chứng) và lớp 10A5,10A6 - Năm học 2012 -2 013 ( Lớp thực nghiệm ) như sau: Lớp Sĩ số Yếu kÐm SL % Trung bình SL % Khá SL % Giỏi SL % 10C5 40 2 5 20... lịch sử là rất kém C KẾT LUẬN I Kết qủa nghiên cứu Trên đây là một số biện pháp mà tôi đã sử dụng trong việc thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá trong quá trình giảng dạy bộ môn Sau khi thực hiện một cách nghiêm túc, liên tục các biện pháp trên với quyết tâm cao để góp phần thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy hoc, đưa chất lượng dạy học đi lên, tôi đã thu được những kết quả sau: - Đánh giá được một. .. 45 0 0 10C6 43 2 5 22 51 19 44 0 0 10A4 43 0 0 16 37 25 58 2 5 10A6 41 0 0 13 31 26 64 2 5 ( Líp ®èi chøng) ( Líp thùc nghiÖm) Căn cứ vào sự đối chứng trên có thể thấy rằng việc đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học Lịch sử có tác dụng và ý nghĩa thiết thực Kết quả học tập của học sinh còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng có thể khẳng định rằng: Đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học Lịch sử sẽ thức... diện học sinh cả về kiến thức, kỹ năng trong việc học tập bộ môn Lịch sử - Thúc đẩy giáo viên và học sinh thay đổi phương pháp dạy và học, khuyến khích và phát triển trí thông minh, óc sáng tạo của học sinh 18 - Gây hứng thú cho học sinh trong quá trình tiếp nhận kiến thức bài mới - Tránh được việc học tủ, học lệch, quay cóp khi kiểm tra của học sinh - Khắc phục được tình trạng học sinh ngại học môn Lịch. .. phải có một “cuộc cách mạng” trong quan niệm về vị trí bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông từ cấp quản lí giáo dục cao nhất đến cha mẹ học sinh, học sinh và toàn xã hội Không có quan niệm đúng về bộ môn Lịch sử thì tất cả 19 những vấn đề đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá - động lực của đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử còn gặp nhiều khó khăn và khó có thể đạt được hiệu quả như mong muốn XÁC NHẬN... khích các em học tập Đồng thời sau khi hoàn thành các bài tập, với việc sửa chữa, bổ sung của giáo viên, học sinh sẽ tự nhận thấy những điểm thiếu sót của mình, giáo viên biết được kết quả nắm kiến thức của học sinh Từ đó điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp 4.Đối với việc kiểm tra định kỳ a Tổ chức tốt khâu ra đề, coi và chấm kiểm tra thi: Để việc kiểm tra đánh giá có hiệu quả cao thì cần thiết... nhanh về kết quả học tập của học sinh, kiểm tra đánh giá trên diện rộng kiến thức trong thời gian ngắn, đánh giá khả năng hiểu, nhớ và vận dụng đơn giản kiến thức của học sinh, tạo điều kiện cho học sinh tự đánh giá thông qua việc công bố đáp án và thang điểm Đồng thời với việc hoàn thành câu hỏi dưới dạng lập bảng, ngoài kiểm tra việc nhớ kiến thức của học sinh, giáo viên còn có thể kiểm tra khả năng... kỹ năng ) cho từng bài, từng chương, từng giai đoạn lịch sử, nắm vững yêu cầu của việc kiểm tra đánh giá trong đó quan trọng là độ tin cậy và tính giá trị Muốn vậy, khi ra đề kiểm tra, nhất thiết giáo viên phải thực hiện đầy đủ các bước biên soạn đề kiểm tra theo ma trận Mặt khác để việc đánh giá có kết quả chính xác thì tính nghiêm túc khách quan, công bằng trong coi kiểm tra, thi rất quan trọng, nhưng... quát cao Vì vậy, giáo viên gợi ý cho học sinh: Những điểm tích cực, tiêu cực trong chính sách của triều Nguyễn và hệ quả của những chính sách đó? 3 Kết hợp hoạt động kiểm tra đánh giáo của giáo viên với hoạt động tự kiểm tra đánh giá của học sinh thông qua việc ra các bài tập về nhà: Cần thực hiện việc giao bài tập về nhà cho học sinh một cách thường xuyên, coi đó là một nội dung không thể thiếu trong . mới kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử với đề tài “ Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học Lịch sử lớp 10 - Chương trình chuẩn . III. Nguyên nhân. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN I SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 10 - CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN . nghiệm Lịch sử lớp 10 - NXB Hà nội. 10. Bộ GD và ĐT: Lịch sử lớp 10 - NXB Giáo dục. 11. Bộ GD và ĐT: Lịch sử lớp 1 0- Sách giáo viên - NXB Giáo dục. 12.Các chuyên đề về đổi mới kiểm tra đánh giá trong
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử lớp 10 - chương trình chuẩn thpt triệu sơn, skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử lớp 10 - chương trình chuẩn thpt triệu sơn, skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử lớp 10 - chương trình chuẩn thpt triệu sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn